Etyj saapuu seuraamaan Suomen vaaleja

Vaaliarviointimission tarkkailee muun muassa eduskunnan ulkopuolisten puolueiden medianäkyvyyttä.

Ihmisoikeuspalkinto 2009 Pirkko Mahlamäelle

Vammaisfoorumin pääsihteeri Pirkko Mahlamäki palkitaan Ihmisoikeusliiton vuoden 2009 hmisoikeuspalkinnolla. Palkinto jaetaan nyt kahdeksannen kerran Mahlamäki saa tunnustuksen pitkäjänteisestä työstä vammaisten oikeuksien puolesta.

Naisten ihmisoikeudet – esineestä ihmiseksi 400 vuodessa

Nykyisen ihmisoikeusajattelun juuret juontavat 1600- ja 1700- luvuille. Silloin ihmisoikeuksilla tarkoitettiin yksinomaan miesten oikeuksia. Vasta vuoden 1948 yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen myötä ihmisoikeudet on ainakin periaatteessa mielletty kaikkien ihmisten oikeuksiksi – sukupuolesta riippumatta.

Saamelaisasiat on hoidettu Suomessa huonosti, oikeusministeri myönsi

Saamelaisten oikeuksista on pidetty Suomessa huonosti kiinni, oikeusministeri Tuija Brax totesi eilen keskiviikkona Ihmisoikeusliiton järjestämässä Perus- ja ihmisoikeusfoorumissa.

Samaa maata – videokilpailun parhaiden palojen katselmus 18.1. Helsingissä

Tervetuloa Samaa maata – videokilpailun parhaiden palojen katselmukseen Allianssi-talolle 18. tammikuuta. Nuorille tarkoitettu Samaa maata -kilpailu on järjestetty jo kolmesti. Torstaina kello 16.30–18.30 katsotaan kertyneistä kiinnostavimpia rasismiaiheisia videoteoksia. Ideana on myös pohtia sitä, miten teoksia voisi hyödyntää nuorisojärjestöjen tapahtumissa ja muissa tilaisuuksissa.

Ihmisoikeusinstituution perustaminen otettava hallitusohjelmaan

Ihmisoikeusliitto tukee kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan esitystä, jonka mukaan Suomeen on perustettava niin kutsuttujen Pariisin periaatteiden mukainen kansallinen ihmisoikeusinstituutio. Instituutiolle on todellinen tarve, sillä se korjaisi nykyisten ihmisoikeusrakenteiden aukkoja sekä pirstaleisuutta ja siten tehostaisi perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa.

Ahaa!-koulutuspaketista avaimia monikulttuurisuuteen

Monikulttuurisessa Suomessa tarvitaan valmiuksia ymmärtää maahanmuuttajataustaisten perheiden kotoutumisen haasteita ja neuvotella arkisissa tilanteissa kaikkia osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja. Ahaa! -koulutusmateriaalin tavoitteena on kehittää ja vahvistaa erityisesti maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kanssa työskentelevien ammattitaitoa.

Keskustelua sodista 27.11. Helsingissä

Tervetuloa keskustelemaan ja jakamaan kokemuksia sodista ja sotien jäljistä maanantaina 27. marraskuuta kello 17–19 Kallion nuorisotalolle! Sodat vaikuttavat kaikkiin: niihin, jotka ovat osallisia siihen tavalla tai toisella, niihin, jotka ovat sodassa mukanaolleiden jälkeläisiä, niihin, jotka seuraavat sotauutisia TV:stä, niihin, jotka kieltäytyvät kuulemasta enää yhdestäkään sodasta...

Rasmus-tutkijoiden seminaari 8.12. Turussa

Rasmus-tutkijoiden vuotuinen seminaari käsittelee tällä kertaa antirasistista tutkimusta ja politiikkaa sekä rasismin opettamista. Mitä antirasistinen poliittinen agenda merkitsee tutkimukselle ja tutkijalle?

Seminaari: Globaali etiikka eli monikulttuurisesti etiikasta Tampereella 14.10.

Tampereella järjestettävässä seminaarissa pohditaan: Mitä on hyvä ja paha? Mikä on oikein ja väärin? Minkälaista on hyvä elämä? Minkälainen on hyvä ihminen? Asioita tarkastellaan muun muassa valtaväestön, saamelaisten, somaliväestön, romaniväestön, venäläisväestön ja kurdiväestön näkökulmasta.

Väkivallaton viikko 15.-21.10. ja Väkivallasta sovintoon -foorumi 18.10.

Väkivallatonta viikkoa vietetään 15.-21. lokakuuta. Sen teemana on väkivalta perheessä ja tunnuslauseena Älä vaikene! Yksi viikon aikana esillä olevista aiheista on maahanmuuttajaperheissä ilmenevä väkivalta. 18. lokakuuta järjestettävässä foorumissa keskustellaan teemaviikon aiheista ja samalla on mahdollisuus tutustua hanketoriin.

Seminaari: Ikääntyvät maahanmuuttajat 25.10. Helsingissä

Seminaarissa tarkastellaan monikulttuurista vanhuutta arjen haasteiden valossa ja saadaan tietoa ikääntyvien maahanmuuttajien tilanteesta Euroopan tasolta. Seminaari on tarkoitettu ikääntyviä maahanmuuttajia työssään kohtaaville kuntien, uskonnollisten yhteisöjen, järjestöjen ja muiden toimijoiden edustajille.

Ravintoloille on julkaistu ohjeistus syrjintää vastaan

Ravintolan asiakaspalvelun on oltava yhdenvertaista ja etenkin asiakasvalinta on aina tehtävä ketään syrjimättä. Oikeus asiakasvalintaan ei anna oikeutta syrjintään. Tämän viestin levittämiseksi on nyt laadittu Yhdenvertaisuus asiakaspalvelussa -ohjeistus, joka julkistettiin torstaina 14. syyskuuta.

Ravintoloille on julkaistu ohjeistus syrjintää vastaan

Ravintolan asiakaspalvelun on oltava yhdenvertaista ja etenkin asiakasvalinta on aina tehtävä ketään syrjimättä. Oikeus asiakasvalintaan ei anna oikeutta syrjintään. Tämän viestin levittämiseksi on nyt laadittu Yhdenvertaisuus asiakaspalvelussa -ohjeistus, joka julkistettiin torstaina 14. syyskuuta.

Järjestöt: Pakolaisten suojelua kehitettävä

YK:n kansainvälisenä pakolaispäivänä 20. kesäkuuta pakolais- ja ihmisoikeustyötä tekevät järjestöt julkaisivat kannanottonsa pakolaispolitiikan tavoitteista Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella. Järjestöjen mukaan Euroopan unionin on otettava nykyistä enemmän vastuuta pakolaisten suojelemisesta. Kannanotto luovutettiin työministeri Tarja Filatoville.

Romanien syrjinnän käsittelyssä ei puutteita

Valtakunnansyyyttäjän mukaan romanien syrjinnän käsittelyssä ei ole ilmennyt puutteita. Ihmisoikeusliitto tutki vuonna 2002 romanien ja mustaihoisten pääsyä ravintoloihin ja teki osasta tapauksista rikosilmoitukset. Liiton mukaan syyttäjien toiminnassa oli puutteita, ja se pyysi valtakunnansyyttäjää tutkimaan asiaa.

Ulkomaalaisten vankien palauttamisessa eettisiä ongelmia

Ihmisoikeusliitto on huolestunut oikeusministeri Leena Luhtasen lausunnoista, joissa hän on esittänyt ulkomaisten vankien palauttamista kotimaahansa Suomen vankiloiden tilanahtauden helpottamiseksi. Erityisesti esille on noussut virolaisten ja venäläisten vankien siirtäminen.

Pahoinvointia hyvinvointiyhteiskunnassa

Suomesta ei voi enää puhua vähäisten tuloerojen maana, uusi Ihmisoikeusraportti huomauttaa. Maassa on liki 600 000 köyhää, jotka tulevat juuri ja juuri toimeen jos menoissa ei tapahdu pienintäkään heilahdusta. Esimerkiksi sairastuminen voi aiheuttaa kuluja, joista selviytyminen ei välttämättä onnistu. Kymmenen viime vuoden aikana köyhyys on ollut tasaisessa nousussa, ja siitä suuri osa johtuu työttömyydestä.

Ihmisoikeusliitto paheksuu poronhoitoalueen metsänhakkuita

Metsähakkuut poronhoitoalueiden metsissä ovat aiheuttaneet kiistan saamelaisten oikeuksien puolustajien ja Metsähallituksen välille. Saamelainen kulttuuriperintö on sidoksissa poronhoitoon ja metsähakkuut uhkaavat kokonaisen kulttuurin säilymistä, Ihmisoikeusliitto painottaa tuoreessa kannanotossaan ministereille.

Rasismi ja etninen syrjintä 2004 -raportti julki

Poliisin tietoon tulleiden rasististen rikosten määrä on tilastojen valossa laskenut jatkuvasti vuodesta 2000 lähtien. Piilorikollisuuden osuus rasismirikoksissa on kuitenkin suuri, selviää Ihmisoikeusliiton tuoreesta Rasismi ja etninen syrjintä Suomessa -raportista. Raportti näkee vuoden 2004 alussa voimaan tulleen rikoslainmuutoksen tärkeänä edistysaskelena.
Tilaa aihepiirin Ihmisoikeusliitto RSS-syöte