Ulkomaalaisten vankien palauttamisessa eettisiä ongelmia

Ihmisoikeusliitto on huolestunut oikeusministeri Leena Luhtasen lausunnoista, joissa hän on esittänyt ulkomaisten vankien palauttamista kotimaahansa Suomen vankiloiden tilanahtauden helpottamiseksi. Erityisesti esille on noussut virolaisten ja venäläisten vankien siirtäminen.

Pahoinvointia hyvinvointiyhteiskunnassa

Suomesta ei voi enää puhua vähäisten tuloerojen maana, uusi Ihmisoikeusraportti huomauttaa. Maassa on liki 600 000 köyhää, jotka tulevat juuri ja juuri toimeen jos menoissa ei tapahdu pienintäkään heilahdusta. Esimerkiksi sairastuminen voi aiheuttaa kuluja, joista selviytyminen ei välttämättä onnistu. Kymmenen viime vuoden aikana köyhyys on ollut tasaisessa nousussa, ja siitä suuri osa johtuu työttömyydestä.

Ihmisoikeusliitto paheksuu poronhoitoalueen metsänhakkuita

Metsähakkuut poronhoitoalueiden metsissä ovat aiheuttaneet kiistan saamelaisten oikeuksien puolustajien ja Metsähallituksen välille. Saamelainen kulttuuriperintö on sidoksissa poronhoitoon ja metsähakkuut uhkaavat kokonaisen kulttuurin säilymistä, Ihmisoikeusliitto painottaa tuoreessa kannanotossaan ministereille.

Rasismi ja etninen syrjintä 2004 -raportti julki

Poliisin tietoon tulleiden rasististen rikosten määrä on tilastojen valossa laskenut jatkuvasti vuodesta 2000 lähtien. Piilorikollisuuden osuus rasismirikoksissa on kuitenkin suuri, selviää Ihmisoikeusliiton tuoreesta Rasismi ja etninen syrjintä Suomessa -raportista. Raportti näkee vuoden 2004 alussa voimaan tulleen rikoslainmuutoksen tärkeänä edistysaskelena.

Romanien ja afrikkalaistaustaisten syrjintä ravintoloissa vakiintunutta

Ihmisoikeusliitto testasi vuonna 2002 helsinkiläisten ravintoloiden suhtautumista asiakkaiksi pyrkiviin romaneihin ja mustaihoisiin ihmisiin. Jokainen testiin osallistunut seurue tai joku sen jäsenistä koki syrjintää yhden tai useamman ravintolan ovella. Tehtyjen rikosilmoitusten käsittelyn vitkaus ja lievät tuomiot kertovat viranomaisten piittamattomasta suhtautumisesta syrjintärikoksiin, järjestö kritisoi.

Turkin naiset: Me olemme itsemme asiantuntijoita

Turkki määritellään läntisissä tiedotusvälineissä usein köyhäksi, pelottavan suuressa määrin islaminuskoa tunnustavaksi maaksi, jossa naisten asema on heikko. Maan rikkaimmilla alueilla naiset ovat kuitenkin käytännössä tasa-arvoisia miesten kanssa. Toisaalta maaseudulla vallitsevat perinteiset kunniakäsitykset ja naisten koulunkäynti on harvinaista, todetaan Ihmisoikeusraportin uusimmassa numerossa.

Ihmisoikeusliitto vaatii uiguuripakolaisen käännytyksen keskeyttämistä

Uiguuripakolainen Abdigani Imin on päätetty käännyttää Dublinin sopimuksen perusteella Saksaan, josta hänet voidaan palauttaa Kiinaan. Suomi on kuitenkin tunnustanut uiguurien oikeuden kansainväliseen suojeluun. Ihmisoikeusliiton mielestä asia tulisi ratkaista Suomessa ja perheelle tulisi turvata mahdollisuus yhteiseloon jossain heille turvallisessa maassa.

Poliisin toimivaltuuksissa toteutuu jatkuva kasvu

Poliisin valtaoikeudet laajenevat kuin varkain. Kansainvälistyvän ja otteiltaan kovenevan rikollisuuden pelko on ruokkinut turvallisuushakuisuutta, jonka seurauksena poliisin toimivaltuuksia on kasvatettu useaan otteeseen. Suomessa poliisin rehellisyyteen on perinteisesti luotettu, eikä väärinkäytösten mahdollisuudestakaan ole paljoa puhuttu, todetaan Ihmisoikeusraportin tuoreessa numerossa.

Rasismin vastainen konserttikiertue 29.9.-5.11.

Bitch Alert, Incredible Nothing, Luomakunta ja Ratas järjestävät yhteistyössä RASMUS-verkoston kanssa rasismin vastaisen konserttikiertueen 12 eri paikkakunnalla ympäri Suomea. Kiertueen avauskonsertti järjestetään Helsingissä Kulttuuriareena Gloriassa. Kaikki keikat ovat ikärajattomia. Kiertueen aikana rasismin vastaista työtä tekevät tahot järjestävät rasismin vastaisia tempauksia ja ovat esillä keikkapaikoilla.

Seminaari ihmisoikeuksista 11.-12.9.

Ihmisoikeusliitto järjestää yhdessä Rauhankasvatusinstituutin ja Amnestyn Suomen osaston kanssa seminaarin ihmisoikeuksista, tasa-arvosta ja rauhasta uskontojen ja kulttuurien välisessä dialogissa. Seminaari on suunnattu lähinnä opettajille, opettajaksi opiskeleville, sosiaalialan ja nuorisotyön työntekijöille ja alan opiskelijoille sekä kansalaisjärjestöjen kasvattajille ja kouluttajille.

Tutkimus: Suomi ei osaa hyödyntää pakolaisten taitoja työelämässä

Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset työnantajat jättävät pääsääntöisesti huomioimatta pakolaisten mukanaan tuomat taidot ja kokemuksen. RESOURCE-projektissa tutkittiin pakolaisten osallistumista Euroopan työmarkkinoille. Ihmisoikeusliitossa valmistellusta Suomen maaraportista selviää, että Suomen pakolaisyhteisön taidot ja asenteet olisivat kuitenkin arvokas voimavara työelämälle.

Ihmisoikeusliitto: Rasisminvastainen työ kaipaa tehokkaampia välineitä

Rasismin- ja syrjinnän vastaisen työn haasteena on löytää yhä parempia välineitä niiden ryhmien tavoittamiseksi, jotka asennemuutosta kaipaavat, todettiin rasisminvastaisen Rasmus-verkoston vuosikokouksessa. Kokouksessa myös päätettiin yksimielisesti, että Ihmisoikeusliitto koordinoi verkostoa jatkossakin.

Ihmisoikeusliitto vetoaa Hyssälään ympärileikkausten ehkäisemiseksi Suomessa

Ihmisoikeusliitto ja sen KokoNainen-projekti luovuttivat peruspalveluministeri Liisa Hyssälälle vetoomuuksen tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen lopettamiseksi ja hoidon järjestämiseksi Suomessa pysyvällä tavalla. Projekti on kartoittanut Suomen ympärileikkaustilannetta maahanmuuttajille tehdyllä haastattelututkimuksella sekä terveydenhoitajille suunnatulla kyselyllä.
Tilaa aihepiirin Ihmisoikeusliitto RSS-syöte