Mikä Maailma.net?

Maailma.net on kestävään kehitykseen, ihmisoikeuksiin, kehitysyhteistyöhön ja kansalaisyhteiskuntaan keskittynyt suomalainen verkkojulkaisu.

Sivustoa julkaisee vuonna 2000 perustettu Suomen OneWorld-portaaliyhdistys, jonka jäseninä on 37 suomalaista ihmisoikeus- ja kehitysjärjestöä ja -toimijaa. Sivuston toimitus on Helsingissä, ja sen päätoimittaja on Teija Laakso. Maailma.netin sivuilla vierailee kuukausittain noin 18 000 yksilöityä kävijää.

Maailma.net on Kultti ry:n (Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto) jäsen ja noudattaa sen kautta Journalistin ohjeita.

Banneri Vastuullista journalismia pieni 2018

Lue lisää toiminnastamme ja periaatteistamme täältä.

Seuraa meitä

Maailma.netiä voi seurata myös Facebookissa, Twitterissä sekä viikoittaisen uutiskirjeen ja RSS-palvelun kautta.

Rahoituksemme

Maailma.netin rahoitus koostuu jäsenten maksamista jäsenmaksuista, ilmoitus- ja palvelumyynnistä sekä valtiontuista.

Vuonna 2019 Maailma.net saa ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatustukea yhteistyössä Viestintä ja kehitys -säätiön kanssa toteutettavaan Tulevaisuuden toimittajat – kestävän kehityksen opintokokonaisuus journalismin opiskelijoille -hankkeeseen, Fingon jakamaa Frame, Voice, Report! -EU-tukea Maahanmuuttajat globaalin etelän äänenä -hankkeeseen sekä Taiteiden edistämiskeskuksen kulttuurilehtitukea.

Tietoa sivustosta

Maailma.netin ylläpidossa käytetään avoimeen lähdekoodiin perustuvaa Drupal -julkaisujärjestelmää. Sivuston toteutuksesta on vastannut Osuuskunta G9.

Uutiskirjeemme henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

(päivitetty EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiseksi 25.5.2018)

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen OneWorld-portaaliyhdistys ry
Osoite: Siltasaarenkatu 4, 00530 Helsinki
Y-tunnus: 1737627-4

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Teija Laakso
Siltasaarenkatu 4
00530 Helsinki
teija.laakso(at)maailma.net
046 850 6575

3. Rekisterin nimi

Maailma.netin uutiskirje

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään Maailma.netin sähköisen uutiskirjeen lähettämiseen.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Sähköpostiosoite

6. Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään, kunnes tilaaja peruuttaa uutiskirjeen sen lopussa olevan linkin avulla. Tällöin tieto poistuu automaattisesti. Mikäli tilaaja peruu uutiskirjeen ilmoittamalla siitä yhdistykselle, säilytetään tietoja enintään kuukausi tästä ilmoituksesta.

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Uutiskirjeen tilaajat syöttävät tietonsa itse.

8. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille paitsi Suomen viranomaistoimien niin vaatiessa. Tietojen säilyttämiseen käytetään MailChimpia, jonka palvelimet saattavat fyysisesti sijaita EU- ja ETA-alueen ulkopuolella. Muita tietoja ei luovuteta alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu salasanalla. Käyttöoikeus myönnetään rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

10. Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.