Rekisteriseloste

Uutiskirjeemme henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

(päivitetty EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiseksi 25.5.2018)

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Maailma.net ry
Osoite: Siltasaarenkatu 4, 00530 Helsinki
Y-tunnus: 1737627-4

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Teija Laakso
Siltasaarenkatu 4
00530 Helsinki
teija.laakso(at)maailma.net
046 850 6575

3. Rekisterin nimi

Maailma.netin uutiskirje

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään Maailma.netin sähköisen uutiskirjeen lähettämiseen.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Sähköpostiosoite

6. Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään, kunnes tilaaja peruuttaa uutiskirjeen sen lopussa olevan linkin avulla. Tällöin tieto poistuu automaattisesti. Mikäli tilaaja peruu uutiskirjeen ilmoittamalla siitä yhdistykselle, säilytetään tietoja enintään kuukausi tästä ilmoituksesta.

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Uutiskirjeen tilaajat syöttävät tietonsa itse.

8. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille paitsi Suomen viranomaistoimien niin vaatiessa. Tietojen säilyttämiseen käytetään MailChimpia, jonka palvelimet saattavat fyysisesti sijaita EU- ja ETA-alueen ulkopuolella. Muita tietoja ei luovuteta alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu salasanalla. Käyttöoikeus myönnetään rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

10. Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.