Maailma.netin ja ammattikorkeakoulujen Media eriarvoisuuden purkajana -hanke 2023–2024 | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Maailma.netin ja ammattikorkeakoulujen Media eriarvoisuuden purkajana -hanke 2023–2024

Banneri- jossa keinulauta- ja pallopyramidikuvio sekä teksti Eriarvoisuus. Nyt.

(In English: below)

Maailma.net toteuttaa vuosina 2023–2024 suomalaisten ammattikorkeakoulujen kanssa Media eriarvoisuuden purkajana: opintokokonaisuus media-alan opiskelijoille -hankkeen.

Hanke totetetaan ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatustuella, ja siinä ovat mukana Turun ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia-ammattikorkeakoulu ja Metropolia-ammattikorkeakoulu. 

Hankkeen tavoitteena on lisätä tulevien toimittajien ja mediaosaajien sekä suuren yleisön ymmärrystä globaalista eriarvoisuudesta kestävän kehityksen kysymyksenä.

Hankkeessa järjestetään yhteensä neljä kertaa Media eriarvoisuuden purkajana: opintokokonaisuus media-alan opiskelijoille -kurssi. Kurssilla tehdään näkyväksi erilaisia globaaleja ihmisoikeus-, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksiä ja opitaan analysoimaan niitä. 

Tavoitteena on tarjota opiskelijoille välineitä käsitellä eriarvoisuutta journalistisin keinoin ja tuoda esiin, miten toimittaja voi omilla valinnoillaan purkaa eriarvoisuutta.

Kurssit koostuvat vaihdellen vierailijapuhujien luennoista sekä työpajoista, joissa opiskelijat työstävät eriarvoisuutta käsitteleviä juttuja Maailma.netiin. Osa sisällöistä on avoinna myös muiden oppilaitosten opiskelijoille sekä ammattitoimittajille.

Kurssi on jatkoa vuosien Tulevaisuuden toimittajat -hankkeelle sekä Sananvapaus ja demokratia kestävän kehityksen edellytyksinä -hankkeelle, jotka Maailma.net toteutti yhteistyössä Viestintä ja kehitys -säätiö Vikesin kanssa vuosina 2019–2022.

Lisätietoa uudesta hankkeesta:

Teija Laakso
teija.laakso(at)maailma.net
046 850 6575

Uutinen hankkeesta

Hankkeessa syntyneitä juttuja

***
Media dismantling inequality: a study programme for media students

Maailma.net and the Finnish universities of applied sciences are implementing a project Media dismantling inequality: a study programme for media students in 2023–2024.

The project is funded by the Ministry of Foreign Affairs, and the partners are Turku, Metropolia and Haaga-Helia universities of applied sciences.

The projects aims to increase the awareness of media students and the general public about global inequality as a sustainable development issue. 

In the project, a course about inequality will be organized four times in total. The course discusses a variety of themes including human rights, non-discrimination and equality. It provides tools to cover inequality in a journalistic manner and to dismantle inequality by making journalistic choices. 

The courses include, depending on the course, lectures by guest speakers and workshops where students produce inequality-related contents to Maailma.net. Some of the lectures are also open for students from other educational institutions and professional journalists.

The course is a continuum for previous projects, Journalists of the Future and Freedom of expression and democracy as prerequisite for democracy that were implemented by Maailma.net and The Finnish Foundation for Media and Development in  2019–2022.

More information about the new project:

Teija Laakso
teija.laakso(at)maailma.net
046 850 6575

A news article (in Finnish) about the new project
 

Sininen ympyrälogo, jonka vieressä lukee Tuettu Suomen kehitysyhteistyövaroin.