Tulevaisuuden toimittajat – kestävän kehityksen opintokokonaisuus journalismin opiskelijoille

Maailma.net toteuttaa vuosina 2019–2020 yhteistyössä Viestintä ja kehitys -säätiön kanssa Tulevaisuuden toimittajat – kestävän kehityksen opintokokonaisuus journalismin opiskelijoille -hankkeen. Hanke toteutetaan ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatustuella.

Hankkeessa järjestetään kansalaisopistojen journalismin opiskelijoille kestävää kehitystä käsitteleviä työpajoja. Osana työpajoja opiskelijat tuottavat Maailma.netiin kestävää kehitystä käsitteleviä innovatiivisia juttukokonaisuuksia. Juttuja luettavissa joulukuusta 2019 alkaen täällä.

Hankkeen toisena vuonna rakennetaan työpajoihin perustuva, kestävää kehitystä ja journalismia käsittelevä verkko-oppimateriaali Maailma.netiin.

Hankkeen tavoitteena on lisätä journalismin opiskelijoiden tietämystä kestävästä kehityksestä ja tarjota heille valmiudet käsitellä sitä journalismissa innovatiivisin keinoin. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että suomalaisessa journalismissa käsitellään aiempaa enemmän ja monipuolisemmin globaaleja kehityskysymyksiä ja suuri yleisö saa tietoa kestävästä kehityksestä sekä keinoja edistää sitä.

Lisätietoa:

Teija Laakso
046 850 6575
teija.laakso(at)maailma.net

Uutinen hankkeesta: https://www.maailma.net/uutiset/kestavasta-kehityksesta-tarvitaan-lisaa-tietoa-maailmanet-ja-vikes-alkavat-kouluttaa

Vikesin hankesivu: https://vikes.fi/portfolio/tulevaisuuden-toimittajat

Ulkoministeriö Tuettu kehitysyhteistyövaroin -logo