Uudet kehitystavoitteet kattavammat kuin aiemmat | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Uudet kehitystavoitteet kattavammat kuin aiemmat

Uudet kestävän kehityksen tavoitteet ovat vihdoin valmiit ja ne on määrä hyväksyä lopullisesti syyskuussa.

Vuosien työ uusien kehitystavoitteiden muotoilemiseksi on vihdoin valmis. YK:n jäsenvaltiot päättivät uusista tavoitteista viime viikolla, ja ne on määrä hyväksyä syyskuun yleiskokouksessa.

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat jatkoa vuonna 2000 sovituille vuosituhattavoitteille. Uudet tavoitteet astuvat voimaan ensi vuoden alusta ja kestävät vuoteen 2030. Tavoitteita on aiemman kahdeksan sijaan kunnianhimoiset seitsemäntoista. Äärimmäisen köyhyyden poistaminen on ykköspäämäärä.

Muutos aiempaan on se, että tavoitteet koskettavat nyt kaikkia maailman valtioita ja yhteiskuntaryhmiä, kun aiemmin ne koskettivat lähinnä kehitysmaita. Vanhat tavoitteet mittasivat näin kehitystä vain tietyn väestönosan osalta. Uudet tavoitteet keskittyvät kaikkien maiden köyhimpiin ja syrjäytyneimpiin.

"Tavoitteet eivät jätä ketään ulkopuolelle", kommentoi YK:n pääsihteeri Ban Ki-Moon tavoitteiden julkistamistilaisuudessa. Lausunto on ollut YK:n motto koko työprosessin ajan.

Myös koko ekosysteemin kantokyvyn laajempi huomioiminen on tärkeä edistysaskel verrattuna aiempaan. Ilmastonmuutoksen vastaiset toimet kuuluvat olennaisesti tavoitteisiin ja koskettavat yhtä lailla myös rikkaita teollisuusmaita.

"Haluamme säilyttää planeetan jälkipolvillemme", loppuraportissa todetaan.

Monet kansalaisjärjestöt kiittelivät lopputuloksen kokonaisvaltaisuutta. Kepa kuitenkin kritisoi, että laajemmat ihmisoikeudet, kuten naisten seksuaalioikeudet ja erilaisten vähemmistöjen oikeuksien edistäminen, jäivät vaillinaisiksi joidenkin maiden vanhoillisuuden vuoksi.

Haaste tulee järjestöjen mukaan nyt olemaan se, saadaanko hyvät tavoitteet toteutettua myös käytännössä.

OIKAISU: Aiempia kehitystavoitteita oli kahdeksan, ei kymmentä.

Lisää uusi kommentti

Lue ohjeet ennen kommentointia