Raportti: Suomi on jälleen kestävän kehityksen ykkösmaa, mutta globaalisti vain 16 prosenttia kestävän kehityksen tavoitteista on menossa oikeaan suuntaan | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Raportti: Suomi on jälleen kestävän kehityksen ykkösmaa, mutta globaalisti vain 16 prosenttia kestävän kehityksen tavoitteista on menossa oikeaan suuntaan

Vuonna 2015 sovittujen kestävän kehityksen tavoitteiden piti poistaa maailmasta nälkä, mutta nälkäisiä ennustetaan vuonna 2030 olevan 600 miljoonaa. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan lisää rahaa, sanoo YK:n kestävän kehityksen verkosto.

Karttapallo kädessä.

Kuva: artistlike / Pixabay.

Yhtäkään YK:n vuonna 2015 sovittua kestävän kehityksen tavoitetta ei tällä menolla saavuteta. Alatavoitteistakin vain 16 prosenttia on menossa oikeaan suuntaan, summaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden verkoston tuore raportti.

YK:n jäsenmaat sopivat 17:stä kestävän kehityksen tavoitteesta vuonna 2015. Kärkitavoite on äärimmäisen köyhyyden poistaminen. Muihin tavoitteisiin kuuluu esimerkiksi koulutuksen ja terveyden parantaminen, rauhanomaisten ja demokraattisten yhteiskuntien edistäminen, eriarvoisuuden poistaminen sekä ilmastonmuutoksen hillintä ja luontokadon pysäyttäminen. Tavoitteet on määrä saavuttaa vuonna 2030. 

Raportin mukaan vuodesta 2020 alkaen kehitys on käytännössä pysähtynyt.

”Emme voi enää jatkaa kuten tähän asti. Maailma kohtaa valtavia haasteita, kuten vakavia ympäristökriisejä, kasvavaa eriarvoisuutta, ongelmallista ja mahdollisesti vaarallista teknologiaa ja tappavia konflikteja. Olemme tienristeyksessä”, sanoo raportin kirjoittaja, professori Jeffrey D. Sachs tiedotteessa.

Erityisen heikosti on edetty tavoitteissa, jotka pyrkivät vähentämään nälkää, parantamaan terveyttä, tekemään kaupungeista kestävämpiä, suojelemaan luontoa sekä edistämään rauhaa ja demokratiaa. Esimerkiksi nälkäisiä ennustetaan vuonna 2030 olevan 600 miljoonaa ja liikalihavuus kasvaa, lehdistönvapaus heikkenee ja elinajanodote laskee etenkin koronan takia.

Maiden väliset erot ovat suuria. Pohjoismaat ja BRICS-maat edistyvät hyvin, köyhät ja haavoittuvaiset maat taas eivät. Huonoimmin tavoitteita ovat saavuttaneet Etelä-Sudan, Keski-Afrikan tasavalta, Tšad, Somalia ja Jemen.

Suomi on viime vuoden tapaan indeksin kärjessä, sen jälkeen tulevat Ruotsi, Tanska, Saksa ja Ranska. Silti näilläkin mailla on merkittäviä haasteita, raportissa muistutetaan. Rikkaat maat myös heikentävät köyhempien maiden mahdollisuuksia edistää kestävää kehitystä esimerkiksi kestämättömillä kulutustottumuksillaan ja epäreilulla verokilpailullaan.

Suomi on saavuttanut kaksi tavoitetta: köyhyyden vähentämiseen ja puhtaan energian tarjoamiseen liittyvät tavoitteet. Suurimmat haasteet liittyvät kestävään kulutukseen, nälkään ja ilmastotoimiin. Nälkätavoitteessa haasteita aiheuttaa muun muassa ylipainoisuus, ei varsinainen nälkä.

Raportissa mitataan ensimmäistä kertaa myös maiden sitoutumista monenkeskisyyteen. Indeksi tarkastelee esimerkiksi sitä, kuinka paljon maat ovat ratifioineet kansainvälisiä sopimuksia, miten ne äänestävät YK:n yleiskokouksissa ja onko niillä jäsenyyksiä YK-organisaatioissa. Tämän indeksin kärjessä on pieniä maita, kuten Barbados, Antigua ja Barbuda sekä Uruguay. Hännillä ovat Yhdysvallat, Somalia, Etelä-Sudan, Israel ja Pohjois-Korea. Suomi on vasta sijalla 117.

Raportin mukaan etenkin kehittyvät maat tarvitsevat tavoitteiden saavuttamiseen ennen kaikkea rahaa. Tarvitaan uusia instituutioita, uusia globaalin rahoituksen muotoja ja painopisteitä, jotta tavoitteet voitaisiin ohjata oikealle uralle, se sanoo. Ratkaisuihin voisivat kuulua esimerkiksi globaali hiilivero tai laiva- ja lentomatkustamisen verottaminen. Painopisteinä pitäisi olla esimerkiksi laadukas koulutus, terveyspalvelut, päästötön energia sekä kestävä maatalous.

YK:n kestävän kehityksen seurantakokous alkaa heinäkuun 8. päivänä. Tulevaisuushuippukokous puolestaan järjestetään syyskuussa yleiskokouksen yhteydessä.

Kestävän kehityksen tavoitteet

 1. Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta.
 2. Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta.
 3. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.
 4. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.
 5. Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.
 6. Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille.
 7. Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.
 8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
 9. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.
 10. Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.
 11. Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.
 12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.
 13. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.
 14. Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä.
 15. Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.
 16. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.
 17. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Lähde: Ulkoministeriö

Lisää uusi kommentti

Lue ohjeet ennen kommentointia