Ilmastopaneeli haluaa Suomeen vahvan ilmastolain | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Ilmastopaneeli haluaa Suomeen vahvan ilmastolain

Lakiin kirjatut ilmastotavoitteet loisivat ilmastonmuutoksen vastaiseen kamppailuun jatkuvuutta ja yhtenäisyyttä, sanoo riippumaton tutkijaryhmittymä.

Ilmastopaneeli suosittelee Suomeen vahvaa ilmastolakia, joka tekisi valtion ilmastotavoitteista hallituskausista riippumattomia, pitkäjänteisiä ja keskitettyjä. 

Ilmastolain tarpeellisuutta ja eri vaihtoehtoja selvittäneen työryhmän mielestä ilmastolaki tulisi valmistella puitelakina, joka sisältäisi eduskunnan ja valtioneuvoston päättämiä yleis- ja erityistavoitteita ja jossa nimettäisiin vastuulliset viranomaiset. Lakiin kirjattaisiin myös yleisölle mahdollisuus osallistua ilmastopolitiikkaan.

Läpinäkyvyys ja edustuksellisen demokratian korostettu rooli lisäisi samalla ilmastotoimien hyväksyttävyyttä kansalaisten keskuudessa, arvioi tutkijaryhmä.

Yleistavoitteena laissa olisi kestävä kehitys ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä kasvihuonepäästöjen vähentäminen. Tämän lisäksi lain tulisi kattaa ilmastonmuutoksen väistämättömiin seurauksiin varautuminen ja sopeutuminen, paneeli sanoo.

Yksityisiä toimijoita koskeva sääntely toteutettaisiin linkittämällä ilmastolakiin nykyiset erityislait kuten esimerkiksi päästökauppalaki.

"Erityislakien linkittäminen ja vastuullisten viranomaisten nimeäminen puitelakiin antaisi nykyistä paremmat mahdollisuudet kokonaisvaltaisemman ja vaikuttavamman ilmastopolitiikan tekemiseen", sanoo lakityöryhmää johtanut professori Kai T. Kokko Lapin yliopistosta.

Raportin mukaan viranomaistoiminnan suunnittelussa ja koordinoinnissa on nykyisellään puutteita ja heikkouksia, jotka kuitenkin on parannettavissa ilmastolailla.

Ilmastopaneeli on suomalainen tutkijaryhmä, jonka ympäristöministeriö asetti vuosi sitten tieteellisen näkökulman saamiseksi mukaan poliittiseen päätöksentekoon. Ilmastolain tarpeellisuuden selvittely on kirjattu hallitusohjelmaan. 

Lisää uusi kommentti

Lue ohjeet ennen kommentointia