Suomi ratifioi viimein vammaisten oikeuksien sopimuksen | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Suomi ratifioi viimein vammaisten oikeuksien sopimuksen

Suomi oli lakiristiriitojen takia viimeisiä EU-maita, joissa sopimusta ei ollut ratifioitu.

Suomi on saanut päätökseen vammaisten oikeuksien yleissopimuksen ratifioinnin. Suomi talletti ratifiointiasiakirjansa YK:n pääsihteerin huostaan eilen, ja sopimus tulee voimaan kesäkuun 10. päivänä, kertoo ulkoministeriö.

YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimus tuli voimaan jo vuonna 2008, ja sen on ratifioinut yli 150 valtiota. Sopimuksen tarkoituksena on taata ja suojella vammaisten ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Suomi allekirjoitti sopimuksen jo ennen voimaantuloa. Eduskunta kuitenkin hyväksyi sopimuksen vasta keväällä 2015, ja sopimuksen ratifioijana Suomi on ollut yksi EU:n viimeisistä.

Syynä on ollut sopimuksen kanssa ristiriidassa oleva lainsäädäntöä. Muutoksia on tarvittu esimerkiksi kotikuntalakiin, sosiaalihuoltolakiin sekä kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin. Viimeinen lakimuutos hyväksyttiin tiistaina, ja siinä vahvistettiin esimerkiksi vammaisten itsemääräämisoikeutta sekä vähennettiin rajoitustoimenpiteitä.

Yhdessä yleissopimuksen kanssa Suomi ratifioi myös valinnaisen lisäpöytäkirjan, jolla perustetaan yksilövalitusjärjestelmä sekä mahdollistetaan vammaisten oikeuksien komitean omasta aloitteesta tapahtuva tutkintamenettely.

Ulkoministeriön mukaan sopimuksen täytäntöönpanoa varten nimetään myös yhteystaho ja perustetaan koordinaatiojärjestelmä. Lisäksi nimetään itsenäinen ja riippumaton rakenne, jonka avulla edistetään, suojellaan ja seurataan yleissopimuksen kansallista täytäntöönpanoa.

Lisää uusi kommentti

Lue ohjeet ennen kommentointia