Selvitys: Stora Enson Intian työläiset alipalkattuja | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Selvitys: Stora Enson Intian työläiset alipalkattuja

Osalle Stora Enson intialaisista työntekijöistä maksetaan vain kolmannes elämiseen riittävästä palkasta, selviää Finnwatchin uudesta tutkimuksesta.

(Kuva: hugovk / Flickr.com / cc 2.0)

UUTISET | STORA ENSO -- Suomalaisen metsäyhtiö Stora Enson Intian Chennain pakkaustehdas maksaa alimpien palkkaluokkien työntekijöille elämiseen riittämätöntä palkkaa, arvioi Finnwatch uudessa tutkimuksessaan.

"Palkalla on vaikeaa tulla toimeen. Monet työntekijät asuvat alkeellisissa oloissa ilman riittävää sanitaatiota", sanoo Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala.

Alhaisen palkkatason lisäksi puutteet työturvallisuudessa sekä kastittomien ja naisten aseman parantaminen nousivat merkittävimmiksi ongelmiksi Finnwatchin tutkimuksessa Stora Enso Inpacin työoloista.

Finnwatchille kenttätutkimuksen toteuttaneen intialaisen Cividep-järjestön mukaan Kansainvälisen työjärjestön peruskirjaan kirjattu elämiseen riittävä palkka olisi Chennaissa 14 580 rupiaa, noin 158 euroa. Työntekijöiden haastatteluissa kuitenkin ilmeni, että osa ansaitsee vain noin kolmanneksen siitä.

Tutkimuksen julkistamistilaisuudessa Stora Enson edustajat huomauttivat, että Chennain tehtaalla palkkoja on nostettu ja työntekijöiden ammattijärjestön kanssa on solmittu työehtosopimus.

Stora Enso Inpacin henkilöstöjohtaja Aruna Arumugam kertoi, että noin kolme neljäsosaa tehtaan työntekijöistä ansaitsee 8 000 rupiaa kuukaudessa. Tutkimukseen haastateltujen työntekijöiden mukaan palkan tulisi olla noin 10 000 rupiaa kuukaudessa.

Tapaturmat vähentyneet

Muita selvityksessä esille nousseita ongelmia olivat muun muassa työturvallisuus ja naisten sekä kastittomien asema työpaikalla.

Työntekijät kertoivat, että tehtaalla on sattunut paljon työtapaturmia, erityisesti yövuorojen aikana. Kova melu, pöly, kuumuus sekä kemikaalien aiheuttamat oireet mainittiin myös usein.

Stora Enson yritysvastuujohtaja Terhi Koipijärvi myönsi tehtaan korkeat lämpötilat, mutta kertoi tapaturmien vähentyneen.

"Kaksi vuotta sitten meillä oli 35 tapaturmaa, jotka johtivat poissaoloihin. Ja tänä päivänä meillä on nolla", Koipijärvi sanoi. Työturvallisuuteen, erityisesti koulutukseen on vielä panostettava, Koipijärvi ja Chennain tehtaan toimitusjohtaja Janarthanan Damodaran painottivat.

Finnwatchin tutkimuksen kritiikki naisten ja dalittien asemaa parantavan erityiskohtelun puutteesta ei Stora Enson mukaan pidä paikkansa.

"Emme kysy työnhakijoilta, mihin kastiin he kuuluvat", kertoi Arumugam. Kastin kysyminen voitaisiin tulkita syrjinnäksi työpaikalla, hän perusteli.

Naistyöntekijöitä on vähän, Arumugam myönsi. Suurin syy on naisten paikkaa kotona korostavat yhteiskunnalliset rakenteet, ei syrjintä, hän totesi.

Finnwatch toteutti tutkimuksen yhteistyössä ruotsalaisen Swedwatchin kanssa Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen toimeksiannosta. Intiassa tehdyn kenttätyön toteutti Cividep-järjestö, joka huhti-kesäkuussa haastatteli 28:aa Stora Enso Inpacin työntekijää.

Lisää uusi kommentti