EU:n ilmastopolitiikan toteutus ontuu | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

EU:n ilmastopolitiikan toteutus ontuu

Kokonaisuudessaan maiden ilmastotoimet ovat edelleen heikkoja ja näin vähähiilisyyteen ei päästä ajoissa, varoittaa WWF:n ja Ecofysin arviointi.

EU:n nykyisellä ilmasto- ja energiapolitiikalla ei saavuteta vähähiilistä taloutta vuoteen 2050 mennessä, varoittaa WWF:n ja Ecofysin julkaisema EU:n ilmastopolitiikan arviointi.

Arviossa kaikkien maiden tulosten keskiarvo on edelleen heikko. Seitsenportaisella asteikolla yhteisarvosana oli kolmanneksi huonoin.

Suomen suunta on uusiutuvan energian lisäämiseen tähtäävän energiapaketin ansiosta hienoisessa nousussa. Arvosana pysyi silti viimevuotisena, eli toiseksi huonoimpana.

Vain yhdeksän EU-maan ilmastopolitiikassa on tapahtunut edistystä viime vuosina, viiden arvio puolestaan huononi entisestään.

Raportin mukaan ponnistusten pitäisi olla kolminkertaisia, jotta pysyttäisiin sopivassa tahdissa vähähiilisyyden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä.

EU:n päästövähennyssuunnitelma on jo pitkään ollut olemassa lähinnä paperilla ja käytännön toimet ovat jääneet vähäisiksi, tekijät sanovat. Useimmat maissa toteutetuista uudistuksista ovat kuitenkin seurausta EU:n yhteisestä lainsäädännöstä, mikä korostaa sen tärkeyttä.

"Parhaita tuloksia on saavutettu uusiutuvan energian tukemisessa, kun taas toimet liikenteen, teollisuuden ja energiatehokkuuden alueilla laahaavat vakavasti jäljessä", sanoo Niklas Höhne, Ecofysin energia- ja ilmastopolitiikan johtaja.

Tämä näkyy Suomessakin, jossa liikenteen kasvihuonepäästöt ovat vain jatkaneet nousuaan, kerrotaan liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittisen ohjelman toisessa seurantaraportissa.

Raportin mukaan syynä näyttäisi olevan ennen kaikkea talouden vilkastuminen ja raskaan liikenteen lisääntyminen. Biopolttoaineiden lisääntyneestä käytöstä ei ole ollut tätä kasvua kumoamaan.

Jotta suunta saataisiin tavoitteiden mukaiseen laskuun, raskaan liikenteen energiatehokkuuden lisäämisen ohella tarvittaisiin joukkoliikennettä, pyöräilyä ja kävelyä edistäviä toimia, raportissa todetaan.

Lisää uusi kommentti

Lue ohjeet ennen kommentointia