Uutiset Tasa-arvo

”Sinä et ole syypää” – Suomalaiset ja tansanialaiset asiantuntijat kehittävät chatbotia, joka neuvoo lähisuhdeväkivaltaa kokenutta eteenpäin

Perhe- tai parisuhdeväkivaltaa kokeneella ei aina ole voimia selvittää, mistä voisi saada apua. Ongelma on sama Suomessa ja Tansaniassa, ja siksi järjestöt ja teknologiafirmat kehittävät nyt neuvovaa chatbotia, tekoälysovellusta, jolta uhri voi saada rohkaisua ja vinkkejä avun hakemiseen.
Telineessä oleva älypuhelin, joka kuvaa videolle ihmisiä.
Tansanialaisnaisista jo noin 77 prosentilla on kännykkä, mutta mobiilinetti on harvemmalla. (Kuva: Virve Rissanen / Suomen Lähetysseura)

Tunnista väkivaltaisen kumppanisi varoitusmerkit. Etsi valmiiksi turvallinen tila. Keksi koodisana, jonka avulla voit viestiä muille, että olet vaarassa.

Esimerkiksi tällaisia ohjeita perhe- ja parisuhdeväkivallan parissa toimivien järjestöjen työntekijät usein antavat väkivaltaa kokeneille naisille.

Tulevaisuudessa ohjeita saattaa antaa myös chatbot nimeltä Aino. Se on tekoälyyn perustuva sovellus, jonka tarkoituksena on auttaa tunnistamaan lähisuhdeväkivaltaa, rohkaista uhria ja antaa tälle välineitä hakea apua.

Chatbotit ovat tietokoneohjelmia, jotka keskustelevat ihmisten kanssa. Moni on törmännyt niihin yritysten asiakaspalvelusivuilla. Chatbotille voi esittää kysymyksen, ja se reagoi käytetystä teknologiasta riippuen esimerkiksi antamalla valmiita vastauksia, jotka ilmestyvät näytölle tiettyjen avainsanojen perusteella.

Ainoa kehittää suomalainen teknologiayritys We Encourage, jonka työntekijät saivat idean keskustellessaan pari vuotta sitten suomalaisten naisjärjestöjen kanssa. Tarkoituksena oli auttaa niitä varainkeruussa, mutta esiin nousivatkin lähiväkivaltaa kokeneiden auttamiseen liittyvät vaikeudet.

”Meillä on kyllä järjestöjä, jotka tekevät lähisuhdeväkivallan vastaista työtä, mutta monella on resurssipula ja esimerkiksi tukichatteja pystytään pitämään auki vain muutamia tunteja viikossa. Puhuimme myös väkivaltaa kokeneiden kanssa ja yllätyimme siitä, että vaikka palveluja on, ne ovat hyvin hajanaisia ja väkivaltaa kokeneiden oli vaikea tavoittaa niitä”, kertoo We Encouragen toimitusjohtaja Anna Juusela.

Yritys ryhtyi kehittämään Ainoa pari vuotta sitten suomalaisiin tarpeisiin sopivaksi. Tähtäin oli kuitenkin sen globaalissa hyödyntämisessä, ja nyt tarkoituksena on rakentaa Ainon prototyyppi myös Tansaniaan.

Vasta alkaneessa kehityshankkeessa ovat mukana myös Suomen Lähetysseura, lähisuhdeväkivallan vastaista työtä tekevä yritys Hyvinpitely sekä joukko tansanialaisia toimijoita. Rahoitus tulee suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestöltä Fingolta, joka kannustaa kehitysyhteistyöjärjestöjä ja yrityksiä kokeilemaan uudenlaista yhteistyötä etenkin teknologiasektorilla.

Ei korvaa palveluita

Suomea ja Tansaniaa yhdistävät korkeat lähisuhdeväkivaltatilastot. Esimerkiksi Maailman terveysjärjestöjen mukaan 15–49-vuotiaista suomalaisnaisista noin 23 prosenttia on kokenut fyysistä tai seksuaalista parisuhdeväkivaltaa elämänsä aikana, Tansaniassa peräti 38 prosenttia.

”Todellinen määrä on todennäköisesti suurempi, sillä luku kertoo vain sen, mitä naiset uskaltavat datan kerääjille kertoa. Esimerkiksi Shinyangan läänissä jopa 78 prosenttia naisista on kokenut fyysistä, henkistä tai seksuaalista väkivaltaa”, kertoo Tansaniassa asuva Suomen Lähetysseuran asiantuntija Anna Holmström, joka on mukana koordinoimassa yhteistyötä chatbotin rakentamisessa.

Ainosta ei ole tarkoitus tehdä perinteistä automatisoitua asiakaspalvelubottia vaan tavallista monipuolisempi ja keskustelevampi versio. Se hyödyntää tekoälyä, ja sitä kehitetään yhteistyössä asiantuntijoiden ja väkivaltaa kokeneiden kanssa niin, että se oppii pikkuhiljaa keskustelemaan asiakkaan kanssa.

”Halusimme lähteä rakentamaan sitä käyttäjän näkökulmasta, ja sen takia ensimmäisten parin vuoden aikana olemme tutustuneet ongelmaan, keränneet verkostoa ja keskustelleet väkivallasta selviytyneiden, ammattilaisten, järjestöjen ja väkivaltatutkijoiden kanssa. Pyrimme ymmärtämään ongelmaa sekä auttajien että kokijoiden näkökulmasta”, Juusela kertoo.

Tarkoituksena ei ole, että väkivaltaa kokeneet keskustelevat jatkossa pelkän chatbotin kanssa vaan tavoitteena on, että uhri ohjataan sen avulla virallisten palveluiden piiriin.

”Monelle avun hankkiminen on korkean kynnyksen takana, sillä ihminen rakentaa herkästi itselleen suojamuurin voidakseen selvitä päivästä toiseen. Chatbot ei ratkaise kaikkia ongelmia, mutta se voi toimia linkkinä omien ongelmien ymmärtämisen ja avun hakemisen välillä”, Juusela sanoo.

Aino esittää väkivaltaa kokeneelle kysymyksiä ja kertoo vastausten perusteella väkivallan tunnistamisesta ja sen eri muodoista, antaa ohjeita oman turvallisuuden takaamiseen ja kertoo, mitä virallisia reittejä apua voi hakea. Tarkoituksena on samalla välittää rohkaisevaa ja kannustavaa viestiä ja toimia ikään kuin psykososiaalisena ensiapuna, vaikkapa näin:

”Lyöminen tai kaltoin kohtelu ei ole sinun syytäsi. Sinä et ole syypää kumppanisi väkivaltaiseen käytökseen. Ansaitset onnellisen ja turvallinen elämän”, botti ohjeistaa Ainon esittelyvideolla.

Animoitu kuva naisesta ja puhekuplia.
Aino-chatbotista on tarkoitus tehdä keskusteleva botti, joka tarjoaa myös psykososiaalista ensiapua. (Kuva: We Encourage)

Tansaniaan oma versio

Tansaniassa aiotaan räätälöidä Ainosta oma versio. Lähetysseuran Anna Holmströmin mukaan yksi maan suurimmista ongelmista on, että lähisuhdeväkivaltatyö on hajanaista. Palveluita on kyllä olemassa, mutta viranomaiset saattavat olla eri mieltä vaikkapa siitä, missä vaiheessa esimerkiksi raiskauksen uhrin pitäisi mennä poliisin ja milloin lääkärin luo, vaikka todellisuudessa uhri saa päättää järjestyksen itse.

Kysymys on olennainen, sillä usein väkivaltaan syyllistyvä on sukulainen. Mikäli uhri luulee, että poliisille on pakko tehdä ilmoitus ensimmäisenä, hän saattaa sukulaista suojellakseen jättää ilmoituksen tekemättä. Silloin riskinä on, että uhri ei saa minkäänlaista tukea.

Teknologista sovellusta luotaessa pelisäännöt olisi pakko käydä läpi.

”Jos kaikki menisi hyvin, meillä olisi samassa sovelluksessa esimerkiksi poliisin palvelutiedot, terveydenhuollon tiedot ja linkit ihmisiin, joille uhrit voivat puhua. Sovellus paikkaisi myös psykososiaalisen tuen puutetta”, Holmström sanoo.

Yksi hankkeessa mukana olevista tansanialaisista toimijoista on kansalaisjärjestö C-Sema, joka pyörittää Tansaniassa lasten ja nuorten auttavaa puhelinta. Yhteydenottoja tulee päivittäin noin 3 500, ja koronavuonna ne kasvoivat jopa 200 prosenttia, kertoo puhelinlinjan johtaja Michael Marwa.

C-Sema on jo kehittänyt chatbot-palvelua, jossa välitetään WhatsAppin kautta seksuaali- ja lisääntymisterveystietoutta. Järjestö kuitenkin haluaisi monipuolisemman tekoälysovelluksen, joka osaisi keskustella aidommin.

”Sen avulla voisimme saada yhteyden niihin nuoriin ja lapsiin, jotka ovat vielä jääneet ulkopuolelle. Esimerkiksi vammaisten nuorten on vaikea tavoittaa meitä, koska meillä on vain sellaisia alustoja, joissa lasten pitää voida puhua ja kirjoittaa. Lapset ja nuoret myös tykkäävät mieluummin chattailla kuin puhua”, Marwa sanoo.

Pitkä tie edessä

Aino-botin lopullisen version valmistumiseen menee todennäköisesti vielä vuosia, sillä sen halutaan toimivan mahdollisimman aukottomasti ennen kuin se lasketaan laajaan käyttöön.

Lähikuukausina on tarkoitus saada Suomessa liikkeelle kaikille avoin kevyt kokeiluversio, jolla testataan väkivallan kartoittamista. Sen avulla on määrä kerätä riittävästi dataa, jonka päälle taas voitaisiin rakentaa varsinainen prototyyppi. Lopullista versiota voisi käyttää sekä älypuhelimella, tietokoneella että tabletilla.

Tansaniassa ollaan vielä kehitysasteella, sillä ensin luotava yhteistyöverkosto ja selvitettävä, mitä tarpeita maassa on.

”Väkivalta ei ole edes kaikille sitä kokeneille samanlaista. Haasteet moninkertaistuvat, kun mennään Suomen rajojen ulkopuolelle ja pitää ymmärtää kokonaan toista kulttuuria”, Juusela muistuttaa.

Tansaniassa päälle tulevat myös teknologiset haasteet. Useimmilla maan asukkailla on kyllä kännykkä, mutta esimerkiksi vuodelta 2019 peräisin olevien tilastojen mukaan (pdf) mobiilinettiä käyttää vain 35 prosentilla miehistä ja 17 prosenttia naisista. Aino ei siis välttämättä palvele kovin pian esimerkiksi syrjäseutujen naisia.

”Teknologian puute on ongelma, ja tärkeintä tietenkin olisi, että ihmiset saisivat palveluita eikä uhreja enää syyllistettäisi. Mutta kun teknologisia sovelluksia kuitenkin on olemassa, niin on hyvä katsoa, voisiko edes pientä osaa niistä käyttää. Teknologia on tässä työssä hyvä lisä, jolla on potentiaalia olla suuri”, Lähetysseuran Anna Holmström muistuttaa.

Ainoa kokeillaan luultavasti ensin kaupunkien naisilla, joilla todennäköisemmin on kunnollinen älypuhelin. Tulevaisuudessa siitä voidaan myös luoda versio, joka toimisi ilman mobiiliyhteyttä, We Encouragen Anna Juusela kertoo.

Tasa-arvo gendersukupuolten tasa-arvokehitysyhteistyösoveltava teknologiainformaatioteknologia TansaniaSuomi Suomen Lähetysseura

Lue myös

Musta hijab-huivi mallinuken päässä.

Ranskan uusi huivikielto uhkaa uskonnonvapautta globaalisti

Ranskan senaatin edustajat ovat äänestäneet uuden, muslimien pukeutumista rajoittavan lain puolesta. Taustalla on ajatus siitä, että naiset saisivat pukeutua miten haluavat ilman miesten pakottamista. Tämä periaate kuitenkin olettaa jo itsessään naisten ja tyttöjen olevan voimattomia miestensä edessä, muistuttavat Salaado ja Faisa Qasim.
Seinämaalaus, jossa nuoren naisen kuva.

Kirgisian julma morsiamenryöstöperinne on yhä voimissaan – Viimeisimmästä tapauksesta noussut kohu kuitenkin osoittaa, että jokin on muuttumassa

Kirgisiassa jopa tuhannet naiset siepataan vuosittain avioliittoon vastoin tahtoaan. Viimeisimmässä tapauksessa sieppaus päättyi nuoren naisen kuolemaan. Merkki edistyksestä kuitenkin on, että tapauksista nousee julkinen polemiikki, kirjoittaa Teija Laakso.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.

Pääuutiset

Veneitä joen rannassa.

Mosambikin väkivaltaa selittää moni muukin tekijä kuin uskonto – ”Nuoret kohtaavat toivottomuutta, kehityksen puutetta ja syrjintää”

Mosambikin Cabo Delgadon väkivaltaisuuksissa ei ole kyse vain uskonnosta vaan muun muassa etnisten ryhmien välisestä kyräilystä, luonnonvarojen epätasa-arvoisesta jakautumisesta ja ylipäätään syvästä eriarvoisuuden kokemuksesta, sanovat tutkijat.
Lähikuva rokotteen antamisesta käsivarteen.

Kääntyvätkö rikkaat maat rokotepatenteista luopumisen kannalle? – Yhdysvallat ilmoitti kannattavansa patenttivapautusta, nyt EU:lta vaaditaan samaa

Matalan tulotason maat ovat saaneet 0,3 prosenttia koronarokotteista. Rikkaat maat ovat vastustaneet rokotepatenteista luopumista, mutta Yhdysvaltain yllättävä mielenmuutos voi muuttaa tilanteen.
Nainen piirtämässä ylhäältä takaapäin kuvattuna, piirroksessa lukee Stop Violence Against Girls.

Tuore raportti vaatii Etelä-Aasian maita parantamaan seksuaalirikoslainsäädäntöään – Uhreille tehdään neitsyystestejä, poliisit vähättelevät rikoksia

Kuudessa Etelä-Aasian maassa tehdyn raportin mukaan kaikissa maissa lakien tarjoama suoja seksuaalista väkivaltaa vastaan on puutteellinen. Monissa maissa tapaukset sovitaan oikeussalin ulkopuolella eivätkä uhrit saa oikeutta.
Maskilla suojautunut mies pitää kädessään kylttiä, jossa lukee We stand with the people of Myanmar: never again to military rule.

Kansalaisjärjestöt vaativat YK:n turvallisuusneuvostoa asettamaan Myanmarille asevientikiellon – ”Lausuntojen aika on ohi”

Yhdenkään hallituksen ei pitäisi myydä Myanmarin sotilasjuntalle yhtäkään luotia, vaatii yli 200 kansalaisjärjestöä. Turvallisuusneuvoston on kuitenkin vaikea ryhtyä voimakkaisiin toimiin Myanmaria vastaan etenkin Kiinan ja Venäjän vastustuksen vuoksi.
Maskein suojautuneita ihmisiä, yksi desinfioi käsiään.

Intian korona-aalto uhkaa lisätä äitiys- ja lapsikuolleisuutta – ”On klinikoita, joilla ei ole antaa sairaille mitään muuta kuin parasetamolia”

Intian ylikuormittunut terveydenhuoltojärjestelmä keskittyy nyt auttamaan koronapotilaita. Pelkona on, että äitiys- ja lapsikuolleisuus lisääntyy, sillä muuhun hoitoon ei juuri ole mahdollisuuksia, varoittaa Pelastakaa Lapset -järjestö.

Tuoreimmat

Uganda kiristää seksuaalirikoslainsäädäntöään – Seksuaalivähemmistöt ja seksityöläiset voivat joutua rekisteriin
Kääntyvätkö rikkaat maat rokotepatenteista luopumisen kannalle? – Yhdysvallat ilmoitti kannattavansa patenttivapautusta, nyt EU:lta vaaditaan samaa
Tuore raportti vaatii Etelä-Aasian maita parantamaan seksuaalirikoslainsäädäntöään – Uhreille tehdään neitsyystestejä, poliisit vähättelevät rikoksia
Kansalaisjärjestöt vaativat YK:n turvallisuusneuvostoa asettamaan Myanmarille asevientikiellon – ”Lausuntojen aika on ohi”
Mosambikin väkivaltaa selittää moni muukin tekijä kuin uskonto – ”Nuoret kohtaavat toivottomuutta, kehityksen puutetta ja syrjintää”
Intian korona-aalto uhkaa lisätä äitiys- ja lapsikuolleisuutta – ”On klinikoita, joilla ei ole antaa sairaille mitään muuta kuin parasetamolia”
YK:n kehitysohjelma: Myanmar lähestyy talousromahdusta – Köyhien määrä voi kaksinkertaistua
Kolmannes Afganistanin väestöstä on ruokapulassa – Sääilmiö La Niña pahentaa konfliktin ja koronan vaikutuksia
Raportti: Konfliktien riski voisi vähentyä, jos ympäristöä suojeltaisiin paremmin
Koronapandemia lopetti ihmiskaupan uhrien palvelut Zimbabwessa – ”En tiedä, miten oikein selviydyn”

Luetuimmat

Mosambikin väkivaltaa selittää moni muukin tekijä kuin uskonto – ”Nuoret kohtaavat toivottomuutta, kehityksen puutetta ja syrjintää”
Kolmannes Afganistanin väestöstä on ruokapulassa – Sääilmiö La Niña pahentaa konfliktin ja koronan vaikutuksia
YK:n kehitysohjelma: Myanmar lähestyy talousromahdusta – Köyhien määrä voi kaksinkertaistua
Intian korona-aalto uhkaa lisätä äitiys- ja lapsikuolleisuutta – ”On klinikoita, joilla ei ole antaa sairaille mitään muuta kuin parasetamolia”
Raportti: Konfliktien riski voisi vähentyä, jos ympäristöä suojeltaisiin paremmin
Akkuteollisuus ei pärjäisi ilman Kongon pahamaineisia kaivoksia – Koboltin eettisyyttä on vaikea varmistaa, sanoo kaivosalueella vieraillut suomalaistutkija
Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch: Israel syyllistyy apartheidiin palestiinalaisia vastaan
Angolasta tuli hiljattain 22:s homouden sallinut Afrikan maa, mutta ruohonjuuritasolla se ei vielä näy – Litilson, 25, kuoli pahoinpitelyn uhrina
Kansalaisjärjestöt vaativat YK:n turvallisuusneuvostoa asettamaan Myanmarille asevientikiellon – ”Lausuntojen aika on ohi”
Tuore raportti vaatii Etelä-Aasian maita parantamaan seksuaalirikoslainsäädäntöään – Uhreille tehdään neitsyystestejä, poliisit vähättelevät rikoksia