Raportti: Konfliktien riski voisi vähentyä, jos ympäristöä suojeltaisiin paremmin | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Raportti: Konfliktien riski voisi vähentyä, jos ympäristöä suojeltaisiin paremmin

Luonnonsuojelujärjestö IUCN:n selvityksen mukaan maat, joissa maatalousmaata on vähän, väestö on riippuvaista luonnonvaroista ja kuivuuskausia on usein, ovat muita konfliktiherkempiä.

Gorilla makuuasennossa lähikuvassa.

Konfliktit uhkaavat muun muassa idängorillojen elämää. Kuva: Hans de Bisschop / CC BY-NC-ND 2.0.

Maat, joissa on pulaa tietyistä tärkeistä luonnonvaroista, kuten maatalousmaasta ja vedestä, ovat muita maita herkempiä konflikteille. Siksi luonnonvarojen parempi hallinta ja suojelu voisi helpottaa rauhan rakentamista ja ylläpitoa, summaa Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) tuore raportti (pdf).

Raportissa analysoidaan yli 85 000:ta konfliktitapahtumaa viimeisen 30 vuoden ajalta tutkimuskirjallisuuden ja uusien analyysien avulla. Tutkijat tarkastelivat, miten saatavilla oleva viljelymaa, kuivuuskausien yleisyys sekä maaseutuväestön osuus koko väestöstä korreloivat konfliktiherkkyyden kanssa.

Tulosten mukaan ne maat, joissa maatalousmaata on vähän tai se tuottaa huonosti, väestö on riippuvaista luonnonvaroista ja kuivuuskausia on usein, ovat muita konfliktiherkempiä.

Tutkijat ovat pitkään pohtineet, kuinka suora yhteys ympäristöongelmilla ja etenkin ilmastonmuutoksella on konflikteihin. Esimerkiksi Syyrian sodan on arveltu saaneen yhden kipinän pitkään jatkuneesta kuivuuskaudesta, joskin asiasta on monenlaisia mielipiteitä.

IUCN:n raportin mukaan luonnonvarojen ja konfliktien suhde on moninainen. Luonnon tuhoutuminen liittyy vahvasti konfliktin riskin kasvuun. Esimerkiksi villieläinten ja puun kestämätön käyttö voi rahoittaa konfliktia, samoin valtioiden aseelliset toimet luonnon suojelemiseksi. Myös ilmastonmuutoksen on arveltu lisäävän konfliktin riskiä, joskin tutkijat ovat tästä erimielisiä.

Esimerkiksi Tšadjärven alueella käynnissä olevaan konfliktiin vaikuttavat raportin mukaan monet tekijät, kuten työttömyys, hallituksen heikko läsnäolo, köyhyys ja väestönkasvu. Tämä kaikki lisää kilpailua luonnonvaroista ja lisää jännitteitä paimentolaisten, viljelijöiden ja kalastajien välillä.

Raportissa tarkastellaan myös sitä, miten konfliktit vaikuttavat luontoon. Konfliktien seurauksena villieläimiä kuolee, suojelutoimia joudutaan keskeyttämään ja ekosysteemejä tuhoutuu joko sotataktiikan vuoksi tai ylipäätään konfliktin seurauksena.

Raportissa suositellaan luonnonvarojen hallinnan vahvistamista esimerkiksi harjoittamalla osallistavaa päätöksentekoa, vahvistamalla läpinäkyvyyttä, parantamalla ympäristönsuojelijoiden turvallisuutta ja tunnustamalla alkuperäiskansojen ja naisten oikeudet.

”Tutkimuksen mukaan luonnonvarojen suojelu, ennallistaminen ja kestävä hallinta voivat vähentää konflikteihin johtavia paineita parantamalla maan tuottavuutta ja olosuhteita. Ympäristön pilaantumisen ja ilmastonmuutoksen kiihtyessä on yhä tärkeämpää ottaa huomioon konfliktien ja luonnon väliset yhteydet turvallisuus-, kehitys- ja ympäristöpolitiikassa”, sanoo järjestön pääekonomisti Juha Siikamäki tiedotteessa.

Lisää uusi kommentti