Raha tuo naiselle valtaa, osoittaa mikroluottotutkimus | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Raha tuo naiselle valtaa, osoittaa mikroluottotutkimus

Nasrin Jinian väitöskirjatutkimuksen mukaan mikroluottojen ansiosta monet naiset ovat saaneet Bangladeshissa äänensä kuuluviin perheissä. Muutos on kuitenkin hidas.

Kun Suomessa kymmenen vuotta asunut tutkija Nasrin Jinia palasi muutama vuosi sitten kotimaahansa Bangladeshiin, hän hämmästyi.

"Bangladeshissa on tapahtunut suuri muutos. 1970- ja 1980-luvuilla naiset pysyivät kotona. Mutta nyt he liikkuvat, käyvät ulkona ja kuuluvat järjestöihin", hän kertoo.

Yksi syy muutokseen on Bangladeshin kukoistukseen puhjennut vaateteollisuus, joka on taannut monelle naiselle työpaikan, omia tuloja ja samalla paremman aseman perheessä.

Naisten asema on kuitenkin parantunut myös maassa toimivan yli tuhannen mikroluottojärjestön ansiosta, käy ilmi Jinian väitöskirjasta, joka tarkastettiin Tampereen yliopistossa syksyllä.

Maaseudulta itsekin kotoisin oleva Jinia haastatteli mikroluottoja käyttäviä maaseudun bangladeshilaisnaisia sekä muun muassa paikallispoliitikkoja ja järjestöjen edustajia. Tarkoituksena oli selvittää, lisäävätkö mikroluotot naisten voimaantumista ja päätösvaltaa perheissä. Vastaus on ainakin osittain kyllä.

Sananvalta kasvaa

Bangladesh on erityisen hedelmällistä seutua mikroluottojen tutkimisen kannalta, sillä järjestelmä keksittiin juuri Bangladeshissa 1970-luvulla. Grameen Bank -mikroluottopankin perustanut Muhammad Yunus sai kymmenisen vuotta sitten keksinnöstään Nobelin rauhanpalkinnon.

Nykyisin maassa arvellaan olevan noin 13 miljoonaa mikroluottoasiakasta. Mikroluottoja myöntävät usein järjestöt, ja takaajina toimivat muut järjestelmässä mukana olevat asiakkaat. Ajatuksena on, että ihmiset, jotka eivät muuten ole luottokelpoisia, voivat käyttää lyhytaikaista pienlainaa vaikkapa oman pienyrityksen pyörittämiseen.

Monet asiakkaista ovat naisia, joiden asema Bangladeshissa on perinteisesti ollut huono. Tytöt keskeyttävät varhain koulun ja menevät nuorina naimisiin. Perheissä päätösvalta on usein miesten käsissä eivätkä naiset juuri osallistu kodin ulkopuoliseen elämään.

Muutosta on kuitenkin tapahtumassa. Jinia haastatteli hallintotieteen alaan kuuluvaa väitöskirjaansa varten eri puolilla Bangladeshia 78:aa ihmistä, joista noin puolet oli mikroluottoja käyttäviä naisia. He olivat ostaneet lainoilla esimerkiksi lehmiä tai pyörittivät pientä kauppaa.

Yli 80 prosenttia naisista oli sitä mieltä, että heidän taloudellinen tilanteensa oli mikroluottojärjestöön liittymisen jälkeen parantunut. Lähes kaksi kolmasosaa vastasi myönteisesti kysymykseen, ovatko mikroluotot vaikuttaneet naisten voimaantumiseen.

Tutkimuksen mukaan mikroluotot paitsi tuovat naisille omia tuloja, myös samalla lisäävät näiden päätösvaltaa perheessä monissa asioissa. Vaikka toisin voisi luulla, aviomiehet eivät yleensä näe vaimonsa tuloja uhkana.

"Yksi mikroluottojen tärkeimmistä myönteisistä vaikutuksista on, että miehet ovat ymmärtäneet, että naiset tekevät omat valintansa ja heihin voi luottaa. He voivat tehdä myös jotakin perheensä eteen", Jinia sanoo.

Keino muiden joukossa

Mikroluottoja on tutkittu akateemisessa maailmassa aiemminkin paljon ja monesta eri näkökulmasta. Tulokset ovat keskenään usein ristiriitaisia. Joidenkin tutkimusten mukaan mikroluottojen merkitystä köyhyyden vähentämisessä on liioiteltu eivätkä naisetkaan välttämättä voimaannu. Etenkin lainojen korkeita korkoja on kritisoitu, samoin sitä, etteivät ne tavoita kaikkein köyhimpiä.

Jiniankaan mukaan mikroluottoja ei voi pitää ihmelääkkeenä. Naisten asemaan vaikuttavat myös monet muut tekijät, ja muutos on hidas. Lisäksi mikroluotoilla on hänen tutkimuksensa mukaan kielteisiäkin vaikutuksia. Ne voivat epäsuorasti aiheuttaa jopa perheväkivaltaa. Lainan ottaminen voi johtaa myös velkakierteeseen.

"Sama henkilö voi olla kolmen tai neljän järjestön jäsen. Lainaa otetaan ketjussa, jotta voitaisiin maksaa velka pois toiselle järjestölle", hän kertoo.

Jinia uskoo, että mikroluotot voivat kuitenkin muokata esimerkiksi sosiaalisia normeja ja arvoja naisille myönteisempään suuntaan. Köyhyyden poistamisessa ne eivät kuitenkaan voi olla ainoa keino, vaan lisäksi tarvitaan esimerkiksi koulutusta.

"Köyhyyden poistaminen riippuu monesta asiasta, ei vain mikroluotoista. Ne voivat kuitenkin olla yksi keino auttaa naisia ja saada heidät ulos kodeistaan", hän sanoo.

Lisää uusi kommentti

Lue ohjeet ennen kommentointia