Oxfam: Metsän istutus ei riitä päästöjen vähentämiseksi – Pahimmillaan johtaisi ruokaturvan heikkenemiseen | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Oxfam: Metsän istutus ei riitä päästöjen vähentämiseksi – Pahimmillaan johtaisi ruokaturvan heikkenemiseen

Hiilinielujen eli metsien uudelleenistutus ja metsitys ovat suosittuja, mutta riittämättömiä keinoja päästöjen vähentämiseksi. Jos Pariisin ilmastotavoitteet haluttaisiin saavuttaa pelkästään hiilinieluilla, pitäisi metsää istuttaa viisi kertaa Intian kokoinen alue. Tämä johtaisi ruuan hinnanousuun ja nälänhätään, selviää Oxfamin tuoreesta raportista.

Puunrunkoja ja mustikanvarpuja. Kuva on talousmetsästä.

Metsien istuttaminen hiilinieluiksi ei ole kestävä ratkaisu päästöjen vähentämiseksi. Kuva: In Hiatus / Flickr.com / CC BY 2.0.

Hiilinielujen eli metsien istuttaminen on suosittu, mutta riittämätön keino päästöjen vähentämiseksi, selviää Oxfamin tuoreesta raportista.

Yritys tai valtio voi nimellisesti vähentää tuottamiensa päästöjen määrää hiilinielujen avulla eli istuttamalla uutta metsää tai uudelleenistuttamalla puita jo hakatun metsän tilalle. Kompensoinnista on tullut suosittu keino, sillä monet yritykset ja valtiot tavoittelevat Pariisin ilmastosopimuksen vuoksi hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä.

Oxfamin mukaan isossa mittakaavassa keino on kuitenkin kestämätön, sillä päästöjen vähentäminen tälle tasolle pelkästään hiilinielujen avulla vaatisi ainakin 1,6 miljardia hehtaaria uutta metsää, joka on noin viisi kertaa Intian kokoinen alue. Se on enemmän kuin koko maapallon maanviljelykseen käytetty pinta-ala on tällä hetkellä.

Maanviljelykseen käytettävä tila pienenisi näin ollen merkittävästi ja ruoan hinta saattaisi nousta jopa jopa 80 prosenttia. Seurauksena olisi nälänhätä ja toisaalta yritykset ja valtiot jatkaisivat saastuttavaa toimintaa, kuten ennenkin.

Vaikka valtioiden ja yritysten päästöjen vähentäminen ei perustu pelkästään hiilinieluille, laskelma on Oxfamin mukaan suunta-antava. Laskelmalla halutaan näyttää, että jos valtiot ja yritykset painottavat päästöjen vähentämisessä yhä enemmän hiilinielukompensaatioita, voivat seuraukset olla ruokaturvan kannalta kestämättömiä.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat ongelmat, kuten kuivuus ja tulvat sekä näistä johtuvat satokauden menetykset, ovat jo nyt nostaneet ruuan hintaa merkittävästi ja nälkäisten määrä on kasvanut. Näin ollen hiilinielujen kasvattaminen ei voi olla ainoa keino vähentää päästöjä.

Oxfamin mukaan metsän istuttaminen on toki tärkeää, mutta se pitäisi tehdä kestävästi eli maanviljelyksen edellytykset huomioiden. Yksi keino on esimerkiksi peltometsätalous, jolloin samalla alueella viljellään sekä peltokasveja että puita. 

Näiden lisäksi tulisi suojella olemassa olevia metsiä, erityisesti sademetsiä, sekä vahvistaa alkuperäiskansojen maanomistusoikeuksia. Tutkimusten mukaan alkuperäiskansojen omistamilla mailla metsäkato oli kaksi kolmasosaa vähäisempää kuin alueilla, jotka eivät olleet alkuperäiskansojen hallussa.

Oxfamin mukaan jotta hiilineutraaliustavoite saavutettaisiin, pitäisi tehdä paljon radikaalimpia muutoksia yritysten ja valtioiden päästöjen vähentämiseksi. Nykyisillä ilmastotoimilla päästöt vähenisivät järjestön mukaan vain yhden prosentin vuoteen 2030 mennessä.

Oxfamin raportti peräänkuuluttaa, että fossiilisista ja uusiutumattomista energianlähteistä tulisi luopua kokonaan ja hiilinielujen eli metsien istuttamisen pitäisi olla vain lisäkeino vähentää päästöjä. Rikkaiden maiden ja suuryhtiöiden pitäisi toimia suunnannäyttäjinä.

Lisää uusi kommentti

Lue ohjeet ennen kommentointia