Nuoruus on Afrikan valtti | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Nuoruus on Afrikan valtti

Afrikan väestöstä 60 prosenttia on alle 25-vuotiaita ja nuorten osuuden odotetaan kasvavan edelleen. Nuori, terve ja koulutettu väestö, jolla on mahdollisuus säälliseen työhön, on yhteiskunnan kehityksen kannalta myönteinen merkki. Haasteena on löytää nuorille töitä.

Nuoria miehiä veneessä Tansaniassa.

Sekä pohjoisessa että eteläisessä Afrikassa monen maan nuorisotyöttömyys hipoo 20 prosenttia. Myönteistä kehitystä tapahtuu vain, jos nuorille löytyy töitä. Kuva: Andrew Moore / CC BY-SA 2.0.

(IPS) -- Afrikan väestönkasvu esitetään usein vain huolenaiheena. Eliniän piteneminen ja kuolleisuuden lasku antavat monelle Afrikan maalle kuitenkin mahdollisuuden myönteiseen sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen.

Afrikan väestöstä 60 prosenttia on alle 25-vuotiaita ja nuorten osuuden odotetaan kasvavan edelleen. Nuori, terve ja koulutettu väestö, jolla on mahdollisuus säälliseen työhön, on yhteiskunnan kehityksen kannalta voimakas myönteinen signaali.

YK:n Väestörahasto UNFPA:n julkaisemassa ”The Demographic Dividend Atlas for Africa” -raportissa Afrikan maille esitellään myös välineitä arvioida nykytilaansa ja suunnitella tulevaa kehitystä.

Maanosan ongelmat ovat edelleen suuria. Sekä pohjoisessa että eteläisessä Afrikassa monen maan nuorisotyöttömyys hipoo 20 prosenttia.

Esimerkiksi Etelä-Afrikassa ja Libyassa puolet 15–24-vuotiaista nuorista on ilman työtä. Lisäksi monen työssä käyvän nuoren työsuhde on epävarmalla pohjalla.

Toisaalta esimerkiksi Ugandassa työttömyysaste on alhainen, vain kuusi prosenttia, mutta lähempi tarkastelu osoittaa, että jopa 70 prosenttia työpaikoista on epävirallisilla sektoreilla. Nigerissä vastaava osuus on 90 prosenttia, vaikka virallinen työttömyysprosentti on vain neljä.

Nuorten työllistymisen esteitä ovat matala koulutustaso ja varhainen vanhemmaksi tulo. Ugandassa ja Nigerissä korkeintaan neljäsosa nuorista suorittaa toisen asteen tutkinnon.

Naisten vähäistä työllistymistä selittävät lapsiavioliitot. Nigerissä noin 70 prosenttia nuorista naisista menee naimisiin ennen kuin täyttää 18 vuotta.

Lisää uusi kommentti

Lue ohjeet ennen kommentointia