Hiekastakin voi tulla pulaa – YK-raportti kannustaa vastuullisempaan hiekan käyttöön | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Hiekastakin voi tulla pulaa – YK-raportti kannustaa vastuullisempaan hiekan käyttöön

Hiekka on veden jälkeen maailman käytetyin luonnonvara, mutta sen käyttöä ei juuri säännellä eikä tilastoida.

Miehet lapioivat hiekkaa joen törmällä.

Työntekijät lapioivat hiekkaa hiekkakaivoksella Kamerunin Doualassa. Kuva: Minette Lontsie / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0.

Kun ajattelee Saharan autiomaata, ei heti tule mieleen, että maailmassa voisi tulla pulaa hiekasta. YK:n ympäristöjärjestön UNEP:n tuore raportti kuitenkin muistuttaa, että hiekka ei ole ehtymätön luonnonvara ja että sitä tulisi pyrkiä hyödyntämään kestävällä tavalla.

Hiekka on veden jälkeen maailman käytetyin luonnonvara. Väestönkasvun ja kaupungistumisen edellyttämät valtavat rakennushankkeet ovat vaatineet valtavaa määrää hiekkaa, jota käytetään ennen kaikkea betonin raaka-aineena.

Arvioiden mukaan maailmassa käytetään hiekkaa vuosittain jopa 40–50 miljardia tonnia. Tarkkoja lukuja ei ole tiedossa, sillä monissa maissa hiekan käyttöä ei erityisemmin säännellä eikä tilastoida. Myös hiekan käytöstä aiheutuvat sosiaaliset ja ympäristövaikutukset ovat jääneet vähälle huomiolle.

Esimerkiksi Sri Lankassa 2000-luvun alkupuolen rakennusbuumi johti liialliseen hiekan nostamiseen joista. Tämän seurauksena pohjaveden pinta laski ja lähialueen kaivot kuivuivat.

Raportti esittää joukon suosituksia hiekan kestävän hyödyntämisen takaamiseksi.

Hiekka tulisi nähdä ”strategisena resurssina”, jolla on muutakin arvoa kuin vain käyttö rakennusmateriaalina. Hiekka pitää osaltaan yllä luonnon monimuotoisuutta ja suojaa jokisuistoja ja rannikkoalueita ilmastonmuutoksen vaikutuksilta.

Hiekan nostaminen jokien pohjasta tai rannikoilta voi aiheuttaa eroosiota, makean veden varantojen suolaantumista ja tehdä ympäristöstä alttiimmaan myrskytuhoille.

Raportin kirjoittajien mukaan hiekka tulisikin hinnoitella niin, että sen todellinen sosiaalinen ja ekologinen arvo tulisi huomioiduksi. Hiekkavarannot tulisi kartoittaa ja niiden käyttöä säännellä tarkemmin, jotta hiekkaa voitaisiin hyödyntää vastuullisesti.

Hiekan suhteen tulisi myös siirtyä kiertotalouteen, eli hyödyntää mahdollisuuksien mukaan ylijääneitä maa-aineksia tai rakennusjätteitä kaatopaikalle viemisen sijaan.

Lisää uusi kommentti

Lue ohjeet ennen kommentointia