Helen Sworn: Ihmiskauppa on globaali verkosto | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Helen Sworn: Ihmiskauppa on globaali verkosto

Kambodžassa ihmiskauppaa vastaan taisteleva Helen Sworn muistuttaa, että ihmiskaupan kitkeminen vaatii globaalia yhteistyötä.

(Kuva: Peter Winter / cc 2.0)

"Ihmiskauppa on globaali verkosto, joten sen kitkemiseksi täytyy tehdä myös globaalia yhteistyötä", sanoo ihmiskauppa-asiantuntija Helen Sworn.

Suomessa toukokuun lopussa vierailleella Swornilla on kansainvälisesti mittava mittava kokemus ihmiskaupan vastaisesta työstä.

"Ihmiskaupasta puhuttaessa täytyy muistaa, että 'modernin orjuuden uhreja' ei ole ainoastaan kehitysmaissa, vaan myös täällä kehittyneissä maissa kuten Suomessa, jossa päällisin puolin kaikki on mallikkaasti. Siksi meidän kaikkien täytyy taistella ihmiskauppaa vastaan", Sworn sanoo.

Ihmiskaupan uhreja on maailmassa arviolta yli 20 miljoonaa. Esimerkiksi Kambodzassa, jossa Sworn asuu ja työskentelee, tilastot vaihtelevat suuresti jopa 10 000-100 000 uhrin välillä.

"Koska toiminta on maan alla, eivätkä ihmiset välttämättä itse edes tunnista olevansa uhreja, on tarkkojen tilastojen laatiminen vaikeaa", Sworn kertoo. "Itse arvioin, että uhrien lukumäärä on näiden ääripäiden välissä", hän jatkaa.

Sworn muistuttaa, että vaikka prostituutio ja länsimainen seksiturisimi ovatkin saaneet laajasti mediahuomiota, ne eivät ole suinkaan suurimpia ihmiskaupan ongelma-alueita. "Ihmiskaupan uhreja on tällä hetkellä enemmän kaivoksilla, kalastuksessa ja rakennuksilla. Vaikka ihmiskaupan uhreista suurin osa on naisia ja lapsia, myös yhä enemmän miehiä ja etenkin poikia on joutunut uhreiksi", Sworn kertoo.

"Lisäksi esimerkiksi prostituution suurimpia kuluttajia ovat paikalliset, eivät ulkomaalaiset turistit", hän jatkaa.

Sworn on työskennellyt vuosituhannen vaihteesta lähtien Kambodžassa, jossa hän johtaa vuonna 2005 perustamaansa kansalaisjärjestöä. Järjestön työhön kuuluu muun muassa ihmiskaupan uhriksi joutuneiden lasten auttaminen ja paikallisten sosiaalityöntekijöiden kouluttaminen heidän kohtaamisessa. Se myös tekee työtä alalla toimivien järjestöjen yhteistyön koordinoimiseksi ja parantamiseksi. Toiminta on synnyttänyt laajan kansainvälisen verkoston, jossa eri maiden toimijat yhdistävät voimavaransa ja kokemuksensa ihmiskauppaa vastaan.

"Näin laajaa ja monimutkaista ongelmaa hoidettaessa on tärkeää toimia yhteistyössä koordinoidusti. Kun monia uusia järjestöjä syntyi alalle 2000-luvulla, sanoin monelle tulokkaalle, että ensin kannattaa tutustua muiden järjestöjen toimintaan. Näin vältytään toistamasta samoja virheitä ja vähennetään päällekkäisyyksiä. Kokonaiskuvan hahmottaminen on tärkeää", sanoo Sworn.

Tärkeintä on puuttua syihin

"Ihmiskaupasta puhuttaessa on huomioitava tarjonnan lisäksi myös kysyntä, joka liian usein jää keskustelussa varjoon. Ei ole olemassa yhtä ilman toista. Miksi ihmiskaupalle on kysyntää?", Sworn haastaa.

Globaali eriarvoisuus, köyhyys ja epävakaat olot luovat otollisen kasvualustan ihmiskaupalle. Myös naisten ja tyttölasten aliarvostus asettavat heidät erityisen alttiiksi ihmiskaupalle.

"Tärkeintä on puuttua ihmiskaupan syihin eli köyhyyteen ja yhteiskuntarakenteiden haurauteen. Nämä ongelmat vaivaavat erityisesti postkonfliktimaita kuten Kambodžaa. Myös naisten ja lasten arvoa tulee nostaa esimerkiksi koulutuksen avulla", hän jatkaa.

Sworn vieraili Suomessa Lähetysseuran kutsumana ja puhui myös Maailma kylässä -festivaaleilla.

Lisää uusi kommentti