WWF:n raportti: Selkärankaisten villieläinten populaatiot vähentyneet yli kaksi kolmasosaa – ”Ylikulutuksen on loputtava” | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

WWF:n raportti: Selkärankaisten villieläinten populaatiot vähentyneet yli kaksi kolmasosaa – ”Ylikulutuksen on loputtava”

Ihmisen toiminta kutistaa kovaa vauhtia selkärankaisten villieläinten elintilaa. WWF:n raportti tarjoaa ratkaisuksi suojelun lisäämistä, mutta muistuttaa, että lisäksi tarvitaan kokonaisvaltaista kulutus- ja tuotantotapojen muutosta.

Tiikeri vihreässä vedessä.

Tiikeri kuuluu vaarassa oleviin eläinlajeihin. Kuva: Mathias Appel / CC0 1.0.

Maapallon luonto on suuressa ahdingossa, varoittaa ympäristöjärjestö WWF:n tänään ilmestynyt Living Planet -raportti (pdf).

Raportissa tarkasteltujen selkärankaisten villieläinten populaatiot ovat pienentyneet keskimäärin 68 prosenttia vuosina 1970–2016.

Mukana seurannassa on 4 392 selkärankaista eläinlajia, mukana nisäkkäitä, lintuja, matelijoita, sammakkoeläimiä ja kaloja.

“Raportin tulokset ovat selkeä osoitus luonnon ahdingosta. Kun populaatiot pienentyvät jatkuvasti ja voimakkaasti, kehitys johtaa vääjäämättä lajien uhanalaistumiseen ja myös sukupuuttoriskin kasvuun”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder tiedotteessa.

Living Planet -raportti julkaistaan kahden vuoden välein. Toissa vuoden raportti, jossa seurattavia oli hieman vähemmän, kertoi selkärankaisten vähentyneen 60 prosenttia.

Raportin mukaan suurin syy eläinpopulaatioiden pienentymiseen on ihmisen toiminta. Etenkin elinympäristöjä tuhoava maankäyttö ja luonnonvarojen ylikulutus uhkaavat luonnon monimuotoisuutta. Myös haitalliset vieraslajit, saasteet ja ilmastonmuutos ovat suuria uhkatekijöitä.

“Olemme jo pitkään hyödyntäneet luontoa yli sen kantokyvyn. Ylikulutuksen on loputtava, sillä monimuotoinen luonto on myös meidän ihmisten hyvinvoinnin perusta”, Rohweder muistuttaa.

Raportin mukaan tiedot ovat erityisen ajankohtaisia juuri nyt, kun koronapandemia korostaa luonnon ja ihmisten terveyden välisiä kytköksiä. Kun esimerkiksi metsää hävitetään ja villieläinten elintila pienenee, taudit tarttuvat eläimistä ihmiseen herkemmin.

Ratkaisuksi raportti tarjoaa luonnonsuojelualueiden ylläpitämistä ja lisäämistä sekä ihmisen muokkaamien elinympäristöjen ennallistamista. YK:n ensi vuodelle siirtyneessä biodiversiteettikokouksessa on sitouduttava 30 prosentin suojelutavoitteeseen.

Lisäksi peräänkuulutetaan kokonaisvaltaisempaa muutosta: ilman luonnonvarojen kulutuksen vähentämistä, tuotantotapojen kehittämistä ja erityisesti ruokajärjestelmien uudistamista luonto ei voi palautua ja monimuotoisuuden tila parantua, raportissa muistutetaan.

Lisää uusi kommentti