Selvitys: Suomen somalitaustaiset miehet vastustavat tyttöjen sukuelinten silpomista – Silpominen vaikuttaa myös miesten elämään | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Selvitys: Suomen somalitaustaiset miehet vastustavat tyttöjen sukuelinten silpomista – Silpominen vaikuttaa myös miesten elämään

Etenkin Suomessa syntyneille ja kasvaneille somalitaustaisille miehille tyttöjen sukuelinten silpominen on vieras tapa, käy ilmi Ihmisoikeusliiton uudesta selvityksestä. Myös Suomen somalialaisten liiton varapuheenjohtajan Abdulrahman Abdi Ragen mukaan yleinen mielipide on nykyisin vahvasti silpomista vastaan.

Kuvituskuva naisten sukuelinten silpomisesta

Yli 200 miljoonaa naista maailmanlaajuisesti on kokenut sukuelinten silpomisen. Kuva: The home of Fixers, Flickr.com / CC BY-ND 2.0.

Pääkaupunkiseudulla asuvien somalialaistaustaisten miesten asenteet tyttöjen sukuelinten silpomista kohtaan ovat kielteisiä, käy ilmi Ihmisoikeusliiton uudesta selvityksestä (pdf).

Selvitykseen haastateltiin 29:ää pääkaupunkiseudulla asuvaa somalialaistaustaista miestä, joista valtaosa oli 22–40-vuotiaita. Suurin osa heistä oli muuttanut Suomeen aikuisina, osa oli syntynyt tai kasvanut täällä.

Vain kaksi heistä ei vastustanut silpomisen lievintä muotoa, sunnaa, ja loput vastustivat kaikkia muotoja.

Somalit ovat suurin Suomessa oleva yhteisö, jossa silpomisen eli FGM:n (female genital mutilation) riskiä on, eikä Suomen somalitaustaisten miesten asenteita käytäntöä kohtaan ole aiemmin tutkittu, sanoo selvityksen toinen tekijä, sukupuolittuneen väkivallan vastaisen työn päällikkö Johanna Latvala Ihmisoikeusliitosta.

Selvityksestä käy ilmi, että Suomeen aikuisina muuttaneiden miesten asenteet silpomista kohtaan olivat muuttuneet kielteisemmiksi Suomessa asumisen aikana. Pääasiallisin syy oli, että miehet olivat saaneet tietoa sen terveyshaitoista.

Nuorille vieras asia

Selvitys osoittaa, että erityisesti Suomessa kasvaneille nuorille miehille perinne on vieras.

”He näkivät sen enemmän ihmisoikeuskysymyksenä ja naisiin kohdistuvana väkivaltana eivätkä ymmärtäneet, mitä järkeä tyttöjen sukuelinten silpomisessa on”, Latvala sanoo.

Latvalan mukaan oli jopa hieman yllättävää, miten vähän Suomessa kasvaneet somalialaistaustaiset miehet tiesivät silpomisesta.

”Ylirajaiset avioliitot ovat somalitaustaisten keskuudessa aika yleisiä, joten he saattavat mennä naimisiin sellaisen naisen kanssa, joka on käynyt läpi FGM:n. Se voi tulla eteen yllättävänä asiana, johon ei ole osannut valmistautua”, hän pohtii.

Tyttöjen sukuelinten silpomista perustellaan usein sillä, että se on avioliiton edellytys. Kansainvälisissä keskusteluissa on Latvalan mukaan noussut esiin huolta siitä, jääkö yksi lapsena ympärileikattujen tyttöjen sukupolvi väliinputoajiksi, joiden on vaikea löytää puolisoa, kun nuorten miesten asenteet tyttöjen sukuelinten silpomista kohtaan ovat muuttuneet kielteisemmiksi.

Ihmisoikeusliiton selvityksen perusteella näyttää siltä, että ainakin Suomen osalta huoli on aiheeton.

”Vaikka nuoret miehet sanovat toivovansa vaimoa, joka ei ole käynyt läpi sukuelinten silpomista, he eivät kuitenkaan pitäneet sitä esteenä, koska he ymmärtävät, ettei tytöllä itsellään ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa asiaan”, Latvala sanoo.

Haittaa myös miesten elämää

Selvityksen toinen tekijä on pitkään Suomessa asunut somalialaistaustainen tutkija Abdirizak Hassan Mohamed. Maailma.net ei tavoittanut Mohamedia haastattelua varten, sillä hän on siirtynyt toisiin tehtäviin ulkomaille.

Se, että tekijänä oli somaliyhteisöstä tuleva mies, helpotti haastateltavien löytämistä ja kysymysten muotoilua, Latvala sanoo. Silpomiseen ja ylipäätään seksuaalisuuteen liittyvät aiheet ovat herkkiä kysymyksiä, joista monen ei ole helppo puhua ulkopuolisille.

Positiivista Latvalan mukaan on, että selvityksen mukaan Suomessa aviopuolisot keskustelevat aiheesta keskenään. Perinteisesti ympärileikkausta on pidetty naisten päätösvaltaan kuuluvana asiana, johon miehet eivät puutu.

”Jos perheeseen syntyy tyttölapsi, viimeistään silloin käydään vaimon kanssa keskustelu siitä, halutaanko tyttö ympärileikata vai ei, ja suurin osa miehistä on ehdottomasti sitä vastaan.”

Selvityksessä kysyttiin myös tyttöjen sukuelinten silpomisen vaikutuksesta miesten elämään ja parisuhteeseen.

”Miehet kertoivat, että se vaikuttaa ensinnäkin psyykkisesti: tuntuu pahalta seurata vaikkapa vaimon terveysongelmia. Lisäksi seksi voi olla kivuliasta myös miehille, erityisesti jos nainen on käynyt läpi infibulaation.”

Infibulaatio eli faraoninen ympärileikkaus on pahin silpomisen muoto. Siinä naisen ulkoiset synnytyselimet poistetaan ja ommellaan pientä aukkoa lukuun ottamatta umpeen.

Huolena ”lievät” muodot

Vaikka silpomisesta puhuttaessa ajatellaan usein juuri infibulaatiota, globaalisti se muodostaa vain noin kymmenen prosenttia kaikista tyttöjen sukuelinten silpomisista, Latvala muistuttaa.

Huolestuttavaa Latvalan mukaan on, että selvityksen mukaan pieni osa pääkaupunkiseudun somalialaistaustaisista miehistä vaikuttaa hyväksyvän niin sanotun sunna-leikkauksen, jota pidetään silpomisen lievimpänä muotona.

Käytännössä sunnalla ei ole selkeää määritelmää, vaan se voi tarkoittaa mitä tahansa neulanpistosta tai viiltohaavasta leikkaukseen, jossa osa sukuelimistä poistetaan.

”Kaikki FGM:n muodot ja tyypit ovat naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja yhtä tuomittavia”, Latvala korostaa.

Suomessa on viime aikoina keskusteltu siitä, pitäisikö naisten sukuelinten silpominen kieltää erillislailla, sillä myös Suomesta on viety tyttöjä ulkomaille silvottavaksi. Hiljattain eduskunnan lakivaliokunta ilmaisi osittaisen tukensa kansalaisaloitteelle, joka vaatii erillislakia.

Latvalan mielestä tärkeintä silpomisen vastaisessa työssä on asenteisiin vaikuttaminen ja ammattilaisten kouluttaminen. Hänen mukaansa viranomaiset eivät huolehdi riittävästi velvollisuuksista, joita heillä jo nyt on.

Näitä ovat muun muassa puheeksiottovelvollisuus vaikkapa neuvolakäyntien yhteydessä.

”Tytön vahvin voitto on, kun vanhemmat päättävät, että meidän perheessä ei ympärileikata.”

Somalialaisyhteisön sisällä asenteet muuttuneet

Suomen somalialaisten liiton varapuheenjohtaja Abdulrahman Abdi Rage pitää uskottavana selvityksen tulosta, jonka mukaan Suomessa asuvien somalialaistaustaisten miesten asenne tyttöjen ympärileikkauksia kohtaan on kielteinen.

”Minä olen sitä mieltä, että se ei ole hyväksyttävä tapa, ja suurin osa somalialaisista on tästä samaa mieltä. Nykyään sitä ei yleensä enää tehdä.”

Perinteen puolustajat ovat Ragen mukaan hyvin pieni vähemmistö. Asiasta keskusteltiin paljon vielä 1990-luvulla, mutta nykyään yleinen mielipide on niin vahvasti sitä vastaan, ettei keskustelua enää synny. Somaliassakin tapa on huomattavasti vähentynyt, Rage sanoo.

Syynä on Ragen mukaan valistus.

”Ihmiset ovat ymmärtäneet, että se ei ole oikein ja ettei sillä ole mitään tekemistä uskonnon kanssa. Valistusta ovat tehneet naisten asioiden ajajat, siihen ovat osallistuneet uskonoppineetkin ja koko yhteisö yhdessä.”

Sitä, onko sunna-tyypin leikkaus hyväksyttyä joidenkin somalialaistaustaisten miesten keskuudessa, Rage ei osaa sanoa.

”Aina on ihmisiä jotka tekevät väärin tai ajattelevat vanhakantaisesti. Mutta ainakin faraonista ympärileikkausta vastustetaan täysin.”

Ragen mukaan miehetkin voisivat osallistua ympärileikkausten vastaiseen työhön. Asiasta puhuminen ei kuitenkaan ole ollut somalialaisten miesten keskuudessa tapana, joten se voi tuntua vieraalta.

”Se että tyttöä ei ole ympärileikattu, ei ole nykyään mikään häpeä, toisin kuin aikaisemmin. Perheiden on helpompi tehdä päätös jättää leikkaamatta, koska ulkoiset tekijät eivät enää vaikuta siihen”, Rage sanoo.

Lisää uusi kommentti

Lue ohjeet ennen kommentointia