Oxfam: Nuorten osallisuutta päätöksentekoon tulisi lisätä | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Oxfam: Nuorten osallisuutta päätöksentekoon tulisi lisätä

Nuoria on maailmassa enemmän kuin koskaan, mutta he eivät pääse juurikaan vaikuttamaan päätöksentekoon, selviää Oxfam Internationalin raportista.

Vaikka nuoria on tällä hetkellä maailmassa enemmän kuin koskaan, he eivät juurikaan pääse vaikuttamaan poliittiseen ja taloudelliseen päätöksentekoon, selviää Oxfamin Internationalin tuoreesta raportista.

Samalla he ovat erityisen haavoittuvia taloudellisille kriiseille. Erityisesti nuoret naiset kärsivät kasvavasta globaalista eriarvoisuudesta. Maailmassa on tällä hetkellä 1,8 miljardia 10-24-vuotiasta nuorta, joista suurin osa asuu kehitysmaiden kaupungeissa.

Raportti julkaistiin tänään kansainvälisenä nuorten päivänä.

Raportti paljastaa, että jopa 43 prosenttia maailman nuorista on työttöminä tai he ovat alipalkattuja. Samalla he kärsivät vakavista sosiaalisista ja poliittisista ongelmista. Vaikka nuoret kärsivät tulevaisuudessa eniten ilmastonmuutoksen ja taloudellisen eriarvoistumisen negatiivisista vaikutuksista, heillä on vähiten valtaa vaikuttaa päätöksentekoon, jossa näihin asioihin vaikutetaan.

"Vaikka olemme raportissa keskittyneet ongelmiin, tämä on samalla vetoomus maailman hallituksille. Heidän tulisi ottaa nuoret vakavasti, sillä heillä on mahdollisuus aikaansaada muutos, joka hyödyttää kaikkia", sanoo Oxfamin ohjelmajohtaja Lina Holguin.

Toivoa kuitenkin on, sillä Oxfamin tutkimuksista selviää, että valtioiden kansallisten nuoriso-ohjelmien määrä on kasvanut vuodesta 2013 vuoteen 2014 jopa 50 prosenttia. Tänä päivänä jopa kahdella kolmasosalla maailman maista on jonkinlainen politiikkaohjelma nuorisoa varten. Harva ohjelma tähtää kuitenkaan nuorten poliittisen osallistumisen lisäämiseen, joten nimenomaan tähän tulisi Oxfamin mukaan tulevaisuudessa panostaa.

"Nuorilta löytyy energiaa, luovuutta ja intohimoa ratkaista maailman ongelmia. Ideologiset ja institutionaaliset raja-aidat sitovat heitä vähemmän, joten he kykenevät ajattelemaan tuoreella tavalla ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja maailman ongelmiin", raportti summaa.

Oxfam muistuttaa, että nuoret ovat usein olleet yhteiskunnallisen muutoksen käynnistäjiä. Lisäksi he ovat tulevaisuuden taloudellinen voimavara. Kun he astuvat työelämään, työtätekevien määrä suhteessa työtä tekemättömiin kasvaa ja oikeilla investoinneilla ja ratkaisuilla tämä voi lisätä talouskasvua kehitysmaissa.

Lisää uusi kommentti

Lue ohjeet ennen kommentointia