Uutiset

Naisten syrjintä on myös terveysriski

Tyttölapsen vuosi pyrkii parantamaan eteläaasialaisen naisen sorrettua asemaa

Nainen on Aasiassa uhanalainen laji, sukupuolensa vanki. "Maa sai vapautensa, mutta nainen elää yhä orjuudessa," kuvaa tilannetta intialainen tutkija Kamla Basin.

Suomesta tuleva järkyttyy helposti tajutessaan kuinka huono naisen asema voikaan olla. Edes äitinä naista ei erityisemmin arvosteta, kun jopa tunnetusti alistavassa arabikulttuurissa on perheen äiti hyvin kunnioitettu.

Intia on niitä harvoja maita, joissa naisia on vähemmän kuin miehiä, tuhatta miestä kohti on vain 933 naista. Valtavassa maassa asuu 200 miljoonaa alle 19- vuotiasta tyttöä ja vaikka he ovat biologisesti miespuolisia ikäkumppaneitaan vahvempia, kuolee heitä vuosittain lähes 300.000 enemmän kuin poikia.

Arviolta joka kuudes naisen kuolema johtuu Intiassa suoraan sukupuoleen kohdistuvasta syrjinnästä ja sen seurauksista. Tasa- arvon puute osoittautuu yhdeksi tappavimmista taudeista Etelä- Aasiassa.

SYRJINNÄN SYYT TALOUDELLISIA JA ASENTEELLISIA

Suuren kehitysmaan köyhiä oloja ei yksin voida syyttää naisen epätoivoisesta tilanteesta. "Yksiselitteistä syytä naisen syrjintään ei ole", sanoo Delhissä toimivan naisten "Saheli"- keskuksen työtekijä Elisabeth Vatsaman.

Intia on vastakohtien ja ristiriitojen maa eikä kaupunkien keskiluokan elämällä ole paljoakaan yhteistä slummien tai maaseudun köyhien kanssa. Yksi joka yhdistää, on naisen suhteellinen asema miesten varjossa.

"Syrjinnän syyt ovat syvällä historiassa ja uskonnossa, ne ovat niin taloudellisia kuin asenteellisiakin. Alueelliset erot ovat myös suuria, mutta naisten syrjintää ja huonoa kohtelua esiintyy kaikissa yhteiskuntaryhmissä," sanoo Elizabeth.

Hindulaisuus antaa miehelle erityisaseman. Pojan pitää sytyttää hautajaisissa ruumiinpolttorovio, jotta vainajan sielu vapautuisi ruumiista ja pääsisi taivaaseen. Poikajälkeläinen on haluttu myös taloudellisista syistä, sosiaaliturvan puuttuessa poikien oletetaan huolehtivan vanhemmistaan heidän vanhetessaan.

"TYTTÖ ON PERHEELLE TAAKKA"

Tyttöä toisaalta pidetään perheelle taakkana joka aiheuttaa vain menoja. Tyttö on väliaikainen vierailija, joka pian naitetaan pois perheestä. Etenkin köyhällä maaseudulla naisen ja tyttölasten syrjintä aiheuttaa vakavia terveydellisiä ongelmia.

Myötäjäisperinne on naisen asemaan liittyvistä ongelmista pahimpia. Intiassa myötäjäiset kiellettiin lailla 1961, mutta käytännössä ne ovat edelleen varsin yleisiä. Omaisuus periytyy pojalle ja myötäjäisiä selitetään tytön tulevaisuuden turvaamisena, todellisuudessa ne ovat selvää kaupankäyntiä nuorten naisten tulevaisuudella.

Lähes päivittäin lehdissä on uutisia nuorten aviovaimojen polttoitsemurhista lieden ääressä. Suuri osa näistä paljastuu virallisestikin raaoiksi murhiksi uuden vaimon -ja uusien myötäjäisten - toivossa.

Intialaisen terveysalan vapaehtoisjärjestön IVHA:n lääkäri Mira Shiva näkee naisen aseman vain huonontuneen viime vuosina. Vallitseva naiskuva heijastuu vaikkapa intialaisesta elokuvasta, jossa nainen on joko hyvin paha ja syntinen tai uhrautuva, lastensa puolesta taisteleva äitihahmo.

Tiedotusvälineet muokkaavat naisen minäkuvaa ja passivoivat heitä entisestään alistumaan omaan asemaansa. Tiedonpuute näkyy erityisesti terveydenhuollon ja perhesuunnittelun alueella.

Ongelmat aletaan kuitenkin pikkuhiljaa tunnustaa, kansalaisjärjestöjen lisäksi myös viranomaiset ovat heräämässä. Etelä- Aasian valtioiden välinen koordinaatioelin SAARC on julistanut kuluvan vuoden tyttölapsen vuodeksi, pyrkimyksenään tutkia tilannetta ja muokata asenneympäristöä "positiivisemmaksi tyttöjen kehitykselle kohti hedelmällistä ja luottavaista nuorta naista".

KOHDUSTA HAUTAAN - UUDELLA TEKNOLOGIALLA

Syrjintä alkaa jo ennen syntymää. Vanhojen perinteiden, uuden teknologian ja yksityisen yritteliäisyyden yhdistelmä sen välineenä on silmiin pistävää. Kun teollisuusmaissa lapsivesipunktiota käytetään tunnistamaan sikiön geneettiset poikkeavuudet, on sitä Intiassa käytetty paljon selvittämään tulevan lapsen sukupuoli. Tytön ollessa kyseessä tehdään usein abortti.

Yksin Bombayssa tehtiin vuonna 1984 40 000 raskaudenkeskeytystä tyttösikiölle. Aiemmin klinikat mainostivat käytäntöä avoimesti perhesuunnittelun nimellä. Naisjärjestöjen kampanjan tuloksena se kiellettiin Maharastran osavaltiossa, mutta mikään ei estä halukasta ja varakasta suorittamasta operaatiota naapurivaltiossa.

On myös erilaisia lääkkeitä, joiden väitetään vaikuttavan lapsen sukupuoleen. Mira Shiva näyttää esitettä " Select"- nimisestä lääkkeestä, jonka väitetään 80- prosenttisella varmuudella tuovan seuraavaksi perheeseen poikalapsen. Esite kertoo lääkkeen tukevan perhesuunnittelua ja sosiaalista vaihtoehtoa epäoikeudenmukaiselle myötäjäissysteemille. Sukusi jatkuu, kiitos kaikkivoivan lääketieteen.

ira Shivan mukaan ihmiset todella käyttävät näitä lääkkeitä ja uskovat niiden vaikutukseen, tietämättä mitään mahdollisista sivuvaikutuksista. Väistämättä mieleen tulevat rodunjalostuksen periaatteet tai apartheid-politiikka, valikoinnin ja syrjinnän kohteena ovat vain tässä tapauksessa tytöt.

ALIRAVITTU TYTTÖLAPSI

Kun tyttölapsia kaikesta huolimatta syntyy, joutuvat he jo imetysvaiheessa huonompaan asemaan kun veljensä. Äidit keskeyttävät tyttölasten imetyksen aikaisemmin halutessaan valmistautua paremmin uuteen raskauteen - ja mahdolliseen poikalapseen. Samoin äitien tiedetään huolehtivan oman ravintonsa monipuolisuudesta paremmin imettäessään poikalasta.

Usein perinteeseen kuuluu, että perheen miespuoliset jäsenet aterioivat ensin ja naiset syövät mitä jäljelle jää. Tytöt kärsivätkin aliravitsemuksesta useammin kuin pojat, siksi he ovat myös alttiimpia infektioille ja paranevat sairastuttuaan hitaammin.

Monien tutkimusten mukaan poikalapset viedään sairaalahoitoon herkemmin kuin tyttölapset, Delhissä Safdarjang- sairaalassa on asiaa tutkittu. Sairaalassa hoidetuista lastentautitapauksista oli 65 prosenttia poikia ja koska tyttöjä tuotiin hoitoon vain vaikeissa tapauksissa, heitä kuoli huomattavasti poikia enemmän.

ENEMMÄN TYÖTÄ VÄHEMMÄN KOULUTUSTA

Tyttölapset joutuvat jo hyvin pienestä auttamaan kotitöissä, maaseudulla karjan paimentaminen, veden kanto ja polttopuiden keruu ovat perinteisesti tyttöjen töitä. Unicefin mukaan alle kymmenvuotiaat nepalilaistytöt käyttävät erilaisiin töihin lähes neljä tuntia päivässä kun pojat selviävät runsaalla kahdella tunnilla. Yli kymmenvuotiaat tytöt tekevät jo lähes kahdeksantuntisen päivän, kun pojat ehtivät leikkiä vielä reilut kolme tuntia enemmän.

Koska tyttöjen työvoimaa tarvitaan kotona eikä heidän kouluttamistaan
idetä tärkeänä, jää koulu usein käymättä. Useissa tapauksissa jo aloitettu koulu keskeytetään, kun tyttöä tarvitaan kotona huolehtimaan pienemmistä sisaruksista. Syyt ovat tietysti myös taloudellisia. Koulutus on usein ilmaista, mutta kaikki muu maksaa, kirjat, koulumatkat, kouluvaatteet. Tytön kotonaolo myös vapauttaa äidin huonosti palkattuun ansiotyöhön kodin ulkopuolella.

Koulutus on avain naisen aseman paranemiseen. "Kouluttamattoman naisen asema on kehnoista kehnoin", huomauttaa Elizabeth Vatsaman. Tilastot ovat kuitenkin synkkää luettavaa. Maailman lukutaidottomista on kaksi kolmannesta naisia, Etelä-Aasiassa alle joka viides nainen osaa lukea.

LIIKAA LAPSIA, LIIAN VARHAIN, LIIAN USEIN

Nuorena solmitut avioliitot ja paine pikaiseen lasten saamiseen aiheuttavat monia riskejä naisten terveydelle. Naimisiin mennään usein jo varhaisessa teini- iässä ja esimerkiksi Bangladeshin tytöistä 21 prosenttia on synnyttänyt ensimmäisen lapsensa 15 vuoden iässä.

Tiheästi toistuvat raskaudet kuluttavat naisen loppuun hyvin nopeasti. Paine poikien saamiseksi tihentää entisestään synnytysvälejä ja lisää lapsilukua. Naisen elimistö ei ehdi palautua edellisen synnytyksen jäljiltä, kun edessä on jo uusi raskaus.

"Nuoret naiset pelkäävät isokokoisten lasten synnytystä ja syövät raskauden aikana sen vuoksi vähemmän", kertoo lääkäri Mira Shiva. Pelko synnytyskomplikaatioista ei ole aiheeton, koska lapset tulevat useimmiten maailmaan ilman ammattiapua alkeellisissa oloissa. WHO:n tutkimuksen mukaan raskaus ja synnytys ovat naisilla suurin kuoleman aiheuttaja kehitysmaissa.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.

Pääuutiset

Ylen toimittaja Pasi Toivonen somalialaisten toimittajien kanssa

Somalialainen toimittaja on aina valppaana – Osa iskuja pelkäävistä reporttereista asuu työpaikallaan, kertoo Suomessa vieraillut kanavajohtaja Liban Abdi Ali

Somalian kansallisen tv-kanavan johtaja Liban Abdi Ali haaveilee samanlaisesta yleisradiosta kuin Suomessakin on. Siihen on vielä pitkä matka sekä konfliktin, politiikan että resurssipulan vuoksi. Viime vuosina Somalian lehdistönvapaus on kuitenkin parantunut.
Tehdas tupruttaa savua veden äärellä

EU-maiden kansallisille ilmasto- ja energiasuunnitelmille vaatimaton arvosana – Suomen suunnitelma viidenneksi paras

EU-maiden pitää jättää komissiolle lopulliset ilmasto- ja energiasuunnitelmansa tämä vuoden lopussa. Luonnokset eivät ole riittävän kunnianhimoisia, mikäli halutaan päästä nollapäästöihin, selviää tutkimuksesta.
Nainen kalavatien äärellä

Etelä-Sudanin rauha luo toivoa myös rajanaapuri Etiopiassa – Gambellan kaupunkiin paenneet eivät kuitenkaan vielä ryhdy pakkaamaan

Etelä-Sudanin sodan osapuolten viime vuoden lopulla tekemä rauhansopimus on toiminut hieman aiempia sopimuksia paremmin, ja se näkyy myös naapurimaa Etiopian puolella. Rauhan onnistumisen mittareihin kuuluu kuitenkin myös se, palaavatko ihmiset lopulta kotiseudulleen.
Lentokoneen siipi, taustalla auringonlasku

EU:n laajuinen lentovero leikkaisi sektorin päästöjä 11 prosenttia ja toisi miljardien verotulot, paljastaa julkisuuteen vuotanut raportti

Financial Times -lehden ja Transport & Environment -järjestön käsiinsä saaneen raportin mukaan lentoveron vaikutukset unionin työllisyyteen ja bruttokansantuotteeseen olisivat merkityksettömät. EU komissio ei ole vielä julkaissut raporttia.

Luetuimmat

Nigeriasta Eurooppaan suuntautuvan ihmiskaupan takana on monimutkainen vyyhti – Köyhyys ja epärealistiset odotukset ruokkivat ilmiötä, mutta tarjontaa ei olisi ilman kysyntää
Uusi tutkimus luotaa suomalaisten kehitysyhteistyöntekijöiden kokemuksia – Kehitysmaihin lähdettiin töitä tekemään, idealisteja odotti pettymys
Oikeusjuttu Shelliä vastaan etenee: Hollantilainen oikeusistuin linjasi, että sillä on toimivaltaa käsitellä nigerialaisten ympäristöaktivistien teloituksiin liittyvä tapaus
Maailma.net aloittaa uuden juttusarjan, jossa äänessä ovat maahanmuuttajat
Raportti: Miljoonaa eläin- ja kasvilajia uhkaa sukupuutto – Määrä on suurempi kuin koskaan ihmisen historian aikana
Boko Haram sieppaa yhä tyttöjä sotasaaliikseen Nigeriassa
Somalialainen toimittaja on aina valppaana – Osa iskuja pelkäävistä reporttereista asuu työpaikallaan, kertoo Suomessa vieraillut kanavajohtaja Liban Abdi Ali
Poikkeuksellisen laaja joukko kaupunkeja, järjestöjä, yrityksiä ja tutkijoita vaatii EU-johtajilta ilmastohätätilaan puuttumista
EU:n laajuinen lentovero leikkaisi sektorin päästöjä 11 prosenttia ja toisi miljardien verotulot, paljastaa julkisuuteen vuotanut raportti
Kahden sadekauden epäonnistuminen uhkaa johtaa kriisiin Somaliassa – Avustusrahoista alle viidennes kasassa