Järjestöt ja organisaatiot vetoavat EU:n jäsenvaltioihin Lähi-idän kriisissä | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Järjestöt ja organisaatiot vetoavat EU:n jäsenvaltioihin Lähi-idän kriisissä

Kansalaisjärjestöt ja organisaatiot, joilla on kokemusta humanitaarisesta
työstä Lähi-idässä, vetoavat EU:n jäsenvaltioihin ja kaikkiin Lähi-idän kriisin sotiviin osapuoliin. Vetoomuksen allekirjoittaneet vaativat sodan osapuolia noudattamaan siviilejä suojelevia kansainvälisiä sääntöjä. EU:lta pyydetään varoja humanitaariseen työhön sekä siviilien aseman turvaamista.

Kansalaisjärjestöt ja organisaatiot, joilla on kokemusta humanitaarisesta työstä Lähi-idässä, vetoavat EU:n jäsenvaltioihin Lähi-idän kriisissä

Vetoamme kaikkiin sotiviin osapuoliin nykyisessä Lähi-idän aseellisessa konfliktissa, jotta ne noudattaisivat siviilejä suojelevia kansainvälisiä sääntöjä.

Vetoamme Israeliin sekä sotiviin palestiinalaisiin ja libanonilaisiin ryhmiin, jotta ne pidättäytyisivät pommituksista ja siviilien tulittamisesta.

Pyydämme EU:n jäsenvaltioita varmistamaan, ettei siviilejä vahingoiteta. Pyydämme, että ne eivät suojelisi vain Libanoniin loukkuun jääneitä omia kansalaisiaan, vaan myös paikallisia siviilejä riippumatta heidän kansallisuudestaan tai uskonnostaan. Mielestämme EU, joka edellyttää jäsenvaltioiltaan ihmisoikeuksien kunnioittamista, on velvollinen kaikin väkivallattomin keinoin edistämään aselepoa ja rauhan saavuttamista Lähi-itään.

Vetoamme EU:n jäsenmaihin myös, jotta ne myöntäisivät varoja jo aiheutettujen vaurioitten korjaamiseen – ei vähiten mielenterveyden ongelmien ja häiriöitten hoitamiseen.

Mielenterveystyön ammattilaisina, tutkijoina ja humanitaaristen kansalaisjärjestöjen toimijoina tunnemme sodan julmuudet ja pitkäkestoiset seuraukset siviiliväestön mielenterveydelle ja lasten kehitykselle. Sodan ja väkivaltaisten hyökkäysten keskellä elävät kokevat kuolemanpelkoa iästä riippumatta. He kärsivät posttraumaattisesta stressistä, vetäytyneisyydestä, depressiosta ja painajaisista. Lapset ja nuoret ovat haavoittuvin ryhmä. Heidän pitäisi voida luottaa siihen, että vanhemmat pystyvät suojaamaan heitä ja antamaan heille tarvittaessa turvaa, mikä on vanhemmille mahdotonta nykyisissä olosuhteissa.

Työssämme näemme, että lyhytaikainenkin altistus sodan uhkalle, pommitukselle ja tappamiselle vaikuttaa vuosiksi elämän sosiaalisille, taloudellisille ja psykologisille alueille. Sodankäynnillä on pitkäkestoinen vaikutus ihmisiin, joiden vaikeat elinolosuhteet ovat jo aikaisemmin olleet uhka heidän fyysiselle ja psyykkiselle terveydelleen.

Hollantilaisen tutkimuksen mukaan 40 % niistä, jotka kokivat Hollannissa toisen maailmansodan aiheuttamia traumoja, kärsii yhä painajaisista.

Tutkimus osoittaa, että palestiinalaiset ja israelilaiset lapset ovat jo kärsineet jatkuvasta ”rajatun voimankäytön sodasta”.

Eräässä kansainvälisessä tutkimuksessa 54 % palestiinalaislapsista kärsi vaikeista traumaperäisistä oireista Israelin pommitusten seurauksena. Yölliset äänivallin ylittämisestä johtuvat pamaukset vaikuttavat pahoin pienten lasten kehitykseen. Israel kohdistaa niitä Gazan väestöön. Perhe- elämäkin häiriintyy pommitetuilla alueilla vakavasti.

Myös israelilaisten lasten traumaperäiset oireet ovat äskettäisen tutkimuksen mukaan lisääntyneet. Israelilaisten lasten psyykkisen stressin lisääntyminen osoittaa, että vahva militaarisen vallan käyttö ei voi olla ratkaisu. United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) on julkaissut tilastoja, jotka kertovat siitä, että Libanonin palestiinalaisten tilanne on ollut hyvin vaikea jo vuosia johtuen monista rajoituksista esim. oikeuksissa työhön, omistusoikeudessa ja peruspalvelujen käytössä. Erityishätätapauksiksi rekisteröityjen pakolaisten määrä ylittää 46.000 ja on 12 % koko Libanonin palestiinalaispakolaisväestöstä. Lapsilla, joihin sosiaalis-taloudellis- poliittinen ahdinko on jo vaikuttanut vahingollisesti, on suuri sotatraumatisoitumisen vaara. Israelin harjoittama siviiliyhteisön infrastruktuurin hävittäminen, kollektiivinen rankaiseminen ja koko väestön saartaminen tuhoaa normaalin elämän. Vaatii paljon aikaa rakentaa uudelleen, mitä hävitetään niin nopeasti. Mutta vaikutukset siviilien persoonallisuuteen, maailmankatsomukseen ja terveyteen ovat myös pitkäkestoisia ja vakavia. Kollektiivinen väkivaltainen rangaistus ja jatkuva kaikkiin kohdistuva kuolemanuhka ilman mahdollisuuksia itse vaikuttaa tilanteeseen aiheuttaa kollektiivisen trauman yksilöitten traumojen lisäksi. Se tekee aina vain vaikeammaksi löytää konfliktille kestäviä rauhanomaisia ratkaisuja.

Ne, jotka valitsevat sodan neuvottelujen sijasta, unohtavat vastuunsa tulevista sukupolvista, sekä niistä, jotka ovat heidän kohteinaan, että omistaan.

Toivomme, että EU:n jäsenmaat ottaisivat tämän kollektiivisen vanhemmuuden ja vastuun tulevista sukupolvista ja käyttäisivät kaiken viisautensa ja tarmonsa Lähi-idän väkivaltaisen kriisin lopettamiseksi. Kansalaisjärjestöt, ammattilaiset ja tutkijat niillä alueilla, jotka nyt kokevat taistelujen seuraukset, ovat kehittäneet menetelmiä traumojen ja muitten ongelmien hoitamiseen, joita sodat ja konfliktit aiheuttavat. Mutta näitten taistelujen jälkeen palestiinalaisten ja libanonilaisten humanitaaristen järjestöjen talouskin on raunioina ja ne tarvitsevat ulkomaista apua – jälleen tärkeä rooli EU:n jäsenmaille.

Allekirjoittaneet kansalaisjärjestöt edustavat monenlaista teoreettista ja ammatillista tietoutta ja taitoja, jotka ovat hyödyllisiä konfliktitilanteissa ja niitten jälkeen. Tarjoamme omalta osaltamme apuamme pyrkimyksiin lievittää konfliktin haitallisia akuutti- ja jälkivaikutuksia.

17. heinäkuuta, 2006

Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry, Suomi Un Ponte per..., Italia Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – Onlus, Italia Flüchtlingskinder in Lebanon, Saksa Association for the Support of Needy Palestinian Children PaLCH, Sveitsi Sosiaalityöntekijöiden rauhanryhmä, Suomi Arabikansojen ystävyysseura ry, Suomi Maailman sarjakuvat ry, Suomi Metsämörriohjaajat ry, Suomi Malaysian Social Research Institute, MSRI/Sponsorship of Palestinian Children, Malesia Italian Dental Cooperation, Italia Comitato di Solidarieta con il Popolo Palestinese, Italia ARCS/ARCI Cultura e Sviluppo, Italia NOVA, center for social innovation, Espanja Palestinian Medical Relief Society, Palestiina Suomen Palestiinalaisten Siirtokuntayhdistys, Suomi The Norwegian Aid Committee/NORWAC, Norja Volontariato per lo sviluppo - VIS, Italia Action Développement Parrainages Mondiaux, Belgia Japanese Committee for the Children of Palestine, Japani Società Italiana Medicina delle Migrazioni SIMM, Italia Osservatorio Italiano sulla Salute Globale, Italia Maan ystävät, Suomi Associazione CTM Onlus, Italia PAND - Taiteilijat rauhan puolesta, Suomi Diabetics Friends’ Society, Palestiina

Lisää uusi kommentti

Lue ohjeet ennen kommentointia