Järjestöiltä tukea ihmiskaupparaportoijan selvitykselle nigerialaisuhreista | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Järjestöiltä tukea ihmiskaupparaportoijan selvitykselle nigerialaisuhreista

Järjestöjen mukaan nigerialaistaustaisten ihmiskaupan uhrien auttaminen on viime vuosina muuttunut yhä vaikeammaksi ja ennakoimattomammaksi.

(Kuva: Eric Holcomb / CC BY-NC 2.0)

Ihmiskaupan uhrien kanssa työskentelevät suomalaisjärjestöt antavat tukensa eilen julkaistulle raportille (pdf), jonka mukaan Suomi on käännyttänyt maasta seksuaalisesti hyväksikäytettyjä nigerialaisia ihmiskaupan uhreja.

Suomen kansallisen ihmiskaupparaportoijan Kirsi Pimiän tuoreen raportin mukaan Maahanmuuttoviraston päätöksissä on epäjohdonmukaisuutta sen mukaan, ketkä nigerialaistaustaiset ihmiskaupan uhrit saavat oleskeluluvan ja ketkä eivät. Päätöksiä ei ole perusteltu seikkaperäisesti eikä uhrien kokemaa hyväksikäyttöä, traumoja tai kykyä huolehtia lapsesta ole huomioitu riittävästi.

Uhreja on käännytetty muun muassa Italiaan, jossa siirtolaisten tilanne on muutenkin vaikea. Esimerkiksi vuonna 2015 oleskelulupa annettiin vain 28 prosentille niistä hakijoista, jotka olivat väittäneet joutuneensa seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhriksi.

"Olemme työssämme havainneet saman kuin ihmiskaupparaportoija muistiossaan: nigerialaistaustaisia ihmiskaupan uhreja ja heidän lapsiaan poistetaan Suomesta epäinhimillisiin oloihin. Suomi rikkoo uhrien ihmisoikeuksia palauttamalla heitä olosuhteisiin, joissa on suuri riski joutua uudelleen ihmiskaupan uhreiksi ja elämään vailla suojaa väkivallalta ja hyväksikäytöltä", Pro-tukipisteen, Pakolaisneuvonnan, Monika-Naisten ja Rikosuhripäivystyksen kannanotossa kritisoidaan.

Järjestöjen mukaan nigerialaistaustaisten ihmiskaupan uhrien auttaminen on viime vuosina muuttunut yhä vaikeammaksi ja ennakoimattomammaksi.

"Maassa oleskeluun liittyvä epävarmuus nostaa ihmiskaupan uhrien jo muutoinkin korkeaa kynnystä avun hakemiseen ja rikoksista ilmoittamiseen", ne toteavat.

Ihmiskaupparaportoijan selvityksessä suositellaan Suomea tarkastamaan ihmiskauppalainsäädäntöään ja Maahanmuuttovirastoa laatimaan pikaisesti uuden ohjeen ihmiskaupan uhrien kohtelusta.

"Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastainen yleissopimus velvoittaa jokaista sopimusvaltiota auttamaan uhreja, ehkäisemään ihmiskauppaa ja tutkimaan ihmiskaupparikokset. Nämä velvoitteet tulee myös Suomessa ottaa tosissaan, eikä pompotella ihmiskaupan uhreja maasta toiseen", Pimiä sanoo.

Selvitystä varten käytiin läpi vuosilta 2015 ja tammi–heinäkuulta 2016 kaikki sellaiset nigerialaistaustaisia naisia koskevat Maahanmuuttoviraston antamat oleskelulupapäätökset, joissa oli viitteitä ihmiskaupasta.

Lisää uusi kommentti