Järjestöiltä rikosilmoitus suomalaisista Bahrain-asekaupoista | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Järjestöiltä rikosilmoitus suomalaisista Bahrain-asekaupoista

Amnesty, Sadankomitea ja Rauhanliitto haluavat poliisin selvittävän, onko vientilakia rikottu.

(Kuva: Jussi Mononen / cc 2.0)

Kolme suomalaista kansalaisjärjestöä on pyytänyt keskusrikospoliisia selvittämään, rikottiinko kahden vuoden takaisissa puolustustarvikkeiden ja ampuma-aseiden kaupoissa Bahrainiin vienti- ja ampuma-aselakia.

Suomen Amnesty Internationalin, Sadankomitean ja Rauhanliiton pyynnön taustalla on SaferGlobe Finland -verkoston tänä keväänä julkaisema selvitys, jonka mukaan Suomesta vietiin arabikevään kynnyksellä Bahrainiin kokonaisuudessaan yli kahden miljoonan euron arvosta tarkkuuskivääreitä, ammuksia ja kiikaritähtäimiä.

Kyseiset viennit oli tarvikkeiden erilaisuuden vuoksi jaettu kahdelle eri lupaviranomaiselle ja vientiluvat jakautuivat eri vuosille. Yksikään yksittäisistä vientiluvista ei ylittänyt laissa säädettyä harkintakynnystä, mutta viennit tapahtuivat tästä huolimatta samassa yhteydessä.

"Koska näiden lupien yhteissumma ylittää miljoona euroa, on myös mahdollista, että lupaharkinta olisi pitänyt viedä valtioneuvoston päätettäväksi", järjestöt sanovat.

Taustalla vientivalvonnan tehottomuus

Muun muassa Sadankomitea on jo aiemmin kritisoinut suomalaista asevientivalvontaa liian löysänä.

"Vientivalvontaa voisi parantaa hyvin yksinkertaisesti esimerkiksi siten, että viranomaiset lupia myöntäessään katsoisivat muiden viranomaisten myöntämät luvat, ja vähintään käsittelisivät useampaa samalle vastaanottajalle tarkoitettua vientilupaa samassa yhteydessä ja samalla tarkkuudella", kertoo järjestön pääsihteeri Eekku Aromaa maailma.netille.

Sadankomitean mukaan vientilupia pitäisi lisäksi evätä herkemmin ennakkotapausten saamiseksi ja EU-tason valvonnan tehostamiseksi.

"Kielteisten päätösten sijaan [tällä hetkellä] ilmoitetaan lupaa hakeneelle, että lupaa ei kannata hakea tai pyydetään vetämään hakemus pois", Aromaa kuvaa.

Lisää uusi kommentti