Rauhankasvatuksen asiantuntija | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Rauhankasvatuksen asiantuntija

Ilmoittaja

Suomen Lähetysseura

Paikkakunta

Jerusalem Limassol

Työsuhdetyyppi

Kokoaikainen

Viimeinen hakupäivä

Lähetysseura on kirkon kansainvälisen työn järjestö ja yksi Suomen suurimmista kehitysjärjestöistä. Lähetysseura tekee lähetystyötä, kehitysyhteistyötä ja rauhantyötä 30 maassa ympäri maailmaa. Voit tutustua tarkemmin toimintaamme osoitteessa www.suomenlahetysseura.fi.

Haemme nyt rauhankasvatuksen asiantuntijaa.

Asemapaikka: Jerusalem, Israel / Limassol, Kypros

Oletko kiinnostunut rauhan- ja sovinnontyöstä, jossa tuetaan paikallisia kumppaneita heidän työssään? Rauhankasvatus ja nuorten toimijuuden vahvistaminen rauhantyössä ovat keskeisiä painopisteitä Suomen Lähetysseuran rauhantyössä. Rauhankasvatuksella edistämme arvoja, asenteita ja käyttäytymistapoja, jotka torjuvat väkivallan.

Etsimme rauhankasvatuksen asiantuntijaa, joka toimii 80 % työajasta Lähi-idän työalueen asiantuntijana sekä 20 % työajasta globaalin rauhan ja sovinnon teematiimin asiantuntijana. Asiantuntija tukee paikallisia kumppaneita, aluetiimiä ja hankehallinnon asiantuntijoita rauhankasvatukseen liittyvissä kysymyksissä vahvistaen osaamisellaan hankkeiden toteutuksen laatua ja sisältöä. Asiantuntija taustoittaa, arvioi ja esittää toimenpidesuosituksia alueen hankkeiden suhteen, sekä varmistaa, että rauhankasvatuksen kysymykset tulevat huomioitua alueen työssä ja kumppanuuksissa. Asiantuntija vastaa rauhankasvatus - teemaan liittyvien koulutusten suunnittelusta, kehittämisestä ja toteutuksesta yhdessä kumppaneiden kanssa sekä kumppaneille että omalle henkilökunnalle sekä arvioi ja päivittää rauhankasvatukseen liittyviä ohjelma-, hanke- ja kumppanuusriskejä.

Asiantuntija osallistuu aluevastuun lisäksi globaalin rauhan ja sovinnon teematiimin työskentelyyn, vastaten rauhankasvatuksen globaalien linjausten, toteutusstrategioiden ja tavoitteiden määrittelystä yhdessä muiden tiimin asiantuntijoiden kanssa. Asiantuntija vastaa rauhankasvatukseen liittyvien globaalianalyysien laatimisesta sekä osallistuu rauhankasvatukseen liittyvien toimenpidesuositusten tekemiseen johto- ja aluetiimien käyttöön. Asiantuntija vastaa rauhankasvatuksen menetelmällisestä kehittämisestä ja käytännön työstä saatujen oppien kirjaamisesta. Asiantuntija osallistuu proaktiivisesti rauhankasvatuksen verkosto-, sidosryhmä- ja vaikuttamistyöhön kotimaassa ja kansainvälisissä verkostoissa.

 Edellytämme:

  • Lähi-idän toimintaympäristön tuntemusta

  • Hyvää rauhantyön ja rauhankasvatuksen asiantuntemusta ja käytännön kokemusta

  • Hyvää hankehallinnon osaamista (ml. PMEL -kysymykset ja riskienhallinta)

  • Erinomaisia vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja ja kulttuurisensitiivistä työotetta

  • Vahvaa kykyä verkostoitua sekä toimia verkostoissa tuloksekkaasti

  • Lähetysseuran identiteetin, arvojen ja strategian sekä Sitoutumista Lähetysseuran Lähi-Idän vision ymmärrystä ja niihin sitoutumista

  • Soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä kirkon kansainvälisen työn erityiskoulutusta tai sitoutumista sen suorittamiseen

  • Erinomaista englannin kielen taitoa, muu alueella relevantti kielitaito lasketaan eduksi

Toivomme, että sinulla on kehittämisorientoitunut työote ja olet valmis työskentelemään kompleksisessa toimintaympäristössä ja työskentelet mielelläsi eri tavoin ajattelevien ryhmien kanssa.

Lisätietoja tehtävästä antaa Rauha ja sovinto -teematiimin päällikkö Kristiina Rintakoski (kristiina.rintakoski@felm.org).

Työn aloitus ja kesto:

Tehtävä alkaa sopimuksen mukaan. Ensimmäinen työkausi on määräaikainen 24 kk.

Asuminen ja olosuhteet:

Israelissa työntekijän on mahdollista asua joko Felm-keskuksella tai Lähetysseuran asunnossa. Lasten koulunkäyntimahdollisuudet ovat hyvät, lähistöltä löytyy kansainvälinen koulu.

Jerusalemissa vallitsee välimerellinen ilmasto. Alueella toisinaan esiintyvä pölyisyys ja hiekkamyrkyt saattavat aiheuttaa altistavia oireita astmaatikoille tai muusta yliherkkyydestä kärsiville. Lähi-itä on konfliktiherkkää ja ajoittain rauhatonta aluetta.

Kyproksella vallitsee välimerellinen ilmasto, mitä leimaa leudot talvet ja kuumat kesät. Toisinaan ilmanlaatu voi olla heikko hiekkapölyn seurauksesta, millä voi olla vaikutusta muun muassa astmaatikkojen terveydelle.

Asuminen ja kulttuuri Kyproksella on, eurooppalaisena maana, melko helppoa. Kyprokselta löytyy myös hyvä valikoima brittiläiseen tai amerikkalaiseen koulujärjestelmään perustuvia yksityiskouluja. Kyproksella asuessa suositeltavaa on omistaa auto, julkisten liikenneyhteyksien ollessa suhteellisen heikot.

Palkkaus

Vakuutuspalkka tarkoittaa samaa palkkaa, kuin mitä vastaavasta työstä maksettaisiin Suomessa. Vakuutuspalkka tässä tehtävässä sijoittuu välille 3 187,20–3 449,11€ ja määräytyy työtehtävän kannalta oleellisten työkokemusvuosien perusteella.

Työalueella maksetaan rahapalkkaa, joka lasketaan vakuutuspalkan perusteella KJTES:n määritelmän mukaisesti. Rahapalkka työalueella voi poiketa suurestikin vakuutuspalkasta. Työnantaja kustantaa vuokrakulut sekä joitain muita ulkomaantyöstä johtuvia kuluja työalueella. Työnantajan ottama komennusmatkavakuutus on voimassa työntekijän työkomennuksen aikana.

Kiinnostuitko? Lähetä hakemuksesi ja CV:si viimeistään 6.6. rekrytointijärjestelmämme kautta osoitteessa: https://ats.talentadore.com/apply/rauhankasvatuksen-asiantuntija/mWPxnY

Suomen Lähetysseura arvostaa toiminnassaan monimuotoisuutta ja toivomme hakijoita erilaisista taustoista.

Haastattelut pyritään järjestämään 9.6.

Suomen Lähetysseura on sitoutunut lasten ja nuorten turvaamiseen sekä suojeluun noudattaen lastensuojelun ohjeistuksia kaikessa toiminnassaan.