Tanska satsaa vihreän energian tuotantoon | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Tanska satsaa vihreän energian tuotantoon

Jos maan suunnitelmat toteutuvat, Tanska tuottaa puolet sähköstään tuulivoimalla vuosikymmenen loppuun mennessä.

Tanskassa tuulivoimateollisuus on pitkään ollut kiinteä osa maan energiapolitiikkaa. (Kuva: Bob West / cc 2.0)

Tanskan ilmasto- ja energiaministeri Martin Lidegaard ilmoitti viime viikolla maan hallituksen kunnianhimoisista uusista tavoitteista maan hiilidioksidipäästövähennysten leikkaamisessa.

Uuden esityksen mukaan Tanska pyrkii leikkaamaan kasvihuonekaasupäästöjään 34 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähentämään energiankulutusta 12 prosentilla vuoden 2006 tasoihin verrattuna. Luvut ovat korkeampia kuin minkään muun EU:n valtion tämänhetkiset vähennystavoitteet, jotka tähtäävät 20 prosentin leikkauksiin.

Maan hallituksen tavoitteena on nostaa uusiutuvilla tuotetun energian osuus kokonaistuotannossa 35 prosenttiin, ja saada tuulivoima vastaamaan 50 prosentista maan sähkötuotannosta. Uutta sopimusta sovelletaan myös uusiutuvan lämmön, biokaasun käytön ja muun vihreän teknologian kehittämisessä.

Tanskan lopullisena tavoitteena on luopua kokonaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä vuoteen 2050 mennessä. Maan parlamentti hyväksyi ohjelman 26. maaliskuuta selvällä äänienemmistöllä.

Lidegaard näkee muutokset paitsi vastauksena ilmastonmuutokseen ja muihin ympäristöongelmiin myös mahdollisuutena edistää työllisyyttä vihreällä sektorilla. Hän toteaa myös että vähentämällä maan oljy- ja kivihiili-riippuvuutta, Tanska voi samalla suojautua fossiilisen energian rajuilta hinnannousuilta, joita on odotettavissa maapallon väkimäärän lisääntyessä ja energiankysynnän jatkaessa kasvuaan.

Uusiutuva energia on pitkään ollut näkyvässä osassa Tanskan vihreän kasvun ohjelmassa, ja maan hallitus on aktiivisesti tavoitellut vastaavia päätöksiä myös Euroopan komissiossa, joka on viime aikoina kamppaillut uuden ilmastosopimuksen yksityiskohtien kanssa.

Lisää uusi kommentti