Ilmastonmuutos uhkaa tyttöjen koulunkäyntiä eteläisen Afrikan syrjäseuduilla | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Ilmastonmuutos uhkaa tyttöjen koulunkäyntiä eteläisen Afrikan syrjäseuduilla

Tulvivat joet voivat estää koulunpääsyn, mutta ilmastonmuutoksella on myös välilliset vaikutuksensa. Jos perheet kohtaavat taloudellisia vaikeuksia, tyttöjen koulunkäynti on usein säästökohde.

Tummaihoinen koululainen pitelee käsissään muistiinpanoja.

Hyvä koulutus ja sukupuolten tasa-arvo ovat tärkeitä kestävän kehityksen tavoitteita. Toimeentulon ollessa uhattuna tyttöjen koulutuksesta kuitenkin tingitään helposti. Kuva: Plan International.

Sambian ja Zimbabwen syrjäseuduilla yhä useampi tyttö joutuu jättämään koulun kesken tai heidät pakotetaan lapsiavioliittoon. Kehityksen taustalla on ilmastonmuutos ja sen vaikutukset perheiden arkeen, todetaan Plan Internationalin Glasgow’n ilmastokokouksen yhteydessä julkaisemassa raportissa (pdf).

Raportissa kokemuksistaan kertovat 160 teini-ikäistä tyttöä ja nuorta naista kuudessa eri yhteisössä Sambiassa ja Zimbabwessa. Raporttia on ollut tekemässä 16 iältään 20–28-vuotiasta naista, jotka itsekin asuvat ilmastonmuutoksen koettelemissa yhteisöissä.

Ilmastonmuutos voi vaikeuttaa koulunkäyntiä hyvin konkreettisesti. Lisääntyneet sateet aiheuttavat tulvia, jotka voivat tuhota teitä ja siltoja, mikä eristää varsinkin syrjäisemmät yhteisöt. Vaikka sääilmiöt koskettavat kaikkia, raporttiin haastateltujen tyttöjen mukaan tulvivien jokien ylittäminen ei yleensä tuota pojille vastaavia ongelmia.

Kuukautiset tuovat omat lisähaasteensa. Tulvivan joen yli kahlaaminen voi johtaa kuukautissuojan kastumiseen. Toisaalta alueilla, joilla on pulaa puhtaasta vedestä, tytöillä on haasteita huolehtia hygieniastaan, minkä vuoksi he voivat jäädä pois koulusta kuukautisten ajaksi.

Tulva-aikoina kouluun ei siis välttämättä pääse – tai sitten koulusta ei pääse kotiin. Jälkimmäisessä tapauksessa tytöt joutuvat yöpymään koululla, mikä altistaa heidät sukupuoliselle häirinnälle ja ahdistelulle.

Ilmastonmuutoksella on myös epäsuorat vaikutuksensa. Maanviljelystä riippuvaisissa yhteisöissä tulvat ja kuivuudet sekä muutokset sadekausissa ovat tehneet toimeentulosta ja ruoan saannista epävarmempaa. Jos vanhemmilla on varaa maksaa koulutus vain osalle lapsistaan, etusija annetaan usein pojille. Taloudellisen taakan helpottamiseksi tytöt saatetaan naittaa pois tai jopa pakottaa seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi.

Plan korostaakin, että ilmastonmuutos on myös tasa-arvokysymys ja peräänkuuluttaa tyttöjen oikeuksien parempaa huomioimista ja tyttöjen kuulemista, kun ilmastopoliittisia päätöksiä tehdään.

Raportissa nostetaan esiin suosituksia ja toimia, joilla maiden hallitukset ja muut toimijat voisivat lievittää ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia heidän elämäänsä. Osa toimista on sinänsä yksinkertaisia: syrjäseuduille tarvitaan lisää kouluja, jotta ne ovat helpommin saavutettavissa myös tulva-aikoina. Niillä alueilla, joissa varsinaisiin kouluihin ei ole resursseja, voitaisiin perustaa vaatimattomampia ”satelliittikouluja” .

Lisäksi raportissa ehdotetaan muun muassa kouluvuoden aikatauluja ehdotetaan muutettavaksi siten, että ne huomioisivat muuttuvan ilmaston.

Lisää uusi kommentti

Lue ohjeet ennen kommentointia