Alkuperäiskansojen naiset ajavat perinteistään lähtevää tasa-arvoa | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Alkuperäiskansojen naiset ajavat perinteistään lähtevää tasa-arvoa

Perinteisen kulttuurin kunnioittamisen ei tarvitse merkitä naisten oikeuksien uhraamista.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin tuoreen raportin mukaan alkuperäiskansojen kulttuurisia perinteitä kunnioittava oikeudellinen monimuotoisuus voi luoda esteitä naisten oikeuksien toteutumiselle, vaikka pääpiirteiltään se edistääkin alkuperäiskansojen naisten pääsyä oikeusjärjestelmän piiriin.

Rinnakkaislait eivät usein esimerkiksi puutu sukupuolittuneeseen väkivaltaan, jota saatetaan pitää yhteisöissä yksityisasiana tai sukupuolten välisten suhteiden normaalina ilmentymänä.

Alkuperäiskansojen naiset pyrkivätkin nykyisin viemään tasa-arvon sanomaa eteenpäin omista kulttuurisista lähtökohdistaan käsin, Suomen UN Women kirjoittaa. Latinalaisesta Amerikasta saadut kokemukset osoittavat, että kansojen perinteiden yhdistäminen kansainvälisiin ihmisoikeusnormeihin on mahdollista.

Latinalaisen Amerikan alkuperäiskansojen oikeuksia ajavat liikkeet ovat vaatineet mahdollisuutta päättää omista oikeusjärjestelmistään ja konfliktinratkaisumenetelmistään. Tämän seurauksena maiden sisälle on syntynyt rinnakkaisia oikeusjärjestelmiä.

Myös erityisesti avioliittoon, avioeroon ja huoltajuuteen liittyvät perhelait kohtelevat naisia ja miehiä eri tavoin silloin kun ne perustuvat naisten oikeuksia rajoittaviin tapoihin, perinteisiin tai uskonnollisiin käsityksiin.

Alkuperäiskansojen naisten, naisjärjestöjen ja ihmisoikeusjärjestöjen yhteistyö osoittaa kuitenkin, että yhteisöjen perinteiden ja kansainvälisten ihmisoikeusnormien yhdistäminen on mahdollista. Naisten ei siis välttämättä tarvitse valita kulttuurinsa ja oikeuksiensa välillä, vaan vanhoista kulttuureista on mahdollista löytää uusia oikeusperusteisia näkökulmia tasa-arvon toteutumiselle.

Lisää uusi kommentti

Lue ohjeet ennen kommentointia