Kesätyöntekijöitä (assistentti) | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Kesätyöntekijöitä (assistentti)

Ilmoittaja

Ulkoministeriö

Paikkakunta

Helsinki

Työsuhdetyyppi

Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Kesätyöntekijät sijoittuvat ministeriön eri osastoille erilaisiin assistentin tehtäviin lomasijaisiksi. Työtehtäviin voi kuulua esim. sähköpostin ja asiakirjojen jakelua, kalenterin ylläpitoa, kokous- ja matkajärjestelyjä, vierailujen ja tilaisuuksien järjestelyjä, laskujen käsittelyä, tiedonhakuja ja muita erilaisia hallinnollisia tehtäviä.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Suomen kansalaisuus

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Kesätyöntekijöiltä odotamme toimistotehtävien tuntemusta, hyviä vuorovaikutus- ja tietoteknisiä taitoja, hyvää suomen ja englannin kielen sekä tyydyttävää ruotsin kielen taitoa ja Suomen kansalaisuutta. Aikaisempi työkokemus katsotaan eduksi. Hakijoilta odotetaan käynnissä olevia, vähintään toisen vuoden ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoja.

Eduksi luetaan erityisesti assistenttityöhön tähtäävät opinnot sekä kokemus valtionhallinnossa käytössä olevista järjestelmistä (M2-matkahallintajärjestelmä, Handi/Rondo, Kieku, Vahva) sekä kokemus työskentelystä tai harjoittelusta valtionhallinnossa tai Suomen ulkomaan edustustossa.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.5.2023 Kesätyöjakso on kaksi kuukautta ja sijoittuu aikavälille 1.5.–31.8.2023 riippuen yksiköstä/osastosta, jossa tulee työskentelemään.

Määräaikainen, päättyy: 31.8.2023 Kesätyö

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 25.1.2023 16.15

ID:   24-675-2022

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Liitä mukaan vain CV

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palvelussuhteen ehdot ovat valtion yleisen virkaehtosopimuksen mukaiset. Kesätyöntekijän palkka on 1 558,10 EUR/kk.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   30

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Tiedustelut sähköpostitse:
Kesatyo.UM@formin.fi

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Hae paikkaa alkuperäisen ilmoitussivun kautta