Kehityspolitiikan erityisasiantuntija, tiiminvetäjä | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Kehityspolitiikan erityisasiantuntija, tiiminvetäjä

Ilmoittaja

Ulkoministeriö

Paikkakunta

Addis Abeba

Työsuhdetyyppi

Kokoaikainen

Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee kehityspolitiikan erityisasiantuntijaa Suomen Addis Abeban suurlähetystöön. Kehityspolitiikan erityisasiantuntijan määräaikainen virka täytetään 1.3.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan 31.7.2027 saakka.

Suomen kokonaisvaltaisen toiminnan tavoitteita Etiopiassa kuvataan Suomen Etiopian maastrategiassa ja kehitysyhteistyöhön keskittyvässä maaohjelmassa. Suomen vuonna 2024 päättyvä maaohjelma on suuntautunut pääasiassa maaseudun taloudellisen kehityksen tukemiseen, maaseudun vesihuollon parantamiseen ja inklusiivisen perusopetuksen laadun kehittämiseen. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat Etiopian hallitus ja vastuuministeriöt, avunantajayhteisö sekä kansalaisjärjestöt.

Erityisasiantuntija vastaa edustustossa johtavan kehitysyhteistyövirkahenkilön (Head of Cooperation) tehtävistä.

Tehtäviin kuuluu:

 • Edustuston kehitysyhteistyötiimin johtaminen, sen jäsenten ohjaaminen ja toiminnan koordinointi.
 • Suomen ja Etiopian kahdenvälisen kehitysyhteistyön suunnittelu, laadun ja tuloksellisuuden seuranta sekä sitä koskeva raportointi. Tehtävään kuuluu lisäksi vastuu luonnonvarasektorista.
 • Suomen edustaminen avunantajayhteistyössä ja dialogissa Etiopian hallituksen kanssa sekä vaikuttamistyö tätä kautta.
 • Etiopian toimintaympäristön seuranta ja siitä raportointi kehitysnäkökulmasta, mukaan lukien muiden avunantajien toiminnan seuranta ja yhteistyö heidän kanssaan.
 • Osallistuminen Team Finland -toimintaan.
 • Muut edustuston päällikön määräämät tehtävät.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena erityisasiantuntijan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin.

Kotimaisten kielten osalta kelpoisuusvaatimuksina ovat erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Vieraiden kielten osalta kelpoisuusvaatimuksena on viran hoitamiseen tarvittava englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antaa:

 • Soveltuva työkokemus, josta osa on hankittu kehitysmaassa.
 • Kokemus kehitysyhteistyön kokonaisvaltaisesta suunnittelusta ja toimeenpanosta.
 • Kokemus kahdenvälisten kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnoinnista ja eri kehitysyhteistyöinstrumenteista.
 • Kansainvälisen kehityspolitiikan sekä Suomen kehityspolitiikan ja sen toimintatapojen hyvä tuntemus.
 • Hyvät johtamistaidot sekä kyky hallita ja koordinoida suuria asiakokonaisuuksia.
 • Joustavuus ja sopeutumiskyky, kyky ja taito työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä sekä valmius työskennellä/matkustaa vaativassa toimintaympäristössä
 • Analyyttisyys, hyvät yhteistyö-, neuvottelu- ja kommunikaatiotaidot sekä verkottumistaidot, kyky työskennellä tiimissä ja itsenäisesti, sekä hyvä paineensietokyky.

Hakijalle luemme eduksi:

 • Kokemus luonnonvarasektorin ohjelmien suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta.
 • Aikaisempi kokemus avunantajien välisestä yhteistyöstä ja koordinaatiosta sekä kehitysyhteistyöhön liittyvästä politiikkadialogista.
 • Ymmärrystä tasa-arvoon ja kehityksen inklusiivisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
 • Aiempi kokemus vaativassa toimintaympäristössä työskentelystä/matkustamisesta.
 • Valtiohallinnon, erityisesti ulkoministeriön ja sen toimialan, tuntemus.
 • Etiopian ja sen lähialueen tuntemus.

Addis Abeba on korkean olosuhdehaitan asemapaikka. Tehtävän hoitaminen edellyttää valmiutta työskennellä vaativissa kehitysmaaolosuhteissa sekä matkustamista alueella.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.3.2024 tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy: 31.7.2027

Viran luonne

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 4.12.2023 16.15

ID: : 24-509-2023

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkausmuoto :
Palkkausryhmä I (5 491,69 e / kk)
Lisäksi maksetaan säädetyt ulkomaankorvaukset.

Korvauksista voi lukea lisää: Laki ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060596
ja Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101048
Ajantasaiset asetuksen säädösmuutokset löytyvät osoitteesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2010/20101048

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä : 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Jukka Pajarinen
Yksikön päällikkö
Puhelin +358 295 350 848
Sähköposti jukka.pajarinen@gov.fi

Sinikka Antila
Suurlähettiläs (Etiopia, AU, IGAD, UNECA, Djibouti ja Etelä-Sudan)
Sähköposti sinikka.antila@gov.fi

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Kysymyksessä on korkean olosuhdehaitan asemapaikka. Edellytyksenä on UM:n työterveyslääkärin suorittama terveystarkastus ennen virkaan nimittämistä.

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Ulkomailla suoritetusta ylemmästä korkeakoulututkinnosta tulee olla esittää Opetushallituksen hyväksymä rinnastustodistus hakuajan päättymiseen mennessä.

Hae paikkaa alkuperäisen ilmoitussivun kautta