Yhdessä vahvempia – Suomen tuki YK:lle varmistettava seuraavalla hallituskaudella | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Yhdessä vahvempia – Suomen tuki YK:lle varmistettava seuraavalla hallituskaudella

Yhdistyneillä kansakunnilla on ainutlaatuinen tehtävä ja kyky yhdistää maailman maat ja toimia niiden tukena. UN Women Suomi, Suomen YK-liitto, Suomen UNICEF, UN Global Compact Suomi, Suomen Pakolaisapu ja Väestöliitto vaativat, että Suomen tuki YK:lle säilyy ja vahvistuu entisestään seuraavalla hallituskaudella.

Lähes kaikki maat ovat YK:n jäsenvaltioita. YK on maailmanlaajuisesti merkittävin humanitaarisen avun, kehityksen ja rauhan toimija, ja YK-järjestöillä on laaja osaaminen ja läsnäolo esimerkiksi kriisi- ja katastrofitilanteissa. Kriisien ja katastrofien lisääntyessä YK:ta tarvitaan entistä enemmän.

Suomi on viime vuosina ollut aktiivinen YK:n tukija, ja Suomen yhteistyö ja rahoitus on jatkossakin elintärkeää YK:n toiminnalle ja kehittymiselle. Vain yhteistyössä muun maailman kanssa Suomi voi pienestä koostaan huolimatta edistää myös suomalaisille tärkeitä asioita. Suomikin on historiansa saatossa saanut apua kansainväliseltä yhteisöltä. Suomessa toimii joukko YK-järjestöjä ja -toimistoja, jotka päivittäisellä työllään edistävät globaalia kestävää kehitystä, rauhaa sekä ihmisoikeuksia.

YK on läsnä:

  • tarjoamassa tukea hädänalaisille, kun kriisi tai katastrofi tapahtuu
  • kun tehdään ilmastoa, ympäristöä ja ihmisoikeuksia koskevia päätöksiä
  • edistämässä ja tukemassa yhteistyötä kestävän kehityksen saavuttamiseksi
  • puolustamassa lasten, naisten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien oikeuksia
  • rakentamassa ja turvaamassa rauhaa konflikteista ja sodasta kärsivillä alueilla.

Vuonna 2022:

  • YK:n maatoimistot edistivät kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista 162 maassa
  • YK:n yksiköt, järjestöt, rahastot sekä ohjelmat tukivat humanitaarista, kehitys- sekä rauhantyötä noin 53 miljardilla eurolla
  • YK:n järjestämällä humanitaarisella avulla autettiin 174 miljoonaa ihmistä 60 maassa ja alueella
  • YK edisti rauhanrakentamista ja esti konflikteja 50 rauhanturvaoperaation avulla
  • YK tuki 46 000 kidutuksen uhrin kuntoutusta ja järjesti apua 13 000 nykyaikaisen orjatyön uhriksi joutuneelle

Lisää YK:n työn tuloksista vuonna 2022 voi lukea YK:n pääsihteerin vuosiraportista.

Suomi ja maailma tarvitsevat YK:ta.

 

Lisää uusi kommentti

Lue ohjeet ennen kommentointia