Uusi UN Womenin raportti maalaa synkän kuvan naisten ja tyttöjen tilanteesta — sukupuolten tasa-arvoa ei saavuteta nykytahdilla kestävän kehityksen tavoitteille asetetussa aikataulussa | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Uusi UN Womenin raportti maalaa synkän kuvan naisten ja tyttöjen tilanteesta — sukupuolten tasa-arvoa ei saavuteta nykytahdilla kestävän kehityksen tavoitteille asetetussa aikataulussa

Tasa-arvoa ei saavuteta nykytahdilla kestävän kehityksen tavoitteille asetetussa aikataulussa. Uusimpien tilastojen valossa sukupuolten tasa-arvon ja naisten ja tyttöjen oikeuksien toteutuminen vuoteen 2030 mennessä vaatii vuosittain 360 miljardin (USD) lisäsijoituksia.

Maailmanlaajuisista ponnisteluista huolimatta sukupuolten tasa-arvolle asetettuja tavoitteita ei tulla saavuttamaan vuoteen 2030 mennessä. UN Womenin ja YK:n talous- ja sosiaaliosaston (UN DESA) julkaisema “Edistyminen kestävän kehityksen tavoitteissa: Sukupuolikatsaus 2023” maalaa huolestuttavan kuvan puolivälissä olevasta Kestävän kehityksen (Agenda 2030) toimintaohjelmasta sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta.

Sukupuolten tasa-arvolle asetettuja tavoitteita ei tulla saavuttamaan ilman merkittävää panostusta

UN Womenin ja YK:n talous- ja sosiaaliosaston (UN DESA) laatimassa vuosittaisessa raportissa tarkastellaan sukupuolten tasa-arvon tilaa 17 kestävän kehityksen tavoitteen viitekehyksessä. Nykyisellä vauhdilla yli 340 miljoonaa naista ja tyttöä on vaarassa joutua äärimmäiseen köyhyyteen vuoteen 2030 mennessä. Joka neljäs nainen tai tyttö on vaarassa kokea vakavaa tai kohtalaista ruokaturvattomuutta. Sukupuolten välinen kuilu johtoasemissa on tiukkaan juurtunut. Nykytahdilla seuraava sukupolvi naisia käyttää yhä keskimäärin 2,3 tuntia enemmän päivässä palkattomaan hoiva- ja kotityöhön kuin miehet.

Tänä vuonna raportissa on ensimmäistä kertaa analysoitu sukupuolten tasa-arvon ja ilmastonmuutoksen suhdetta. Raportin analyysin mukaan pahimmassa tapauksessa ilmastonmuutos voi ajaa jopa 158,3 miljoonaa naista ja tyttöä köyhyyteen vuosisadan puoleen väliin mennessä. Tämä on 16 miljoonaa enemmän kuin miesten ja poikien kokonaismäärä.

Tässä kriittisessä hetkessä, kun kestävän kehityksen tavoitteille asetettu aikataulu on puolessa välissä, raportti on vahva kehotus toimintaan. Meidän on toimittava määrätietoisesti yhdessä nyt, jotta voimme korjata kurssin kohti maailmaa, jossa jokaisella naisella ja tytöllä on yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet. Tämän saavuttamiseksi tarvitsemme horjumatonta sitoutumista, innovatiivisia ratkaisuja ja yhteistyötä kaikilla aloilla ja sidosryhmissä.

Sarah Hendriks, UN Womenin virkaa tekevä apulaispääjohtaja

Tänä vuonna raportti keskittyy erityisesti vanhempiin naisiin. Raporttia varten kerätty data osoittaa, että vanhemmat naiset kokevat enemmän köyhyyttä ja välivaltaa kuin saman ikäluokan miehet. Raporissa tarkastelluista 116 valtiosta 28:ssa alle puolella vanhemmista naisista on eläke. Kahdessatoista maassa alle kymmenen prosenttia naisista sai eläkkeen. Maailman väestön ikääntyessä iäkkäiden naisten haasteet ja panos jäävät usein huomiotta. Syrjintä, taloudellinen epävarmuus ja väkivalta koettelevat iäkkäitä naisia, mikä edellyttää politiikkaa, jolla tuetaan heidän osallistumistaan, terveydenhuoltoaan ja hyvinvointiaan.  

Puolivälissä kestävän kehityksen tavoitteille asetettua aikataulua edistys sukupuolten tasa-arvoa mittaavan SDG5-tavoitteen kohdalla on kaukana tavoitteista. Tasa-arvoa ei saavuteta nykytahdilla kestävän kehityksen tavoitteille asetetussa aikataulussa.

Vaikka tietyillä osa-alueilla on saavutettu merkittävää edistystä, lähestyttäessä kestävän kehityksen Agenda 2030:n puoliväliä, suuria haasteita on edelleen ratkaisematta. Sukupuolten tasa-arvon tilannekuvassa 2023 korostetaan, että sukupuolten välinen tasa-arvo on yhä kauempana. Nykytahdilla useita kestävän kehityksen tavoitteita ei tulla saavuttamaan aikataulussa. Kiireelliset ja koordinoidut toimet ovat välttämättömiä, jotta edistystä voidaan nopeuttaa vuoteen 2030 mennessä. Näihin toimiin lukeutuvat mm. rahoituksen lisääminen, datan kerääminen ja seuranta, poliittiset uudistukset  sekä osallistavat kumppanuudet. 

Sukupuolikatsaus 2023 -raportti korostaa kiireellistä tarvetta konkreettisille toimille sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi vuoteen 2030 mennessä. Raportissa myös todetaan, että sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä vaatii 360 miljardin dollarin (USD) lisäsijoituksia. Raportti peräänkuuluttaa tarvetta kokonaisvaltaiselle lähestymistavalle sekä tehokkaammalle yhteistyölle sidosryhmien kesken. Luotettava ja jatkuva rahoitus sekä konkreettiset toimet ovat avainasemassa sukupuolten välisen epätasa-arvon korjaamiseksi ja naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi ympäri maailmaa. Mikäli sukupuolten tasa-arvon edistämistä ja saavuttamista ei priorisoida nyt, koko Kestävän kehityksen ohjelma 2030 vaarantuu. Globaalin yhteisön on toimittava yhdessä sen varmistamiseksi, että kestävän kehityksen Agenda 2030:n lupaus toteutuu, eikä yksikään nainen tai tyttö jää jälkeen.

Sukupuolten tasa-arvo ei ole vain tavoite 2030-ohjelmassa. Se on oikeudenmukaisen yhteiskunnan perusta ja tavoite, jonka varaan kaikki muut tavoitteet on rakennettava. Poistamalla esteet, jotka ovat estäneet naisten ja tyttöjen täyden osallistumisen yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla, vapautamme käyttämättömän potentiaalin, joka voi edistää edistystä ja vaurautta kaikille.

Maria-Francesca Spatolisano, UN DESA:n alipääsihteeri.

Lisää uusi kommentti

Lue ohjeet ennen kommentointia