Suomen edistettävä seksuaalioikeuksia EU-puheenjohtajuuskaudella | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Suomen edistettävä seksuaalioikeuksia EU-puheenjohtajuuskaudella

Järjestöjen seksuaalioikeusverkosto kehottaa Suomea edistämään aktiivisesti seksuaalioikeuksia EU:n puheenjohtajuuskaudella.

EU-puheenjohtajuuskaudella Suomella on ainutlaatuinen mahdollisuus vahvistaa profiiliaan tasa-arvon edelläkävijänä ja pitää esillä seksuaalioikeuksiin liittyviä kysymyksiä.

Lue Seksuaalioikeusverkoston suositukset Suomen EU-puheenjohtajuuskautta varten.

Seksuaalioikeudet uhattuna

Seksuaalioikeuksia vastustavat ryhmät ovat kasvattaneet voimiaan globaalisti. Maailma tarvitsee kipeästi rohkeita arvojohtajia, jotka edistävät seksuaalioikeuksia äänekkäästi.

Esimerkiksi uskontoon vetoava Agenda Europe-liike on vahvistunut EU:n sisällä. Liikkeen tavoitteena on ”palauttaa luonnollinen järjestys Eurooppaan”, eli kieltää mm. aborttioikeus, vähemmistöjen oikeudet, avioero, ehkäisy ja seksuaalikasvatus. Vastaavia liikkeitä on Euroopassa lähes 500.

Samaan aikaan presidentti Trumpin antama Global Gag Rule -asetus leikkaa rahoitusta kansainvälisistä perhesuunnittelu- ja lisääntymisterveysohjelmista.

Tämä heikentää erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien mahdollisuuksia saada tarvitsemiaan palveluja ja tietoa.

Kestävä kehitys edellyttää seksuaalioikeuksien toteutumista

Konservatiivisista vastavoimista huolimatta seksuaaliterveys ja lisääntymisoikeudet tunnustetaan mm. kolme vuotta sitten sovituissa YK:n Kestävän kehityksen tavoitteissa (Agenda 2030) yhtenä ratkaisevana tekijänä kestävän kehityksen mahdollistumiseksi. Seksuaalioikeuksien toteutuminen on varsinkin naisten ja tyttöjen koulunkäynnin ja yhteiskunnallisen osallistumisen kulmakivi.

Maailmassa on 214 miljoonaa naista, jotka haluaisivat käyttää turvallista ja tehokasta ehkäisyä, mutta heillä ei ole sitä varten tietoa, ehkäisymenetelmiä tai varaa. Lapsiluku ylittää perheiden toivoman lapsiluvun varsinkin köyhimmissä maissa. Tällä on valtava vaikutus yhteiskuntien ja koko maailman kehitykseen. Myös ulkomaankauppa ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen on toistuvasti painottanut seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja –oikeuksien merkitystä kestävän kehityksen saavuttamiseksi.

Panostus sukupuolten tasa-arvoon sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen on tuonut Suomelle vaurautta ja hyvinvointia.

Seksuaalioikeusverkosto

Seksuaalioikeusverkosto on suomalaisten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja globaalia oikeudenmukaisuutta ajavien järjestöjen muodostama vaikuttajaverkosto, jota koordinoi Väestöliitto.

Verkostossa toimivat Amnestyn Suomen osasto, Hivpoint, Ihmisoikeusliitto, Kehys, Monika-Naiset liitto, Naisjärjestöjen Keskusliitto, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS, Plan International Suomi, Seta, Sexpo, Solidaarisuus, Suomen UN Women, Suomen World Vision, Vammaiskumppanuus ja Väestöliitto

Lisää uusi kommentti

Lue ohjeet ennen kommentointia