Rapoport-rauhantutkimuspalkinto Lotta Kivelälle Nato-keskustelun tutkimuksesta | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Rapoport-rauhantutkimuspalkinto Lotta Kivelälle Nato-keskustelun tutkimuksesta

Palkittu tutkimus selventää, keiden ehdoilla Nato-keskustelua on Suomessa käyty. Rapoport-palkinto jaetaan tänä vuonna kolmatta kertaa.

Rapoport-palkinto myönnettiin VTM Lotta Kivelälle tutkimuksesta Gendered security discourses in Finnish news media during the NATO discussion in 2022. Tutkimus on Helsingin yliopistoon tehty pro gradu -tutkielma.

”Venäjän hyökkäys Ukrainaan alkuvuodesta 2022 vaikutti Suomessa historiallisella tavalla turvallisuuskeskusteluun ja Nato-jäsenyyden kannatukseen. Tutkielmassani kysyn, kenen äänellä ja millaisesta kansallisesta turvallisuudesta puhutaan, Kivelä sanoo.

Kivelän tutkimuksessa tarkastellaan sukupuolen näkökulmasta, miten kansallisesta turvallisuudesta puhuttiin mediassa Nato-keskustelun aikana ja mitkä tahot keskustelussa pääsivät ääneen. Tutkimus osoittaa median kehystäneen kansallista turvallisuutta kapeasti miesten, maskuliinisuuden ja sotilaallisen turvallisuuden kautta.

“Tutkimustulokset viittaavat, että Natoon liittymistä edeltävien kuukausien turvallisuuskeskustelu mediassa oli ulossulkeva kriittisille äänille ja niille, jotka eivät istu militaristisen maskuliinisuuden muottiin. Tasa-arvon ja rauhan edistämiseksi tarvitsemme lisää kriittisiä ääniä ja laajempaa turvallisuuskäsitystä”, Kivelä kertoo.

Tutkimus tarjoaa välineitä toimittajille ja julkiseen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen keskusteluun osallistuville asiantuntijoille. Se auttaa pohtimaan, miten sukupuolittuneet puhetavat uusiintuvat turvallisuuskeskustelussa ja miten keskustelusta saisi moniäänisempää.

Tutkimuksen aineistona oli 671 Helsingin Sanomien, Iltalehden ja Ylen verkkoartikkelia tammi-maaliskuulta 2022.

”Nato-prosessissa on aihetta useampaankin tutkimukseen. Kivelän tutkimus selventää, keiden ehdoilla turvallisuuspoliittista keskustelua on käyty. Tutkimus osoittaa myös sen, että tarvitsemme lisää tutkimusta siitä, millainen feministinen turvallisuuspoliittinen keskustelu olisi ollut. Miten se johtaisi toisenlaisiin näkökulmiin tai jopa lopputulemiin”, Anatol Rapoport rauhantutkimusrahaston hoitokunnan puheenjohtaja Kari Välimäki sanoo.

Kivelän tutkimus on luettavissa Helsingin yliopiston julkaisuarkistossa [http://hdl.handle.net/10138/564524].

Palkinnon saajaksi saatiin useita ehdotuksia koti- ja ulkomaisista yliopistoista sekä ammattikorkeakouluista. Eri tieteenaloja edustavat tutkimukset selvittivät muun muassa ihmisoikeuksien ja demokratian puolustamista vihapuheelta sekä autoritaarisilta hallinnoilta, rauhankasvatusta ja sovittelua sekä ilmastoturvallisuutta.

Vuoden 2023 palkinto on suuruudeltaan 1000 euroa. Palkinto jaetaan yhteistyössä rauhan ja turvallisuuden ajatushautomo SaferGloben kanssa. Palkinto jaettiin Suomen YK-nuorten järjestämän Nuorten YK-viikon seminaarin yhteydessä torstaina 21.9.2023 Huolintatalolla.

Tunnustus rauhan edistämisestä tutkimuksella

Anatol Rapoport -rauhantutkimusrahasto tukee monitieteellistä rauhantutkimusta ja tutkimustiedon julkistamista.

“Rauhaa edistävää tutkimusta on mahdollista tehdä monella eri tieteenalalla. Valitettavasti moni ansiokas tutkimus ei saa riittävästi huomiota, vaikka niitä olisi mahdollisuus hyödyntää kriisien estämisessä ja ratkaisemisessa”, Välimäki sanoo.Rahasto on Leo Mechelin säätiön yhteydessä toimiva nimikkorahasto. Palkinnon myöntämisessä arvioidaan työn tieteellisiä ansioita, monitieteellistä tutkimusotetta, työn sovellettavuutta käytäntöön sekä tulevaisuuteen katsovaa, uutta rauhantutkimusta. Rapoport-palkinto jaetaan tänä vuonna kolmatta kertaa.

Vuoden 2023 palkinto on suuruudeltaan 1000 euroa, ja se jaetaan 21.09.2023. Palkittu pääsee esittelemään omaa työtään palkinnon jaon yhteydessä järjestettävässä seminaarissa suomalaisille rauhantutkimuksen ja -työn toimijoille.

Palkittavan työ on korkeakoulutasoinen lopputyö, joka on hyväksytty vuonna 2022 tai 2023. Palkinnon perusteissa arvioidaan työn tieteellisiä ansioita, monitieteellistä tutkimusotetta, työn sovellettavuutta käytännön työhön sekä tulevaisuuteen katsovaa, rauhaa uudistavaa näkemystä.

Anatol Rapoport -rauhantutkimusrahasto tukee monitieteellistä rauhantutkimusta ja tutkimustiedon julkistamista. Rahasto on Leo Mechelin Säätiön (https://leomechelinsaatio.fi/) yhteydessä toimiva nimikkorahasto. Sen peruspääomana ovat neljältä rauhantutkimusta arvostavalta yksityishenkilöltä vuonna 2020 saadut lahjoitukset. Ajatushautomo SaferGlobe toimii rahaston asianhoitajana.

Lisätietoja rahastosta ja Leo Mechelin Säätiöstä: https://leomechelinsaatio.fi 

Lisää uusi kommentti

Lue ohjeet ennen kommentointia