Nepalilaiset opettajat siirtyvät kurinpidosta kannustavaan opetukseen | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Nepalilaiset opettajat siirtyvät kurinpidosta kannustavaan opetukseen

Interpedian kehitysyhteistyön päällikkö Ilona Kalliola vieraili nepalilaisessa Shree Bagh Bhairabin koulussa kehitysyhteistyön hankeseurantamatkalla.

Betoninen koulurakennus.

Kuva: Interpedia.

Vierailin Shree Bagh Bhairabin koulussa syksyisellä kehitysyhteistyön hankeseurantamatkallani Nepalissa. Kävimme opettajainhuoneessa, jossa innokkaat opettajat kertoivat hankkeemme tuomista muutoksista koulussa.

Yksi opettaja oli osallistunut koulutukseemme, jota on kehuttu monessa yhteistyökoulussamme. Hän kertoi koulutuksen muuttaneen hänen ajattelunsa täysin. Kouluttaja oli mm. kehottanut jokaista osallistujaa aloittamaan itsensä tutkimisesta ja tarkastelemaan omia asenteitaan. Tämä oli aivan uusi näkökulma opettajalle.
 
Opettajan ankara kurinpito ja vihainen asenne ovat nyt muuttuneet kannustamiseksi ja tukemiseksi, niin koulussa kuin omien lasten kanssa kotona. Hän kertoi aiemmin suuttuneensa herkästi ja kohdistaneensa vihansa lapsiin. Koulussa hän antoi helposti nolla pistettä kokeista ja huusi lapsille, ja kotonaan hän kuritti fyysisesti omia lapsiaan.

Kaikki tämä on nyt muuttunut. Opettaja pyrkii motivoimaan lapsia, antaa kokeissa parhaansa yrittäneille edes muutaman pisteen eikä enää satuta lapsia.
 
Muutos näkyy lapsissa jo muutaman kuukauden jälkeen. Opettaja järjesti 6.–10.-luokkien oppilailleen motivaatiokoulutuksia heti järjestämämme koulutuksen jälkeen.

”Oppilaat ovat nyt paljon sitoutuneempia koulunkäyntiin.”

Opettaja on jakanut oppejaan myös kollegoilleen.
 
Toisessa koulussa koulutukseemme osallistunut opettaja kertoi, että koulutus oli paras koulutus, jossa hän on koskaan ollut. Kun hän alkoi hyödyntää koulutuksen oppeja, ilmapiiri hänen luokassaan muuttui täysin. Nykyään oppilaat kertovat hänelle avoimesti ongelmistaan kotona ja koulussa.

Vanhempien tuki on tärkeää

Hankkeen kautta on saatu aikaan laajempaa muutosta asenteissa ja käyttäytymisessä alueella. Järjestimme myös koululaisten vanhemmille koulutuksia ja tiedotustilaisuuksia. Vanhemmat ovat nyt kannustavampia ja osallistuvat enemmän koulun toimintaan sekä tukevat lastensa opiskelua.

Monet vanhemmat ovat itse kouluttamattomia ja lasten koulumatkat ovat pitkiä, monella puolitoista tuntia yhteen suuntaan. Vanhempien tuki on tärkeää lasten koulussa pysymisen ja oppimistulosten kannalta.

Oppilaskunnat puolestaan ovat järjestäneet kouluissa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistäviä tapahtumia. Oppilaat osallistuivat myös hankkeen alussa taustatietojen keräämiseen. Tietojen kerääminen sai heidät näkemään monia toisten oppilaiden ja koko yhteisön ongelmia uusin silmin.

Viranomaiset jatkavat työtä lapsen oikeuksien puolesta

Kehitysyhteistyöhankkeessa on tärkeä osallistaa viranomaisia kaikkeen toimintaan. Heitä koulutetaan ja kannustetaan ottamaan hankkeen päättyessä vastuu lapsen oikeuksien edistämisestä.

Esimerkiksi viranomaisten tietoisuus vammaisuudesta on lisääntynyt hankkeemme myötä merkittävästi ja työmme sai paljon kiitosta.

Haasteita kuitenkin riittää, sillä välimatkat alueella ovat pitkiä ja kenttätyöntekijämme tekevät kovasti töitä saadakseen kaiken tehtyä. Hanke on kuitenkin tuottanut monia hyviä tuloksia jo ensimmäisten puolentoista vuoden aikana alun koronasuluista ja pitkittyneestä monsuunikaudesta huolimatta.

Faktaa hankkeesta

Kehitysyhteistyöhankkeemme Haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeus koulutukseen ja suojeluun toimii 39 koulussa Etelä-Lalitpurin Mahankalin ja Konyosomin maaseutukunnissa.

Osana hanketta:

 • kouluihin perustetuista hätäapurahastosta on tuettu kaikkein köyhimpien koulunkäyntiä
 • opettajat ovat saaneet lisäkoulutusta lapsiystävällisestä opetuksesta ja yhdenvertaisuudesta
 • vammaiset lapset ja heidän tilanteensa on kartoitettu, ja he ovat saaneet neuvontaa, apuvälineitä tai lääkkeitä ja hoitoa
 • yli 50 vammaista lasta on saatu kouluun ja jatkamaan opiskelua
 • koulujen esteettömyyttä on kartoitettu ja maaseutukuntien kanssa tehdään suunnitelmia esteettömyyden parantamiseksi
 • kouluille on muotoiltu toimintaohjeet, jotka puuttuvat syrjintään ja edistävät yhdenvertaisuutta
 • oppilaskunnat ovat edistäneet tietoisuutta lapsen oikeuksista yhteisöissä
 • oppilaille on luotu keinoja antaa palautetta
 • vanhempainyhdistysten ja koulujen johtokuntien edustajia on koulutettu
 • vanhempia on kannustettu mukaan koulujen toimintaan
 • kahdeksan vammaisten lasten vanhempien säästöryhmää on aloittanut toimintansa

Interpedian sekä Loo Niva Child Concern Group ja Patan Community Based Rehabilitation -järjestöjen Haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeus koulutukseen ja suojeluun -hanke toimii alueella vuosien 2021–2024 ajan. Ulkoministeriö kattaa 85 % hankkeen rahoituksesta ja Interpedian lahjoittajat 15 %.

Voit tukea Nepalin työtämme kummina tai kuukausilahjoittajana!

Kehitysyhteistyötämme voi tukea myös kertalahjoituksella.

Lue lisää Interpedian kehitysyhteistyöstä Nepalissa

Lisää uusi kommentti

Lue ohjeet ennen kommentointia