Maailman kriisit vievät tasa-arvokehitystä taaksepäin: YK:n tasa-arvojärjestö UN Women vaatii naistenpäivänä investointeja naisten oikeuksiin | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Maailman kriisit vievät tasa-arvokehitystä taaksepäin: YK:n tasa-arvojärjestö UN Women vaatii naistenpäivänä investointeja naisten oikeuksiin

Kansainvälistä naistenpäivää vietetään 8. maaliskuuta. Naistenpäivän teema on tänä vuonna naisten oikeuksiin investoiminen kestävän kehityksen saavuttamiseksi. Konfliktien lisääntyessä, ilmastonmuutoksen pahentuessa ja yhteiskuntien polarisoituessa naisten oikeuksien puolustaminen ja tämän työn rahoittaminen on tärkeämpää kuin koskaan.

Väkivaltaiset konfliktit, talouden kriisit sekä paheneva ilmastokriisi ovat vahvistaneet entisestään sukupuolten epätasa-arvoa. Konflikteista kärsivissä maissa asuu tällä hetkellä yli 614 miljoonaa naista ja tyttöä. Määrä on kasvanut 50 prosenttia vuodesta 2017. (YK, 2023.)  Samalla naisten oikeuksia vastustavat liikkeet ovat maailmanlaajuisesti vahvistuneet. Useat maat ovat vetäytyneet naisten oikeuksia suojelevista kansainvälisistä sitoumuksista ja hyväksyneet taantumuksellisia lakeja. Jos nykyinen kehityskulku jatkuu, UN Womenin mukaan yli 342 miljoonaa naista ja tyttöä uhkaa äärimmäinen köyhyys vuonna 2030.  

Taloudelliset resurssit ovat välttämättömiä naisten oikeuksien toteutumiseksi

YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin mukaan sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi tarvitaan vuosittain 360 miljardia dollaria lisäinvestointeja. 

"Naisten oikeuksien toteuttaminen ei ole vain moraalinen välttämättömyys, vaan myös taloudellisesti järkevä investointi, joka hyödyttää naisten lisäksi koko yhteiskuntaa. Naisiin investoimalla nopeutetaan siirtymistä kohti terveempiä, turvallisempia ja tasa-arvoisempia yhteiskuntia", UN Women Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas sanoo.  

Arvioiden mukaan sukupuolten välisten työllisyyserojen poistaminen lisäisi bruttokansantuotetta 20 prosentilla asukasta kohden (Maailmanpankki, 2022). Hoivapalveluihin, kuten päivähoitoon ja vanhustenhoitoon, investoiminen tuo kaksinkertaisen hyödyn. Sen lisäksi, että se vähentää palkatonta hoivatyötä, se luo myös ihmisarvoisia työmahdollisuuksia, joiden avulla voidaan luoda lähes 300 miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2035 mennessä. (ILO, 2022). 

Naiset tekevät maailmanlaajuisesti noin kolme kertaa miehiä enemmän palkatonta hoivatyötä (ILO, 2018). Jos näille toimille annettaisiin rahallinen arvo, niiden osuus bruttokansantuotteesta olisi yli 40 prosenttia (ILO). Suhteettoman suuren osan tästä työstä tekevät pienituloiset, maahanmuuttajanaiset ja rodullistetut naiset. 

"Tasa-arvoon investoiminen on osallistavien yhteiskuntien rakentamisen kulmakivi. Naisten tarpeet ja tasa-arvon toteutuminen tulee huomioida päätöksenteossa. Sijoittaminen hoivaan ja sosiaalipalveluihin sekä palkkatasa-arvon saavuttaminen on erityisen keskeistä", Hirsikangas sanoo. 

UN Women Suomen Naisen paikka on kaikkialla -kampanja peräänkuuluttaa jälleen naisten ja tyttöjen oikeutta valita paikkansa maailmassa. Kampanjalla kerätään varoja UN Womenin kansainväliseen työhön naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämiseksi. Lue lisää: www.unwomen.fi/naisenpaikka   

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women on maailman johtava naisten ja tyttöjen oikeuksien puolustaja, joka työskentelee yli 90 maassa. www.unwomen.fi  

Lisää uusi kommentti

Lue ohjeet ennen kommentointia