Aborttioikeutta tulee vahvistaa ja työtä seksuaalioikeuksien puolesta jatkaa | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Aborttioikeutta tulee vahvistaa ja työtä seksuaalioikeuksien puolesta jatkaa

Suomen tulee kehityspolitiikassa jatkaa tärkeää työtä seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistämiseksi ja jatkaa yhteistyötä muiden samanmielisten valtioiden ja järjestöjen kanssa.

Suomessa suuri enemmistö kannattaa aborttioikeutta. Raskaudenkeskeytykset kuuluvat julkisen terveydenhuollon vastuulle. Suomen aborttiluvut ovat alhaisia moniin muihin maihin, myös muihin Pohjoismaihin verrattuna. Viime vuosina erityisesti alle 20-vuotiaille tehdyt abortit ovat edelleen vähentyneet.

Seksuaalioikeuksien näkökulmasta lapsen saamisen tulee olla synnyttäjälle itsemääräämiseen perustava valinta. Jokaisella raskaana olevalla on oikeus päättää, jatkaako alkanutta raskautta vai keskeyttääkö sen. Naisten oikeuksiin kuuluu päättää kehostaan, lapsitoiveestaan ja lisääntymisestään. Myös Suomessa seksuaalioikeuksia pitää kuitenkin edelleen puolustaa ja seksuaalioikeuksia kunnioittavaa ilmapiiriä vahvistaa.

Suomessa on vahvaa näyttöä siitä, että koulujen kaikille pakollinen seksuaalikasvatus ja kattavat perhesuunnittelupalvelut ehkäisevät abortteja. Tätä on edesauttanut myös monissa kunnissa nuorille tarjottu maksuton ehkäisy. Parhaillaan hyvinvointialueilla pilotoitava nuorten maksuttoman ehkäisyn toimintamalli pitää vakinaistaa ja juurruttaa osaksi Suomen terveydenhuoltoa.

Nykyinen raskaudenkeskeytyslainsäädäntö on Suomessa kuitenkin vanhentunut eikä kaikilta osin kunnioita raskaana olevan ihmisoikeuksia. Kansalaisaloitteen pohjalta eduskunnan käsittelyssä oleva lainmuutos pyrkii poistamaan turhaa byrokratiaa, ohjaamaan käytössä olevia resursseja tehokkaasti ja takaamaan raskaana olevalle hänen oikeuksiensa mukaisen mahdollisuuden päättää omasta kehostaan ja raskaudestaan. Raskaana olevan pyynnön tulee olla riittävä peruste raskaudenkeskeytykselle 12 raskausviikon loppuun asti.

Päivittämällä raskaudenkeskeytyslainsäädäntöä tuodaan Suomen laki ajan tasalle useiden muiden EU-maiden kanssa kunnioittamalla keskeytyksen hakijan itsemääräämisoikeutta. Tämä vahvistaa sukupuolten välistä tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä.

Lain osittaismuutosten jälkeen on tarpeen käynnistää perusteellisempi uudistaminen, jonka yhteydessä selvitettäisiin myös tavat vahvistaa oikeutta keholliseen itsemääräämisoikeuteen ja aborttiin perustuslaissa.

Tuoreessa ratkaisussaan Yhdysvaltain korkein oikeus päätti, ettei naisilla ole enää liittovaltion tasolla perustuslaillista oikeutta aborttiin, vaan jokainen osavaltio voi päättää asiasta itse. Väestöliitto on huolestunut siitä, että Yhdysvaltojen uusi tilanne voi vaikuttaa kärjistävästi seksuaalioikeuksista käytävään keskusteluun muuallakin maailmassa. Naisten ja sukupuolivähemmistöjen seksuaalioikeuksia heikentämään pyrkivät poliittiset voimat (ns. anti-gender-liike) voivat saada siitä lisäpontta ja näkyvyyttä vaatimuksilleen. Väestöliitto haluaa tukea sitä, että Suomessa keskustelu pysyy edelleenkin terveys- ja ihmisoikeusperustaisena.

Suomen tulee kehityspolitiikassa jatkaa tärkeää työtä seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistämiseksi ja jatkaa yhteistyötä muiden samanmielisten valtioiden ja järjestöjen kanssa. Sitä kautta voidaan vaikuttaa myös kansainväliseen keskusteluun seksuaalioikeuksista. Kuluvalla hallituskaudella Suomi on yhtenä kehitysyhteispolitiikan painotuksena edistänyt jokaisen oikeuttaa päättää omasta kehostaan, ihmissuhteistaan ja elämästään. Tämän työn turvaamiseksi Suomen kehitysyhteistyön määrärahat seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistämiseen tulee pitää vakaana.

Lisää uusi kommentti

Lue ohjeet ennen kommentointia