Ylitarkastaja | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Ylitarkastaja

Ilmoittaja

Ulkoministeriö

Paikkakunta

Helsinki

Työsuhdetyyppi

Kokoaikainen

Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee ylitarkastajaa vakinaiseen virkaan ja tehtävään kehitysyhteistyön evaluointiyksikköön (EVA-11) 1.6.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Kehitysevaluoinnin yksikkö (EVA-11, https://um.fi/kehitysyhteistyon-evaluointi) vastaa laajojen, strategisesti merkittävien evaluointien teettämisestä. Tällaisia ovat esimerkiksi maaohjelmien tai kehityspolitiikan teemojen ja painopisteiden evaluoinnit. Kehitysevaluoinnin yksikkö raportoi alivaltiosihteerille, eli se on riippumaton kehitysyhteistyön toteutuksesta tai kehityspolitiikan linjauksista vastaavista yksiköistä ja osastoista. Evaluoinnit teetetään toimeksiantoina riippumattomilla asiantuntijoilla, useimmiten tiimeissä on kansainvälisiä jäseniä. Evaluoinneissa arvioidaan kehityspolitiikan linjauksia ja sisältöä sekä kehitysyhteistyön tarkoituksenmukaisuutta, johdonmukaisuutta, tehokkuutta, tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja kestävyyttä. Evaluoinnit palvelevat oppimista ja laadun kehittämistä sekä tilivelvollisuutta ja avoimuutta.

Tällä hetkellä tehtävässä korostuvat seuraavat asiat:

1) Evaluointien suunnittelu, toimeenpano, johtaminen, laadun tarkkailu ja evaluointien tuloksista tiedottaminen; toimeksiantojen laatiminen, ulkopuolisten asiantuntijoiden työn ohjaaminen sekä taustamateriaalien haku ja toimittaminen evaluaattoreille
2) Evaluointien tuoman tiedon analysointi ja evaluointiyksikön raportointiin osallistuminen
3) Evaluointisuunnitelman ja vuosiraportin koordinaatio
4) Sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnittelu sis. evaluointiraporttien ja vuosiraporttien toimittaminen
5) EVA-11n edustajana toimiminen muiden toteuttamien evaluointien ohjaus- ja asiantuntijaryhmissä
6) Osallistuminen asiantuntijana kansainväliseen evaluointitoiminnan kehittämiseen, kokouksiin, yhteisevaluointeihin.
7) Muut yksikön päällikön määräämät tehtävät, mm. tarvittaessa tarjouskilpailujen arviointiin osallistuminen, neuvonta- ja tukipalveluiden antaminen muille ministeriön yksiköille sekä osallistuminen hallinnollisten tehtävien hoitamiseen.
Tehtävään voi sisältyä muita esimiehen määräämiä tehtäviä.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin.

Kotimaisten kielten osalta kelpoisuusvaatimuksina ovat erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Vieraiden kielten osalta kelpoisuusvaatimuksena on viran hoitamiseen tarvittava englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiseen antaa evaluointitoiminnan tuntemisen lisäksi Suomen kehityspolitiikan, yleisten kehityskysymysten sekä kehitysyhteistyön tuntemus. Eduksi katsotaan aikaisempi kokemus ihmisoikeus- ja tulosperustaisen kehitysyhteistyön toimeenpanoon, seurantaan ja evaluointiin osallistumisesta ja käsitystä yhteistyön laatuun ja vaikuttavuuteen liittyvistä tekijöistä. Tehtävän hoitamisessa eduksi katsotaan myös kokemus viestintä- ja julkaisutoiminnasta sekä ulkoministeriön kehityspolitiikan ja -yhteistyöhön liittyvien tietojärjestelmien tuntemus.

Lisäksi virkaan kuuluvien tehtävien menestyksellisen hoitamisen kannalta on tärkeää, että valittavalla on hyvät neuvottelu-, viestintä-, verkostoitumis- ja tiimityöskentelytaidot. Eduksi katsotaan kyky analyyttiseen ja selkeään raportointiin, kyky työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä ja edustaa Suomea kv. verkostoissa, hyvä paineensietokyky ja oma-aloitteellisuus. Tehtävässä edellytetään joustavuutta ja valmiutta erityyppisten hankevastuiden hoitamiseen. Toivomme, että hakija mainitsee hakemuksessaan kaksi suosittelijaa.

Muu kielitaito

Muu kuin kelpoisuusvaatimuksissa mainittu kielitaito luetaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.6.2023 tai sopimuksen mukaan.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 3.4.2023 16.15

ID:   24-93-2023

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 11 A (4 124,15 €/kk) mukaisesti. Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Antero Klemola
yksikönpäällikkö
+358 50 9134174
antero.klemola@formin.fi

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.
Ulkomailla suoritetusta ylemmästä korkeakoulututkinnosta tulee olla esittää Opetushallituksen hyväksymä rinnastustodistus hakuajan päättymiseen mennessä.

Hae paikkaa alkuperäisen ilmoitussivun kautta