Työpaikat

Kiertotalouden erityisasiantuntija (Afrikan kehityspankki)

Ilmoittaja
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Afrikan kehityspankkiin (African Development Bank, AfDB) Abidjaniin Nor-sunluurannikolle haetaan kiertotalouden erityisasiantuntijaa kaksivuotiseen (mahdollisuus jatkokauteen) tehtävään 15.10.2020 lukien tai sopimuksen mukaan. Tehtävän täyttäminen on ehdollinen Suomen ja AfDB:n välisen so-pimuksen solmimiselle. Sopimusneuvotteluissa ollaan loppusuoralla.

Organisaation kuvaus ja tausta

AfDB on Afrikan tärkeimpiä kehitysrahoittajia, jonka keskeisin tavoite on köyhyyden vähentäminen Afrikan maiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä edistämällä. AfDB:n rahoitus alueen maille oli vuonna 2019 kokonaisuudessaan 9 mrd. euroa. Rahoituksen ohella AfDB tarjoaa alueen maille teknistä apua ja tutkimustietoa. Suomi on ollut AfDB:n jäsen vuodesta 1982 lähtien.

Kiertotalouden erityisasiantuntijan tehtävä tarjoaa Suomelle mahdollisuuden kehityspoliittiseen vaikuttamiseen ja vihreän talouden edistämiseen Afrikassa.  Tässä työssä Sitra tukee ohjelman toteutusta. AfDB:llä on huomattava rooli kansainvälisessä ja alueellisessa kehityspoliittisessa keskustelussa sekä yleisessä taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa ohjaamisessa.

Tehtävän kuvaus

Kiertotalouden erityisasiantuntija toimii pankin energian, ympäristön ja ilmaston muutoksen osaston alaisessa vihreän talouden ja ilmastonmuutoksen yksikössä. Erityisasiantuntija toimii kyseisen yksikönpäällikön alaisuudessa.

Erityisasiantuntijan tehtäväkenttä keskittyy aluksi erityisesti niihin Afrikan maihin, joilla on valmiuksia siirtyä kiertotalouteen. Erityisasiantuntijan tärkein työtehtävä on edistää AfDB:n perusteilla olevaa Afrikan kiertotalouden tukiohjelmaa (African Circular Economy Facility). Suomi ja Pohjoismainen kehitysrahasto (NDF) ovat ohjelman toimeenpanemiseksi perustettavan rahaston perustajajäsenet. Tavoitteena on edistää kiertotaloutta Afrikassa niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla sekä tukea AfDB:n kiertotalousosaamista.

Erityisasiantuntijan tehtäviin kuuluvat:

 • Tekninen tuki AfDB:n afrikkalaisille jäsenmaille, jotka ovat kiinnostuneet kiertotalouden sisällyttämisestä kehitys- ja ilmastostrategioihinsa.
 • Asiantuntija-apu jäsenmaiden kiertotalouteen liittyville kapasiteetin kehittämisohjelmille etenkin politiikan ja sopivan säädöskehikon kehittämisessä.
 • Edistää kiertotalouden arvoketjujen luomista eri sektoreilla mukaan lukien maakohtaisten tiekarttojen kehittäminen.
 • Tuki maatason ilmastotoimia koskeville strategioille valtavirtaistamalla kiertotalous kansallisiin kehitysstrategioihin ja ohjelmiin.
 • Tukea Afrikan maiden perustaman kiertotalousallianssin sihteeristön toiminnan käynnistämistä.
 • Suunnitella tiedotusstrategia kiertotalouden edistämiseksi eri jäsenmaissa.

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys tehtävään kuuluviin tehtäviin. Kielitaidon osalta edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä vähintään tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävän hoitamiseen tarvitaan erittäin hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi (suullinen): erinomainen
Suomi (kirjallinen): erinomainen
Suomi (ymmärtäminen): erinomainen
Ruotsi (suullinen): tyydyttävä
Ruotsi (kirjallinen): tyydyttävä
Ruotsi (ymmärtäminen): tyydyttävä

Hakijalta odotamme:

 • Soveltuvaa korkeakoulututkintoa esimerkiksi ympäristötieteen, yhteiskuntatieteen, valtiotieteiden, taloustieteen alalta.
 • Vähintään seitsemän vuoden, tehtävän kannalta olennaista, työkokemusta ympäristösektorilta.
 • Keskeisten kiertotaloussektoreiden tuntemusta etenkin jätehuollosta ja materiaalitehokkuudesta sekä liiketoimintamalleista.
 • Kiertotalouskonseptien ja kehitysmaille sopivien innovatiivisten liiketoimintamallien tuntemusta sekä kiertotalouden soveltamisesta käytäntöön.
 • Kokemusta työskentelystä sidosryhmien kanssa kehitysmaissa ml. julkishallinto, kansalaisjärjestöt ja paikallisyhteisöt mieluusti Afrikassa.
 • Suomalaisen kiertotaloussektorin osaamiskentän tuntemusta.
 • Erinomaisia neuvottelu- ja yhteistyötaitoja.
 • Valmiutta toimia tarvittaessa tiiminvetäjänä kansainvälisessä ympäristössä.

Eduksi katsotaan:

 • Kokemus Suomen ja/tai kansainvälisestä kehityspolitiikasta ja kehitysyhteistyöstä, mielellään myös maatasolla

Lisätietoja

Ulkoministeriö valitsee ja haastattelee ensimmäiselle haastattelukierrokselle pääsevät ehdokkaat, joista kolme soveltuvinta esitetään AfDB:lle. Ulkoministeriön haastattelut pyritään järjestämään syyskuun viimeisen viikon aikana. Lopullisen valinnan suorittaa AfDB. Tehtävään valittava henkilö siirtyy pankin palvelukseen toimikautensa ajaksi.

Palkka, etuudet ja muut korvaukset määräytyvät AfDB:n säännösten mukaisesti. Tehtävä sijoittuu vaativuustasolle P4 (76.624 UA unit of account/vuosi + vuosipalkan lisäksi AfDB maksaa erikseen määritellyt korvaukset). Lopullinen palkkaus sovitaan neuvotteluissa tehtävään valittavan henkilön ja AfDB:n välillä.

Hakuaika päättyy 21.9.2020 klo 16:15. 

Hakemukset sähköpostitse tai paperiversiona:

Petri Wanner (petri.wanner@formin.fi ) tai Juha Savolainen (juha.savolainen@formin.fi)

Ulkoministeriö – Eteläisen ja läntisen Afrikan yksikkö
Petri Wanner
PL 176
00023 Valtioneuvosto 

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.