Agenda - Art 2030 teossarja - Teoshaku avoinna nyt! | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Agenda - Art 2030 teossarja - Teoshaku avoinna nyt!

Agenda - art 2030 teoshaku on alkanut. Kuvataidetta, tanssia, ääntä, runoa, performanssia ja kaikkia mahdollisia taiteen muotoja haetaan mukaan teossarjaan, joka tulee esille Helsingissä lokakuussa 2020 osana YK:n 75-vuotisjuhlatapahtumia. Toivomme kantaaottavia, uutta tulokulmaa tarjoavia, kysymyksiä herättäviä, koskettavia, puhuttelevia tai osallistavia teoksia Agenda 2030 tavoitteisiin liittyen.

Agenda - Art 2030 teossarja avaa YK:n Kestävän kehityksen tavoiteohjelman 17 osa-aluetta taide- ja tiedeteoksen kautta poikkiyhteiskunnallisesti 17 taideteoksen keinoin, muun muassa tanssin, kuvataiteen, musiikin, performanssin, vuorovaikutustaiteen, runon, mielenilmaisun, liikkeen, stand up-esityksen, sirkuksen, ympäristö- ja yhteisötaiteen, taidepajojen, virtuaalitodellisuuksien, äänitaiteen, videoiden, tarinoiden, installaatioiden, valojen, juhlien, ym., eli kaiken, minkä voi käsittää taiteeksi.

Teoshakuun voivat osallistua yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt taustasta riippumatta. Hakija voi olla ammattilainen, harrastelija, ystäväporukka tai uusi tekijä, miltä tahansa taiteenalalta tai taiteistuneen tieteenalalta. Teoshakuun voi osallistua jo olemassa olevalla teoksella tai uudella. Tärkeintä on, että teos avaa yhtä tai useampaa YK:n Kestävän kehityksen tavoitetta. Toivomme kantaaottavia, uutta tulokulmaa tarjoavia, kysymyksiä herättäviä, koskettavia, puhuttelevia tai osallistavia teoksia Agenda 2030 tavoitteisiin liittyen. Ekologisuus ja yhdenvertaisuus ovat teossarjan keskeisiä arvoja.

Teossarjan 17 teosta toteutetaan esitettäväksi Helsingissä (Töölönlahden ympäristössä julkisissa tiloissa ja kaupunkiympäristössä) viikolla 43 (19.10.–25.10.), lokakuussa 2020. Teossarja on osa Suomessa YK:n 75-vuotisjuhlatapahtumia.

Agenda - Art 2030 teossarjaan teoshaulla valituille teoksille on varattu kullekin 900 euron palkkio. Teosten oikeudet ja omistus säilyvät taiteilijalla. Mikäli teos on myytävänä teoksen myyntitulosta 20 prosenttia osoitetaan Suomen YK-liiton toiminna tukemiseen.

Kuratointi tapahtuu anonymisoidulla haulla ja kutsulla. Teossarjan valitaan teoshaun kautta kahdeksan teosta.

Valintaprosessiin osallistuu Suomen YK-liiton henkilökuntaa, teossarjaan kutsuttuja taiteilijoita ja teossarjan esittämistilojen hallinnosta vastaavia tahoja. Teossarjan kuratointi ja taiteellinen sisältö ovat Marika Tomu Kaipaisen vastuulla.

Teoshaun ehdotuksen tulee sisältää seuraavat osat:

1. Teoksen nimi.
2. Työsuunnitelma, aikataulu ja teoksen toteuttamiskustannukset. Realistinen suunnitelma toteuttaa teos
esitettäväksi viikolla 43 (19.-25.10.), lokakuussa 2020. Todenmukainen budjetti, jossa on eriteltyinä matka-, materiaali- ja esittämiskulut. Teossarjaan valituille teoksille annetaan 900 euron palkkio, muuten kulut tulee kattaa itse.
3. Lyhyt kuvailu teoksesta ja sen tavoitteista niin, että teos on esitelty Agenda 2030 tavoitteiden kautta (max. 400 sanaa). Voit kuvata yhden tai useamman Agenda 2030 tavoitteen kautta. Mihin Kestävän kehityksen,
Agenda 2030 tavoitteisiin teos vastaa?
Tavoitteet luettavissa ja avattu mm.
https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet
https://www.fi.undp.org/content/finland/fi_fi/home/post-20151/sdg-overview.html
4. Yksityiskohtainen teossuunnitelma (max. yksi A4), josta käy ilmi teoksen muoto/rakenne, materiaalit, koko, teoksen kesto sekä sen säänkestävyys, teoksen ripustuksen / pystytyksen tekninen toteutus ja tarpeet, teoksen
esittämiseen arviolta kuluva aika, muut erikoistarpeet teoksen toteutusta varten. Teosta havainnollistavat liitteet (kuvat, video, ääni). Teoksen toteuttamisvastuu on teoksen tekijällä.
5. Teoksen ehdottajan yhteystiedot: osoite, puhelinnumero (ei nimeä, ei ansioluetteloa).
Teoshaku päättyy 08.03.2020 klo 23.59.
Lähetä hakemuksesi sähköpostitse osoitteeseen artagenda2030@gmail.com
Hakemuksen otsikon tulee olla Teoshaku. Viisi (edellä kuvattua) osaa lähetetään yhtenä pdf liitteenä. Myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä. Valinnasta ilmoitetaan 31.03.2020 mennessä sähköpostitse. Lisätietoja artagenda2030@gmail.com ja 040 137 2273.

Lisää uusi kommentti