Uutiset

Internet-projekteja köyhissä maissa

Tietoyhteiskuntaan liittyviä kehitysyhteistyö- hankkeita vaivaavat monet samoista taudeista, jotka perinteisemmissä hankkeissa havaittiin niiden alkuaikoina: länsimaista tuodaan kohdemaihin pelit ja vehkeet, asennetaan ne ja odotetaan, että niistä itsestään tulisi osa paikallista kulttuuria. Rohkaisevia esimerkkejä uuden teknologian mahdollisuuksista on saatu mm. naisten aseman kohentamisessa ja tiedonkulun parantamisessa syrjäseuduille.

Tietoteknologian käyttöönotto kehitysmaissa on jakautunut epätasaisesti, ja yleensä kasvu keskittyy kaupunkeihin. Yhteyksien tehostuminen lyhentää maantieteellisiä välimatkoja. Siten esimerkiksi kaukana toisistaan sijaitsevat suurkaupungit voivat hoitaa keskinäisiä asioitaan entistä nopeammin internetin avulla, mutta matka läheiseen, ilman verkkoyhteyttä elävään pikkukylään venyy suhteessa aiempaa pidemmäksi. Siten kuilu kaupunkien ja maaseudun välillä syvenee.

Autoa pakataan Mumbaissa
Samalla eri väestöryhmien sosiaalinen välimatka kasvaa: varallisuutta ja tietotaitoa uuden teknologian hyödyntämiseksi löytyy enimmäkseen kehitysmaiden hyväosaiselta väestönosalta. Vaarana on, että alempi keskiluokka ja köyhät jäävät tyystin vaille verkkolukutaitoa. Tätä vaaraa ei tietoyhteiskuntaan liittyvissä kehitysyhteistyöprojekteissa ole vielä riittävästi huomioitu, uskoo David Archer Aasian ActionAid-järjestöstä:

"Useimmat nykyisistä IT-hankkeista lisäävät epätasa-arvoa. Köyhillä ei ole riittävää koulutusta internetin käyttöön, ja tietokoneet päätyvät paikallisen eliitin käyttöön. Sitä kautta vahvistuu niiden asema, joilla valtaa on jo ennestään", Archer kritisoi "ICT ja kehitys" –seminaarissa vuoden 2004 Maailman sosiaalifoorumissa Mumbaissa.

Toinen Archerin mainitsema ongelma on se, ettei hankkeissa useinkaan osata ottaa huomioon yhteisön tapoja, perinteitä ja rooleja. Perheet eivät välttämättä laske tyttäriään huoneeseen, jossa läsnä on enimmäkseen miehiä ja tietokoneita, vaikka tavoitteena olisikin tasa-arvon vahvistaminen uusien teknologioiden avulla – sosiaalinen ulottuvuus tulisi sen vuoksi aina ottaa huomioon projekteja suunniteltaessa.

Hankkeita vaivaavat monet samoista tauteista, joka perinteisessä kehitysyhteistyössä havaittiin jo vuosikymmeniä sitten: länsimaista tuodaan kohdemaihin pelit ja vehkeet, asennetaan ne ja odotetaan, että niistä itsestään tulisi osa paikallista kulttuuria.

"Kun jotain menee pieleen, on it-insinööriä vaikea löytää. Varaosat tulevat liian kalliiksi tilata tai niitä ei ole. Usein hankkeiden taustalla on monikansallinen yhtiö, jonka laitteisiin ja ohjelmistoihin hanke joutuu sitoutumaan, mikä hankaloittaa asetelmaa entisestään", Archer luettelee. "Lisäksi kielimuurin on murruttava – valtaosa materiaalista verkossa on nykyisin englanniksi."

Hän painottaakin, että vasta kun ihmisistä tulee passiivisten kuluttajien sijaan aktiivisia, omien sisältöjensä tuottajia, voi uusista teknologioista olla hyötyä myös länsimaisen kulttuuripiirin ulkopuolella.

"Samalla on kuitenkin muistettava, että maailmassa on edelleen 850 miljoonaa ihmistä, jotka eivät osaa lukea - eivät mitään kieltä, sen enempää englantia kuin omaa äidinkieltään. Heille ensisijainen keino hankkia tietoa voi edelleen olla esimerkiksi paikallisradio. Olisi kohtalokasta unohtaa paikallismedioiden merkitys."

Apua äitiyteen ja maanviljelyyn

Aasian ActionAid esitteli seminaarissa myös rohkaisevina pitämiään esimerkkejä it-hankkeista, joita se on ollut mukana koordinoimassa.

Intialainen Ihulan Ghose työskentelee Change Initiatives –järjestössä köyhien naisten parissa Kalkutassa. Yhteistyössä Unescon kanssa toteutettavassa projektissa keskeisessä asemassa on internet-keskus, jossa naiset kymmenen hengen ryhmissä miettivät, millaisiin arjen ongelmiin he kaipaisivat ratkaisuja.

"Tarjoamme naisille tilan, jossa he voivat puhua ja esittää ajatuksiaan. Otamme selvää heidän tarpeistaan, ja etsimme heränneisiin kysymyksiin vastauksia verkon avulla."

Keskuksia on alueella useita, ja löytynyt tieto voidaan sähköpostitse jakaa myös muille. Toistaiseksi suurin hyöty on ollut mahdollisuudesta ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin sosiaalisten tukirahojen hakemiseksi – esimerkiksi äideille on laissa säädetty tietyt oikeudet, mutta useinkaan köyhillä naisilla ei ole niistä riittävästi tietoa. Myös pienyrittäjille myönnettävistä mikro-lainoista on tehty useita internet-hakuja.

"Tiedon puute on yksi köyhyyden suurimmista syistä, sen projektin parissa huomaa konkreettisesti", Ghose kiteyttää.

Luong Thi Cai
Hieman vastaavantyyppinen hanke on toiminut Vietnamin Lai Chou -provinssissa puolen vuoden ajan. Alue sijaitsee Kiinan rajalla, vuoristoisella ja vaikeakulkuisella alueella, ja reilu neljännes sen asukkaista elää köyhyysrajan alapuolella. Kylään on perustettu oppimiskeskus, josta internet-yhteyksien lisäksi löytyy kirjoja, videomateriaalia ja cd-romppuja.

"Meitä kiinnostaa erityisesti se, kuinka maanviljelyn tuottavuutta saisi nostettua alan uusimman tiedon valossa. Yhteydet lähikyliin ovat myös lisänneet ihmisten kaupankäyntiä: voimme verkossa kertoa mitä meillä on myytävänä, ja muutoinkin olemassaolomme noteerataan kauempana kuin ennen", sanoo kertoo oppimiskeskusta johtava Luong Thi Cai.

Säätiedotus tulva-alueille

Bangladeshin rajaseudulle Intian koillisosaan internet-keskuksen perustanut Dilip Banerjee pitää tärkeimpänä sitä, että verkkoyhteyksien kautta on mahdollista saada ajantasaisia säätietoja. Vain harvoilla rajaseudun kyläläisillä on taloissaan sähköt saati televisiota, eikä alueella fyysisesti pääse liikkumaan kuin vesireittejä pitkin.

"Tulvariskeistä saatetaan raportoida Delhissä kauan ennen kuin kukaan paikallisista asukkaista on saanut tiedon asiasta. Meille tieto on kuitenkin elintärkeä", Banerjee toteaa.

Internet-kampanjaa Delhissä vetävä Sanjay puolestaan auttaa suurkaupungin lukuisia asunnottomia kouluttautumaan tietoteknologian käyttäjiksi. Yli miljardin asukkaan maassa kaikki asunnottomat eivät suinkaan ole vailla koulutusta, vaan monet ovat tulleet maalta työn perässä ja ajautuneet slummeihin lähinnä olosuhteiden pakosta.

"Aiemmin heillä ei ole ollut varaa eikä mahdollisuutta pitää yhteyttä synnyinseutuunsa, mutta nyt he voivat verkon kautta seurata, mitä entisessä kotikaupungissa tapahtuu", Sanjay kertoo.

"Tärkeintä on kuitenkin se itseluottamus, jonka tietoteknologiset valmiudet antavat asunnottomille – tämä on jotakin, mitä kovin moni ei vielä osaa. Se tarjoaa yhden väylän päästä ulos kurjuuden kierteestä."

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.

Pääuutiset

Tuhoutuneita rakennuksia ja pölyä.

Räjähdyksestä toipuvassa Beirutissa vanhat yrittävät sopeutua, nuoret pyrkivät pois maasta – ”Ihmisten mieliala on sekoitus turhautumista, kiukkua ja luovuttamista”

Jälleenrakennus edistyy hitaasti Beirutissa kaksi ja puoli kuukautta ammoniumnitraattilastin räjähdyksen jälkeen. Ihmisiä on päässyt muuttamaan takaisin koteihinsa, mutta tulevaisuus on epävarma. Nyt mielialat ovat synkät, kertovat paikalliset avustustyöntekijät.
Keltainen rakennus, jossa kivipylväät ja koristeellinen pääty.

Raportti: Suomen asevientiä on vaikea arvioida, koska tilastot eivät ole läpinäkyviä

Suomi vei viime vuonna aseita muun muassa Arabiemiirikuntiin. Esimerkiksi Bahrainin ja Indonesian aseviennin kohteita ei tiedetä, koska lupajärjestelmä ei ole läpinäkyvä, kritisoi asevientitilastoja kokoava SaferGlobe.
Yleiskuva YK:n kokoussalista.

Ydinaseet kieltävä sopimus astumassa voimaan – Suomi ja suurin osa muista Euroopan maista on sopimuksen ulkopuolella

Suomi ei ole vielä mukana tammikuussa voimaan tulevassa ydinasekieltosopimuksessa. Hallitusohjelman mukaan Suomi arvioi liittymistä kieltoprosessin edetessä. “Ei voi yhtä aikaa vastustaa ydinaseita ja puolustaa oikeutta niiden hallussapitoon”, kritisoi ICAN Finland -verkoston koordinaattori Claus Montonen.
Autoja ja mopoja kadulla.

Bangladeshissa protestoidaan kasvavaa seksuaalirikollista vastaan – Hallitus otti käyttöön kuolemanrangaistuksen, mutta sen ei uskota tehoavan

Sosiaalisessa mediassa kiertävä julma raiskausvideo on saanut bangladeshilaiset viime viikkoina kaduille vaatimaan puuttumista seksuaalirikollisuuteen. Kuolemanrangaistus on helppo ratkaisu – oikeusjärjestelmän uudistaminen vaatii enemmän työtä, toteaa Human Rights Watchin asiantuntija Meenakshi Ganguly.
Kuivuneita kuusia alhaaltapäin kuvattuna.

Tutkimus: Kymmenesosalla koronaelvytyspakettien rahoista päästäisiin lähelle Pariisin ilmastotavoitteiden saavuttamista

Maailman maat elvyttävät talouksiaan valtavilla summilla koronan vuoksi. Jos rahaa suunnattaisiin myös ilmastotoimiin, saavutettaisiin win win -tilanne, sanovat tutkijat.

Tuoreimmat

Raportti: Suomen asevientiä on vaikea arvioida, koska tilastot eivät ole läpinäkyviä
Ydinaseet kieltävä sopimus astumassa voimaan – Suomi ja suurin osa muista Euroopan maista on sopimuksen ulkopuolella
Bangladeshissa protestoidaan kasvavaa seksuaalirikollista vastaan – Hallitus otti käyttöön kuolemanrangaistuksen, mutta sen ei uskota tehoavan
Räjähdyksestä toipuvassa Beirutissa vanhat yrittävät sopeutua, nuoret pyrkivät pois maasta – ”Ihmisten mieliala on sekoitus turhautumista, kiukkua ja luovuttamista”
Tutkimus: Kymmenesosalla koronaelvytyspakettien rahoista päästäisiin lähelle Pariisin ilmastotavoitteiden saavuttamista
Sahelin humanitaarinen kriisi syvenee – Osissa Burkina Fasoa ollaan ”askeleen päässä nälänhädästä”, varoittaa WFP
Tyynenmeren saarilla on palattu perinteisiin elinkeinoihin turistien kaikottua – Seuraukset eivät ole pelkästään hyviä
Taide ottaa kantaa kestävän kehityksen tavoitteisiin tällä viikolla Helsingissä – ”Ihmiset eivät ole vain kestävyyskriisin synnyttäjiä vaan myös ratkaisijoita”
Vuoden YK:n ystävä -tunnustus professori Eeva Furmanille
Maailman ruokaohjelma vertaili ruuan hintaa Etelä-Sudanista Yhdysvaltoihin – Pahimmillaan perusruoka-annos maksaa 186 prosenttia palkasta

Luetuimmat

Selvitys: Suomen somalitaustaiset miehet vastustavat tyttöjen sukuelinten silpomista – Silpominen vaikuttaa myös miesten elämään
Transsukupuoliset ovat ahtaalla Unkarissa, jossa ei voi enää muuttaa juridista sukupuolta – ”Monen nuoren haaveet on nyt viety”, sanoo kansalaisaktivisti Tina Kolos Orbán
Suomalaisjärjestöiltä yhteisjulistus päästövähennysten puolesta
Tutkimus: Kymmenesosalla koronaelvytyspakettien rahoista päästäisiin lähelle Pariisin ilmastotavoitteiden saavuttamista
Populismi tuli Tansaniaan – Suosittu presidentti John Magufuli on pannut korruption kuriin, mutta media, järjestöt ja oppositio elävät pelossa
Seminaari: Kestävän kehityksen kysymykset otetaan journalismissa nykyään paremmin huomioon, mutta parannettavaa riittää
Raportti: Nälkä on ”hälyttävällä” tasolla 11 maassa – Koronapandemia osoittaa ruokajärjestelmän puutteet
Raportti: Ainakin 13 maata kriminalisoi yhä transsukupuolisuuden – ”Tämä on vaikeaa aikaa transihmisille”
Sään ääri-ilmiöt ovat lisääntyneet jyrkästi 20 vuoden aikana, ja suurin selitys on ilmasto, sanoo tuore YK-raportti
Maailman ruokaohjelma vertaili ruuan hintaa Etelä-Sudanista Yhdysvaltoihin – Pahimmillaan perusruoka-annos maksaa 186 prosenttia palkasta