Ylitarkastaja (laina- ja sijoitusmuotoinen kehitysyhteistyö) | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Ylitarkastaja (laina- ja sijoitusmuotoinen kehitysyhteistyö)

Ilmoittaja

Ulkoministeriö

Paikkakunta

Helsinki

Työsuhdetyyppi

Kokoaikainen

Viimeinen hakupäivä

Ulkoministeriö hakee ylitarkastajaa (laina- ja sijoitusmuotoinen kehitysyhteistyö) kehitysrahoituksen ja yksityisen sektorin yksikköön (KEO-50) vakituiseen virkaan 1.9.2022 lukien tai sopimuksen mukaan.

Tehtävä on johtava asiantuntijatehtävä, jossa yhdistyvät omaan tehtäväalueeseen liittyvä syvällinen asiantuntemus sekä suurien asiakokonaisuuksien hallinta, koordinointi ja kyky Suomen intressien kannalta olennaisen tiedon tunnistamiseen ja tuottamiseen. Tehtävä liittyy laina- ja investointimuotoisen kehitysyhteistyön hallinnointi ja kehittäminen.

Päätehtäviä ovat:

  • Kestävän kehityksen laina- ja sijoitusmarkkinan seuranta ja Suomelle sopivien sijoituskohteiden identifioiminen. Painopisteitä ovat ilmastosijoitukset, tasa-arvoa edistävät sijoitukset ja sijoitukset Afrikkaan;
  • Sijoitus- ja lainaneuvotteluja käyvien tiimien vetäminen. Sijoituksia koskevien päätösten ja sopimusten valmistelu;
  • Sijoitusportfolion seuranta ja riskienhallinta: mm. yhteydenpito kumppaniorganisaatioiden kanssa, tuotto-, korko- ja pääomapalaumien seuranta sekä niistä raportoiminen, portfolioennusteiden laatiminen, riskityökalujen kehittäminen sekä portfolioriskin seuraaminen;
  • Kestävän kehityksen sijoituksiin liittyvä vaikuttamistyö, mm. Suomen edustaminen rahastojen ohjausryhmissä ja vuosikeskustelujen järjestäminen kumppaniorganisaatioiden kanssa;
  • Yhteydenpito ja verkostoituminen suomalaisen yrityskentän sekä yritysten kehitysmaaliiketoimintaa edistävien tahojen kanssa. Suomalaisten yritysten osaamisen ja tarjooman yhteensovittaminen rahoitettavien hankkeiden kanssa;
  • Ulkoministeriön sijoitustoiminnan kehittäminen. Osallistuminen innovatiivisia rahoitusmekanismeja ja vaikuttamissijoittamista koskevaan keskusteluun;
  • Muut yksikön päällikön määräämät tehtävät.

Toimit osana tiimiä, joka vastaa Suomen valtion kehittyviin maihin suuntautuvista kehitysyhteistyösijoituksista ja tämän toiminnan kehittämisestä. Tiimi vastaa n. 130 milj. euron vuosittaisen määrärahan sijoittamisesta sekä kasvavasta, tällä hetkellä 730 milj. euron sijoitussalkun seurannasta. Tehtävä antaa mahdollisuuden uusien työkalujen ja käytänteiden kehittämiselle ja laajemmin koko kehittyville markkinoille suuntautuvan vaikuttavuussijoittamisen kentän kehittämiselle Suomessa. Kyseessä on näköalapaikka vaikuttavuussijoituskentän kehittämisessä sekä siinä, miten julkisen rahoituksen avulla voidaan mobilisoida yksityisiä sijoituksia ilmastotoimiin ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena ylitarkastajan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin.

Kielitaidon osalta kelpoisuusvaatimuksina ovat erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Vieraiden kielten osalta kelpoisuusvaatimuksena on viran hoitamiseen tarvittava kielitaito. Viran hoitamiseen tarvitaan hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän menestyksekkäälle hoitamiselle antaa kansainvälisen rahoituskentän, rahoitusmarkkinoiden ja vaikuttavuussijoittamisen tuntemus ja työkokemus. Eduksi katsotaan myös kansainvälisen ilmastorahoituksen, kestävän kehityksen tavoitteiden, kehityspolitiikan, kehitysrahoituksen ja kehitysmaiden talouksien tuntemus sekä hyvä ymmärrys vaikuttavuudesta, yritysvastuu/ESG-kysymyksistä.

Lisäksi virkaan kuuluvien tehtävien menestyksellisen hoitamisen kannalta on tärkeää, että valittavalla on hyvät yhteistyö-, viestintä-, neuvottelu-, tiimityö- ja verkostoitumistaidot.

Muu kielitaito

Muu kuin kelpoisuusvaatimuksissa mainittu kielitaito katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.9.2022 tai sopimuksen mukaan.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   27.6.2022 16:15

ID:   24-369-2022

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 11B (4 417,22 e/kk) mukaisesti. Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Lisätietoja tehtävästä

Pekka Hirvonen
Yksikönpäällikkö
0295 351407
pekka.hirvonen@formin.fi