Työpaikat

Tilannekuva-asiantuntija

Paikkakunta
Helsinki
Viimeinen hakupäivä

Työnantaja

Kriisinhallintakeskus on siviilikriisinhallinnan osaamiskeskus. Lakisääteisesti se vastaa suomalaisten asiantuntijoiden kouluttamisesta, rekrytoinnista ja varustamisesta kansainvälisiin siviilikriisinhallinnan tehtäviin, sekä tekee alan tutkimus- ja kehittämistyötä.

Perustiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Alkamisaika: 1.3.2020

Tehtävä päättyy: 31.12.2020

Määräaikaisuuden syy: Sijaisuus

Työaikamuoto: Virastotyöaika

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Viran sijoittaminen: Virka on viraston yhteinen.

Lisätietoja tehtävästä
Jyrki Ruohomäki
Johtava asiantuntija
0504125097
jyrki.ruohomaki@cmcfinland.fi

Sijainti
Sisäministeriö
Kirkkokatu 12
00170 Helsinki

Viran/tehtävän kuvaus

Sisäministeriön yhteydessä toimivassa Kriisinhallintakeskuksessa on haettavana tilannekuva-asiantuntijan määräaikainen virkasuhde (sijaisuus) ajalle 1.3.2020–31.12.2020. Tehtävä on sijoitettu Kriisinhallintakeskuksen Helsingin toimipisteeseen. Työhön sisältyy matkustamista ulkomaille sekä muualle Suomeen.

Tilannekuva-asiantuntija vastaa Kriisinhallintakeskuksen tilannekuva- ja yhteydenpitojärjestelmän kehittämisestä, sekä tilannekuva-analyyseistä ja tilastotiedosta koskien erityisesti mahdollisia turvallisuusuhkia suomalaisia asiantuntijoita kohtaan. Hän vastaa myös tehtäväänsä liittyvästä kansallisesta ja kansainvälisestä sidosryhmäyhteistyöstä. Tämän lisäksi tilannekuva-asiantuntija osallistuu tutkimus, - kehittämis-, ja tilannekuvayksikön yhteisiin tehtäviin, jotka painottuvat Suomen kansallisten siviilikriisinhallintakykyjen kehittämiseen sekä kansainvälisen- ja siviilikriisinhallintatoiminnan tutkimukseen.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tilannekuva-asiantuntijan tehtävään ei ole säädettyjä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

Parhaimmat valmiudet tehtävän hoitamiseen antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, esimerkiksi yhteiskuntatieteelliseltä alalta sekä kokemus kriisihallintaan tai rauhanrakentamiseen liittyvistä tehtävistä. Tehtävässä tarvitaan myös siviilikriisinhallintaoperaatioiden kenttätehtävien käytännön vaatimusten, kansainvälisten järjestöjen sekä niiden toimialueiden tuntemusta. Eduksi katsotaan kokemus tilannekuvatyöstä, turvallisuuteen liittyvästä tutkimuksesta ja analyysimenetelmistä, sekä suunnittelu-, ja koordinointitehtävistä sekä valtiohallinnon tuntemus. Valittavalta henkilöltä toivotaan aloitekykyä, kehityshakuisuutta, ratkaisukeskeisyyttä, hyvää yhteistyö-, ja organisointikykyä sekä itsenäistä ja aktiivista työotetta. Lisäksi tehtävässä tarvitaan erinomaista suomen kielen ja hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävä sijoittuu sisäministeriössä käytössä olevan palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasoon 7.25 (peruspalkka 3 145,84 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaisena palkanosana enintään 50 % peruspalkasta. Uudella henkilöllä virkasuhteen alkaessa henkilökohtainen palkanosa peruspalkasta on 18 % neljän ensimmäisen kuukauden ajan.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika. Virkasuhteeseen esitettävästä tehdään ennen nimittämistä turvallisuusselvityslain (726/2014) 19 §:n tarkoittama perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

Kriisinhallintakeskuksen (CMC) hallinnollinen siirto Pelastusopistolta sisäministeriöön tapahtui 1.1.2019 siviilikriisinhallintalain uudistuksen tullessa voimaan. Siirron myötä CMC on ministeriön yhteydessä oleva siviilikriisinhallintaan liittyviä tehtäviä hoitava keskus. CMC siirtyy fyysisesti Helsinkiin kahden vuoden siirtymäkauden kuluessa, minkä aikana toimintaa on sekä Helsingissä että Kuopiossa.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

SM kirjaamo
PL 26 (Ritarikatu 2 B, Helsinki)
00023 Valtioneuvosto

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.