Työpaikat

Tiedottaja

Ilmoittaja
Paikkakunta
Helsinki
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoasiainministeriö hakee tiedottajaa (kehitysviestintä) Viestintäosaston kehitysviestinnän yksikköön (VIE-30) vakituiseen virkaan 1.1.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tehtävässä tuotetaan ja kehitetään viestinnän ja vaikuttamisen palveluja ulkoasiainhallinnon käyttöön. Tehtävään liittyy koordinointia ja yhteensovittamista paitsi ulkoministeriön osastojen ja edustustojen, myös muiden hallinnonalojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa kotimaassa ja ulkomailla. Tehtävään liittyy yhteydenpitoa mediaan ja sidosryhmiin Suomessa, osallistumista edustustojen ohjaukseen, sekä toimimista ulkoasiainhallinnon viestintäasiantuntemuksen edustajana työryhmä- ja asiantuntijatasolla.

Kehitysviestinnän yksikkö vastaa ministeriön kehityspolitiikkaa ja kehitysyhteistyötä koskevasta kansalais-, media- ja sidosryhmäviestinnästä sekä vastuulleen nimettyjä edustustojen ja osastojen viestinnän tuesta.

Tiedottaja työskentelee yhtenä yksikön kolmesta tiedottajasta. Tiedottajien päivittäisessä työssä painottuvat kehityspolitiikan ajankohtaisviestintä eri kanavilla sekä mediaviestintä. Tiedottajat tekevät tiivistä yhteistyötä ministeriön kehityspolitiikkaa ja kehitysyhteistyötä hoitavien osastojen ja edustustojen kanssa ja tukevat asiantuntijoiden viestintää. Kansalaisviestinnässä ja globaalikasvatuksessa kehyksenä ovat kestävän kehityksen tavoitteet, Agenda 2030.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa joko viestinnästä tai muulta soveltuvalta alalta sekä perehtyneisyyttä virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaidon osalta edellytetään suomen kielen erinomaista sekä ruotsin kielen vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Viran hoitamiseen tarvitaan lisäksi erinomaista englannin kielen taitoa.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi (suullinen): erinomainen

Suomi (kirjallinen): erinomainen
Suomi (ymmärtäminen): erinomainen

Ruotsi (suullinen): tyydyttävä
Ruotsi (kirjallinen): tyydyttävä
Ruotsi (ymmärtäminen): tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävän hoitaminen vaatii perehtyneisyyttä viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen monipuolisesti eri kanavia käyttäen. Tehtävässä tarvitaan kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön tuntemusta sekä mielellään myös käytännön kokemusta aihepiirin viestinnästä. Ulkoministeriön tai muun valtionhallinnon viestinnän tuntemus sekä kokemus mediaviestinnästä katsotaan eduksi.

Kehitysviestinnän yksikkö toimii joustavana tiiminä; tehtävä kysyy hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Työssä tarvittava kielitaito

Muu kuin kelpoisuusvaatimuksiin kuuluva kielitaito katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.1.2020 Tehtävä alkaa 1.1.2020 tai sopimuksen mukaan.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   16.8.2019 16:15

ID:   24-288-2019

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

  Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 9A (2 988,49 kk) mukaisesti, minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Olli Moilanen yksikönpäällikön sijainen
+358295350049
olli.moilanen@formin.fi

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.