Työpaikat

Tarkastaja, kehitysyhteistyö

Ilmoittaja
Paikkakunta
Helsinki
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoasiainministeriö hakee tarkastajaa kehitysyhteistyön hallinto- ja oikeusyksikköön (KEO-80) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.9.2020 lukien tai sopimuksen mukaan 31.7.2024 saakka.

Osana ylitarkastajasta ja tarkastajasta koostuvaa tiimiä tarkastaja vastaa Suomen julkisen kehitysyhteistyön tilastollisesta raportoinnista ja seurannasta sekä sisäisten raportointijärjestelmien kehittämisestä.

Ulkoasiainministeriö toimii kansallisena tilastoviranomaisena kehitysyhteistyötä koskevien tilastojen osalta.

Päätehtäviä ovat seuraavat:

1) Suomelle kansainvälisissä sopimuksissa ja OECD:n kehitysyhteistyökomitean jäsenyyden perusteella kuuluva raportointi kehitysyhteistyön sitoumuksista ja maksuista,
2) kehitysyhteistyötilastointiin (OECD:n kehitysapukomitean määritelmä Official Development Assistance) liittyvät lausunnot ja kehittämiskysymykset,
3) taloussuunnitteluun ja tilastointiin tarvittavien tietojen keruu ja käsittely ulkoministeriön ja muiden ministeriöiden hallinnoimasta julkisesta kehitysyhteistyöstä,
4) kehitysyhteistyön tulosraportoinnin ja siihen liittyvien tietojärjestelmien kehittämiseen liittyvät tehtävät yhteistyössä tulosohjauksen kehittämistä koordinoivan kehityspolitiikan yksikön kanssa,
5) tietojen visualisointiin liittyvät kehitystehtävät sisäisen päätöksenteon tueksi sekä julkiseen käyttöön,
6) muut tietojärjestelmien kehittämiseen liittyvät tehtävät yhteistyössä kehitysyhteistyön tietojärjestelmien kehittämisestä vastaavan tiimin sekä taloussuunnittelu- ja taloushallintotiimien kanssa,
7) muut yksikön päällikön määräämät tehtävät.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Viran kelpoisuusvaatimuksina (valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta 256/2000) ovat korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaitoa koskevina kelpoisuusvaatimuksina ovat suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito sekä viran hoitamiseen tarvittava englannin kielen taito. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi (suullinen): erinomainen
Suomi (kirjallinen): erinomainen
Suomi (ymmärtäminen): erinomainen

Ruotsi (suullinen): tyydyttävä
Ruotsi (kirjallinen): tyydyttävä
Ruotsi (ymmärtäminen): tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa johon sisältyy tilasto- tai tietojärjestelmätieteen aineopintoja tai kokemusta tilastoaineistojen kokoamisesta ja tietovarastoinnista. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös tilastoanalyyseissä käytettävien ohjelmistojen (esim. SAS, R, Excel) monipuolista hallintaa. Lisäksi edellytetään hyvää englannin kielen taitoa, hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja sekä koulutus- ja esiintymisvalmiuksia. Aikaisempi kokemus Suomen valtionhallinnon budjetointi- ja taloushallintokäytänteistä sekä julkisen sektorin tilastointitoimista koetaan eduksi.

Lisäksi käytännön kokemus datan visualisoinnista, business intelligence raportoinnista (erityisesti IBM Cognos) ja asianhallintajärjestelmistä sekä kehitysyhteistyön ja kehityspolitiikan tuntemus lasketaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.9.2020 tai sopimuksen mukaan

Määräaikainen, päättyy: 31.7.2024 sijaisuus

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   21.7.2020 16:15

ID:   24-393-2020

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Liitä mukaan CV

Palkkaukseen liittyvät tiedot

 Tehtävän palkkaus määräytyy ulkoasiainhallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason 9B mukaisesti (peruspalkka 3 223,66 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan työsuoritukseen perustuvaa henkilökohtaista palkanosaa, jonka suuruus on 0,00 48,00 % peruspalkasta.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Ramses Malaty
Edustuston päällikön sijainen
0295 351 001, lisätietoja ajalla 13.7.-21.7.2020
ramses.malaty@formin.fi

Miikka Paajavuori
tilastotiimin vetäjä, ylitarkastaja
0295 351 635, lisätietoja 15.7. asti
miikka.paajavuori@formin.fi

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Lisätietoja tehtävästä antavat kehitysyhteistyön hallinto- ja oikeusyksikön päällikkö Ramses Malaty puh. 0295 351 001 tai ramses.malaty@formin.fi 13.7.–21.7.2020 ja yksikön tilastollisen seurannan tiiminvetäjä, ylitarkastaja Miikka Paajavuori puh. 0504091620 tai miikka.paajavuori@formin.fi (15.7.2020 asti).

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.