Työpaikat

Tarkastaja, demokratia- ja oikeusvaltiokysymykset

Ilmoittaja
Paikkakunta
Helsinki
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee tarkastajaa (demokratia ja oikeusvaltiokysymykset) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.4.2021 lukien tai sopimuksen mukaan kahden vuoden ajaksi. Tehtävä sijoittuu ministeriön kehityspoliittiselle osastolle, apulaisosastopäällikön alaisuuteen (KEO-02).

Tehtävä on demokratia- ja oikeusvaltiotematiikkaa koskeva asiantuntijatehtävä. Työtehtävä keskittyy Suomen kehitysyhteistyövaroin rahoitettavan uuden oikeusvaltiotoimijan perustamiseen ja käynnistämiseen liittyvään valmistelutyöhön. Tehtävässä painottuu Suomen kansainvälisen oikeusvaltio- ja demokratiatyön kehittäminen yhteistyössä valtionhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan eri toimijoiden kanssa.

Tällä hetkellä korostuvat seuraavat tehtäväkokonaisuudet:

  • Uuden oikeusvaltiotoimijan perustamiseen ja käynnistämiseen liittyvä valmistelu yhteistyössä ulkoministeriön ja muiden relevanttien yhteistyötahojen kanssa.
  • Osallistuminen demokratia- ja oikeusvaltiokysymyksiä koskevan aineiston valmisteluun sekä aihepiiriin liittyvien taustoitusten laadintaan tematiikasta vastaavan suurlähettilään ohjauksessa.
  • Osallistuminen demokratia- ja oikeusvaltiokysymyksiin liittyvään ulkoministeriön sisäiseen koordinaatioon ja verkostotyöskentelyyn.
  • Ulkoministeriön tukemaan demokratia- ja oikeusvaltioinstrumenttiin liittyvien hanke- ja ohjelmasuunnitelmien seuranta sekä yhteistyökumppanien toiminnan kehittäminen ja seuranta.
  • Muut esimiehen erikseen määräämät tehtävät.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tarkastajan kelpoisuusvaatimuksina ovat korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäviin. Kielitaidon osalta kelpoisuusvaatimuksina ovat erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Vieraiden kielten osalta kelpoisuusvaatimuksena on viran hoitamiseen tarvittava hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi (suullinen): erinomainen
Suomi (kirjallinen): erinomainen
Suomi (ymmärtäminen): erinomainen

Ruotsi (suullinen): tyydyttävä
Ruotsi (kirjallinen): tyydyttävä
Ruotsi (ymmärtäminen): tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiseen antaa vähintään viiden vuoden relevantti työkokemus, josta osa on hankittu kehitysmaissa. Eduksi luetaan perehtyneisyys demokratia- ja oikeusvaltiokysymyksiin sekä kyky tarkastella niitä laaja-alaisesti osana Suomen ulko- ja kehityspolitiikkaa. Lisäksi kehitysyhteistyön hallinnoinnin kokemus sekä ulkoministeriön käytäntöjen tuntemus luetaan eduksi.

Tehtävien menestyksellisen hoitamisen kannalta on tärkeää, että valittavalla on hyvät vuorovaikutustaidot sekä kyky toimia yhteistyössä erilaisten sidosryhmien kanssa kansallisesti ja kansainvälisissä asiakysymyksissä.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.4.2021 tai sopimuksen mukaan

Määräaikainen, päättyy: 31.3.2023 Työn luonne

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 8.3.2021 16:15

ID:   24-45-2021

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 10A (3 441,47 euroa/kk) mukaisesti, minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Laura Torvinen
Ledande sakkunnig
+358 295 350 771 laura.torvinen@formin.fi

Johanna Jokinen-Gavidia
Utvecklingspolitisk rådgivare
+358 295 351 435 johanna.jokinen-gavidia@formin.fi

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.