Työpaikat

Tarkastaja

Ilmoittaja
Paikkakunta
Helsinki
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee tarkastajaa Kehityspolitiikan yksikköön (KEO-10) politiikkatiimiin määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.8.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan 31.7.2024 asti.

Tällä hetkellä korostuvat seuraavat tehtäväkokonaisuudet: EU:n kehityspolitiikan seuranta ja koordinaatio, erityisesti EU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden (AKT) välisen Cotonoun ja Post Cotonoun sopimuksen järjestelyt sekä sopimuksen mukainen toiminta, EU:n neuvoston AKT-työryhmän ohjinta ja seuranta, EU:n ja Afrikan maiden välisten suhteiden seuranta, Euroopan kehitysrahastoon liittyvät maksatukset ja sopimukset, EU:n kehitysrahoituksen seuranta, EPA talouskumppanuussopimusten seuranta ja niihin liittyvät kansalliset toimet, Euroopan investointipankin kehitysyhteistyöhön liittyvien kysymysten koordinointi ja seuranta, kehitysministerien ja osastopäälliköiden EU-kokousten ja EU-like minded -kokousten valmistelut, EU:n kehityspolitiikkaan liittyvä kouluttaminen, yleisiin horisontaalisiin ja/tai ajankohtaisiin EU-kysymyksiin vaikuttaminen sekä EU:n kehityspolitiikkatyöryhmän (CODEV) vastuuvirkamiehen sijaistaminen.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tarkastajan kelpoisuusvaatimuksina ovat korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäviin. Kielitaidon osalta kelpoisuusvaatimuksina ovat erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Vieraiden kielten osalta kelpoisuusvaatimuksena on viran hoitamiseen tarvittava hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen. Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi (suullinen): erinomainen
Suomi (kirjallinen): erinomainen
Suomi (ymmärtäminen): erinomainen

Ruotsi (suullinen): tyydyttävä
Ruotsi (kirjallinen): tyydyttävä
Ruotsi (ymmärtäminen): tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän menestyksekkäälle hoitamiselle antaa vähintään viiden vuoden kokemus kehityspolitiikan tehtävistä ja Suomen ja EU:n kehityspolitiikan tuntemus.

Tehtävä on laaja-alainen ja EU-asioihin erikoistunut tehtävä, joka sisältää niin kehityspolitiikkaan, kauppapolitiikkaan kuin kehitysrahoitukseenkin liittyviä tehtäviä, ja eduksi luemme kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön tuntemusta ja osaamista kansainvälisten sopimusten voimaansaattamisesta.

Tehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen tarvitaan sujuvaa suullista ja kirjallista ilmaisua, erittäin hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä toimia sekä tiimissä että itsenäisesti.

Tehtävässä tehdään tiivistä yhteistyötä UM:n eri yksiköiden ja osastojen, edustustojen, EU-instituutioiden (komissio, neuvoston sihteeristö, EU:n ulkosuhdehallinto, Euroopan parlamentti) ja jäsenmaiden, eduskunnan, muiden ministeriöiden sekä kansalaisjärjestöjen ja tutkimuslaitosten kanssa. Kokemus yhteistyöstä EU-instituutioiden kanssa katsotaan eduksi.

Työssä tarvittava kielitaito

Muu kuin kelpoisuusvaatimuksissa mainittu kielitaito, erityisesti ranskan kielen taito, luetaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.8.2021 tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy: 31.7.2024 Sijaisuus

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   19.5.2021 16:15

ID:   24-216-2021

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 10A (3 441,47 euroa/kk) mukaisesti, minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Salla Sammalkivi
Tiiminvetäjä
+358 295 350 023

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan noudattaa 6 kk:n koeaikaa.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.