Työpaikat

Tarkastaja

Ilmoittaja
Paikkakunta
Helsinki
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoasiainministeriö hakee tarkastajaa Afrikan sarven ja itäisen Afrikan yksikköön (ALI-20) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.12.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan 31.8.2022 saakka. Tarkastaja sijoittuu jäsenenä Tansania- tiimiin, jonka tehtäviin kuuluu Suomen kokonaisvaltaisten suhteiden edistäminen Tansaniaan, Ruandaan, Burundiin ja Kongon Demokraattiseen Tasavaltaan ja Itä-Afrikan yhteisöön (mm. kehitysyhteistyö, kaupalliset ja poliittiset suhteet).

Tällä hetkellä korostuvia tehtäviä:

  • Kehitysyhteistyön suunnittelua, toimeenpanoa, seurantaa ja hallintoa. Suomen Tansanian maaohjelman seuranta ja toimeenpano yhteistyössä tiimin vetäjän, neuvonantajien sekä Dar es Salaamin suurlähetystön kanssa
  • Osallistuminen Tansanian uuden maastrategian ja maaohjelman valmistelutyöhön ja toteutukseen
  • Vastuualueen maiden poliittisen ja taloudellisen tilanteen seuraaminen, Suomen kantojen muotoileminen ja tausta-asiakirjojen laatiminen. Osallistuminen Team Finland toimintaan
  • Suomen ja alueen maiden suhteita vahvistavien vierailujen valmistelut sekä niihin liittyvän tausta-analyysin ja aineiston tuottaminen.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja perehtyneisyyttä virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaidon osalta edellytetään suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi (suullinen): erinomainen
Suomi (kirjallinen): erinomainen
Suomi (ymmärtäminen): erinomainen

Ruotsi (suullinen): tyydyttävä
Ruotsi (kirjallinen): tyydyttävä
Ruotsi (ymmärtäminen): tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää työkokemuksen kautta hankittua ulkoministeriön kehitysyhteistyöhallinnon osaamista, Suomen kehityspolitiikan sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikan tuntemusta, EU-asioiden ja instituutioiden tuntemusta. Lisäksi arvostamme Afrikan tuntemusta, erityisesti itäisen Afrikan alueelta. Eduksi luetaan kehitysmaissa ja kansainvälisissä järjestöissä hankittu työkokemus. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi kykyä tiiviiseen analyyttiseen raportointiin suomen ja englannin kielillä.

Hakijalta odotamme lisäksi hyviä yhteistyö-, neuvottelu-, tiimityöskentely- ja viestintätaitoja sekä paineensietokykyä.

Työssä tarvittava kielitaito

Kelpoisuusvaatimuksena olevan kielitaidon lisäksi ranskan kielen taito katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.12.2019 tai sopimuksen mukaan

Määräaikainen, päättyy: 31.8.2022 Sijaisuus

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 8.11.2019 16:15

ID: 24-469-2019

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 10A (3 294,77/kk) mukaisesti, minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Vuokko Jutila, tavoitettavissa 4.–8.11.
lähetystöneuvos
+358 400 433426
vuokko.jutila@formin.fi

Theresa Zitting
yksikön päällikkö
+358 295 351 330
theresa.zitting@formin.fi

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.